Program CEFE poduzetničke podrške

Općina Novo Sarajevo, Općina Centar i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade SAD u BiH,  objavili su Javni poziv mladim osobama za prijavu na učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške u Općini Novo Sarajevo i Općini Centar.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

 

Prijave i tekst Javnog poziva u cjelosti za Općinu Novo Sarajevo možete pronaći na linku:https://novosarajevo.ba/objavljen-javni-poziv-mladim-osobama-za-prijavu-...

Prijave i tekst Javnog poziva u cjelosti za Općinu Centar Sarajevo možete pronaći na linku: http://cefebih.org/2020/02/17/poziv-zainteresovanima-za-ucesce-u-cefe-pr...