Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2018/19. godini:

iz predmeta MATEMATIKA

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • Rad u grupama od 30 kandidata
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 200,00 KM
 • Početak nastave za I grupu: 21. 05. 2018.  godine i biće organizovana sve do početka polaganja prijemnog ispita.
 • U cijenu nastave za predmet Matematika uključen je i Priručnik za polaganje prijemnog ispita.

iz predmeta MATERNJI JEZIK

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 20 časova
 • Rad u grupama od 30 kandidata
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 120,00 KM
 • Početak nastave za I grupu: 21. 05. 2018.  godine i biće organizovana sve do početka polaganja prijemnog ispita.

iz predmeta ENGLESKI JEZIK

 • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • Rad u grupama od 10 kandidata
 • Trajanje nastave 10 dana
 • Cijena nastave je 150,00 KM
 • Početak nastave za I grupu: 21. 05. 2018.  godine

 

Uplatu nastave izvršiti na žiro račun 1610000047480056 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, sa naznakom «PRIPREMNA NASTAVA».

 

Orginal uplata podnosi se Ekonomskom fakultetu u Sarajevu,

Trg oslobođenja Alija Izetbegović 1, prizemlje, Služba za rad sa studentima i planiranje nastave svakim radnim danom od 8:00 do 12:00 i od 15:00 do 18:00 sati.

 

Detaljnije informacije i prijava:

033 275 927; 033 275 968;

www.efsa.unsa.ba