Prijava za drugi upisni rok u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019

Prijava za drugi upisni rok u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini biće otvorena od 27. 08. 2018. godine na http://upis.efsa.unsa.ba