Važna obavještenja o prijemnom ispitu za upis na I ciklus studija na Ekonomskom fakultetu

Poštovani,

Dana 02. 07. 2020. kandidati koji su se prijavili za redovan i/ili redovan-samofinansirajući studij na programima Ekonomija, Menadžment, Menadžment na engleskom jeziku i/ili Visoka poslovna škola polažu prijemni ispit iz predmeta, kako slijedi:

  Matematika Maternji jezik Engleski jezik
Ekonomija + + -
Menadžment + + -
Menadžment (engleski jezik) + - +
Visoka poslovna škola - + -

+: polažu prijemni ispit iz predmeta
-: ne polažu prijemni ispit iz predmeta

 

Prijemni ispit će biti organizovan na online platformi https://ispiti.eis.ba a termini polaganja ispita po predmetima su kako slijedi:

PREDMET TERMIN POLAGANJA
(otvaranje/zatvaranje sistema za polaganje)
TRAJANJE ISPITA BROJ PITANJA NA ISPITU
Matematika 10:00 – 11:00 45 minuta 20
Maternji jezik 11:15 – 11:45 15 minuta 20
Engleski jezik 12:00 – 12:30 20 minuta 20

 

Svaki kandidat u gore navedenom periodu za polaganje ispita može pristupiti platformi i na raspolaganju će imati navedeno vrijeme za polaganje pojedinih ispita vodeći računa o navedenom vremenu zatvaranja sistema za pojedine predmete. 

Prilikom polaganja testa kandidati će na računaru vidjeti svako pitanje posebno, biraće samo jedan ponuđen odgovor na postavljeno pitanje a imat će mogućnost vraćanja na pitanje/pitanja koje su eventualno preskočili u testu ili žele izmijeniti prethodno izabran odgovor.

Za polaganje prijemnog ispita student treba obezbijediti stabilnu Interenet konekciju i pratiti tehnička uputstva za polaganje ispita. Na ispitu kandidat može isključivo koristiti prazan papir i hemijsku olovku. Svako korištenje dodatnih sredstava ili pokušaj varanja na ispitu podliježe sankcijama.

Rezultati prijemnog ispita iz pojedinih predmeta će biti dodani na opšti uspjeh koji je svaki kandidat ostvario u srednjoj školi. 

Pored prijemnog ispita iz navedenih predmeta, kandidati koji su aplicirali za studij(e) Ekonomija, Menadžment, i/ili Visoka poslovna škola će raditi i ulazni test iz engleskog jezika koji će se održati 02. 07. 2020  u periodu od 14:00 do 17:00 sati (trajanje testa je 20 minuta).  Rezultati ulaznog testa iz engleskog jezika ne ulaze u ukupan broj bodova ostvaren na prijemnom ispitu.

Prilikom polaganja ispita studentima će na raspolaganju biti telefoni 033251881 i 033251890 kao i chat na platformi https://ispiti.eis.ba za tehničku podršku.

Napomena: studenti koji su samo birali DL studij (distance learning) za pojedine programe (Ekonomija, Menadžment i/ili Visoka poslovna škola) ne polažu prijemni ispit već samo ulazni test engleskog jezika koji će biti održan 06. 07. 2020. 

Molimo studente koji na e-mail nisu primili pristupne podatke da se jave na e-mail adresu: mit@efsa.unsa.ba i na e-mail: mulija.delibasic@efsa.unsa.ba.

Želimo vam puno uspjeha na prijemnom ispitu!

Komisija za prijem i upis studenata u I ciklus studija