ProCredit Bank i Ekonomski fakultet u Sarajevu upriličili Svečanu primopredaju uređenog Bibliotečko-Informacionog Centra

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upriličena je Svečana primopredaja uređenog Bibliotečko-informacionog Centra. Za cjelokupne radove na uređenju Biblioteke zaslužna je ProCredit Banka koja je finansiranjem ovog projekta doprinijela radu i razvoju Biblioteke.

Investicija ProCredit Banke je bila usmjerena na poboljšanje infrastrukture Biblioteke, te nabavku savremenih naslova koji će studentima omogućiti pristup informacijama i savremenim teorijama iz oblasti koje izučavaju.

„Kao Banka koja posluje u skladu sa principom društvene odgovornosti, ProCredit Bank izuzetno cijeni obrazovanje i smatra da je to investicija na koju ovo društvo, dugoročno gledano, ima najznačajniji povrat. Ovaj fakultet iznjedrio je veliki broj naših zaposlenika koji svojim angažmanom i daljnjim stručnim usavršavanjem kroz naše interne kurseve i akademije na najbolji mogući način potvrđuju kvalitet ove institucije.“ istakao je Amir Salkanović, Izvršni direktor ProCredit Bank.

Bibliotečko-informacioni centar Ekonomskog fakulteta, kao visokoškolska biblioteka otvorenog tipa, sistematski  prikuplja, stručno obrađuje, čuva, pohranjuje i daje na korištenje bibliotečku građu i informacije neophodne za odvijanje i unapređenje nastavno – naučnog procesa i naučno – istraživačkog rada na Fakultetu.

„Kolektiv Bibliotečko-informacionog centra iskazuje zahvalnost ProCredit banci koja je kroz saradnju i putem donacije obezbijedila sredstva za adaptacijiu i renoviranje prostora Bibliotečko-informacionog centra, što je omogućilo ugodniji boravak i studentima i zaposlenima. Uz donaciju, bibliotečki fond  je obogaćen nabavkom vrijednih naslova svjetske literature iz oblasti ekonomije. Vjerujemo da će svi radovi na unapređenju Biblioteke utjecati na zadovoljstvo naših krajnih korisnika - studenata.“ navela je Narcisa Rastoder, rukovodilac Bibliotečko-informacionog centra.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu kao prestižna visokoškolska institucija u ovom dijelu Evrope, kontinuirano radi na razvoju infrastrukture i modernizaciji sa ciljem kreiranja kvalitetnog i prijatnog prostora za preko 4000 studenata i 160 uposlenika. Fotografije sa događaja možete pogledati ovdje.

 

Ured za odnose s javnošću