Predavanje o temi "Green supply chain and reverse logistics management: Theory and practice"

Dr. Veljko Mijušković, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održat će,  u sklopu Ceepus razmjene nastavnika, predavanje na temu "Green supply chain and reverse logistics management: Theory and practice". Predavanje će se održat na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 25. februara 2019. godine 12:15 sati u sali 9.

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju predavanju.

 

Biografija predavača dostupna je na linku: http://www.ekof.bg.ac.rs/mijuskovic-veljko/