Promocija inkubatora poslovnih ideja na EFSA

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je započet Program podrške preduzetništvu uz podršku Univerziteta u Sarajevu, Kantona Sarajevo, i Ekonomskog instituta Sarajevo.

Projekat podrazumijeva učešće zainteresovanih studenata svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu te mladih osoba koje su prijavljeni na evidenciji za nezaposlene. Aktivnost podrške preduzetništva podrazumijeva edukaciju i proces mentoringa se organizuje po prvi put unutar Univerziteta u Sarajevu.

„Cilj projekta je razvoj preduzeništva kod studenata te da se njihove inovativne ideje mogu razvijati i unutar Univerziteta. Želimo da napravimo sponu između poslovne i akademske zajednice, da naše nastavne planove i programe uskladimo sa zahtjevima poslovnog svijeta.“ poručuje dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prof.dr. Jasmina Selimović.

Program se realizuje uz partnerstvo Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog insitituta Sarajevo i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) te uz podršku Vlade Švicarske. Ovaj događaj ima za cilj da učesnicima osigura podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kvaliteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, implementaciji te mentorstvo u registraciji i razvoju biznisa.

Univerzitet u Sarajevu je jedan od ključnih partnera Programa podrške preduzetništvu, te ovom prilikom prorektor za finansije, prof.dr. Elvir Čizmić je poručio: „Preduzetništvo ne smije biti ključno ekonomski pojam, već preduzetnički duh mora biti prisutan mnogo šire te na taj način gradimo održive biznis modele.“

„Znajući od kolike je važnosti pružiti podršku mladim osobama, Kanton Sarajevo se pridružuje Ekonomskom fakultetu, Univerzitetu u Sarajevu i drugim partnerima Programu podrške preduzetništva. Želimo da prelaz iz studentskih klupa na tržište rada bude uspješan te da studenti već sada stiču praktična iskustva kako postati uspješan preduzetnik“ kazao je ministar finansija Kantona Sarajevo, dr. Jasmin Halebić.

Poslovnim poduhvatima koji dobiju najbolju ocjenu stručne komisije biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim za to identificira potreba.

 

Ured za odnose s javnošću