Preliminarne rang liste primljenih kandidata za upis u I godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2020./21. godini

Poštovani kandidati,

Na objavljenu PRELIMINARNU RANG LISTU kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) CIKLUSA STUDIJA, kandidati mogu uložiti prigovor Komisiji za prijem i upis do petka, 10. 07. 2020. godine do 16,00 sati putem sljedećeg linka: http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/839114?lang=en

NAPOMENA: Ukoliko su se na listama kandidata koji nisu stekli uslov za upis nađu kandidati koji imaju više bodova od onih koji su stekli uslov za upis, iz UTIC-a smo dobili pojašnjenje da su ti kandidati primljeni na drugi fakultet tj. fakultet koji je kandidat izabrao kao prvi ili drugi izbor, a Ekonomski fakultet mu je bio drugi ili treći izbor, te, iako ima više bodova smješten je na rang listu drugog fakulteta/akademije a na listi Ekonomskog fakulteta je označen da nije stekao uslov za upis.

Konačne rang liste primljenih kandidata za upis u I godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2020./21. godini će biti objavljene 15. 07. 2020. godine na web stranici Fakulteta (www.efsa.unsa.ba). 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajeva