Poziv na 13. Regionalnu ljetnu školu (JIE)

Njemačka razvojna organizacija GIZ, u saradnji sa Regionalnim centrom za obrazovanje i informisanje iz odživog razvoja za JIE (REIC) organizuje 13. po redu Regionalnu ljetnu školu na temu regionalnog razvoja na Zapadnom Balkanu. Tema programa je, između ostalog, emisija štetnih gasova sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Ljetna škola će biti održana u Fojnici, BiH - 20. do 26. avgust, 2017.

Škola je namijenjena studentima/icama i ostalim mladim osobama iz zemalja Zapadnog Balkana i jugiostočne Evrope. Učesnici i učesnice će imati priliku da se upoznaju i sa globalnim, kao i lokalnim perspektivama, te će nakon ovog programa moći da razumiju i globalni koncept u smislu razvoja baziranog na niskoj emisiji štetenih gasova, kao i koje alatke na lokalnom nivou treba da se razvijaju u ovu svrhu.

Krajnji rok za prijavu je 01. juli 2017.

Više informacija o programu možete dobiti putem http://balkangreenenergynews.com/rs/jos-samo-15-dana-ostalo-za-prijavlji... i/ili putem http://www.reic.org.ba/8-tekst/105-xiii-regional-summer-school-on-sustai... .

Letnju školu organizuje REIC, u saradnji sa GIZ projektom Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost, te GIZ bilateralnim projektima Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH i Poticanje energetske efikasnosti u BiH.

 

Ured za odnose s javnošću

Dokumenti: