Prezentacija smjerova na I ciklusu studija - za odsjeke Ekonomija, Menadžment, Visoka poslovna škola

Dragi studenti/ce,

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizira prezentacije smjerova koje možete odabrati na IV, odnosno V semestru Vašeg studija na odsjecima Ekonomija, Menadžment i Visoka poslovna škola. Prezentacije će biti održane online u utorak 14. 07. 2020. i srijedu 15. 07. 2020. godine, prema rasporedu ispod.

Svi kandidati koji žele prisustvovati prezentacijama potrebno je da svoje prisustvo najave na e-mail pr@efsa.unsa.ba sa naznakom koji smjer žele da slušaju, do ponedjeljka 13. 07. 2020. godine u 16 sati. Pristupni link kandidati će dobiti putem maila na dan održavanja prezentacija. Prezentaciji može prisustvovati 100 kandidata po smjeru. Ukoliko bude više prijavljenih kandidata Fakultet će oganizirati dodatne termine prezentacija. Dakle, za prvih 100 prijavljenih važe termini navedeni ispod:  

   
PROGRAM/SMJER TERMIN
EKONOMIJA UTORAK, 14.07.2020.
Evropske integracije 12:00 - 12:20
Makrofinansijski menadžment 12:25 - 12:45
MENADŽMENT UTORAK, 14.07.2020.
Finansijski menadžment 12:50 – 13:10
Marketing i menadžment u turizmu 13:15 – 13:35
Marketing menadžment 13:40 – 14:00
Menadžment informacionih tehnologija 14:05 – 14:25
Menadžment i organizacija 14:30 – 14:50
Poslovna analitika 14:55 – 15:15
Računovodstvo i revizija 15:20 – 15:40
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA SRIJEDA, 15. 07. 2020.
Industrija bankarstva i osiguranja 12:00 - 12:20
Marketing 12:25 – 12:45
Međunarodna ekonomija i poslovanje 12:50 – 13:10
Menadžment i organizacija 13:15 – 13:35
Računovodstvo i revizija 13:40 – 14:00
Razvoj poslovnih informacionih sistema 14:05 – 14:25
Turizam 14:30 – 14:50

 

Ured za odnose s javnošću