Važno! - Informacija o načinu odvijanja nastave u narednom periodu

Poštovani studenti,

Želimo vas informisati da je u skladu sa zaključcima Senata Univerziteta u Sarajevu održanog 11. 03. 2020. in class nastava na fakultetima obustavljena od 12. 03. 2020. do daljnjeg. S tim u vezi, nastava prvog i drugog ciklusa za redovne i redovne samofinansirajuće studente na Ekonomskom fakultetu će se u narednom periodu odvijati online na Courseware-u EFSA, prema utvrđenom rasporedu. Svaki nastavnik će nastavu prilagoditi online sistemu i o tome obavijestiti studente.

Nastava za studente DL studija se nastavlja odvijati na Courseware-u, prema utvrđenom rasporedu nastave.

Nastava i ispiti na studijima II ciklusa koji se odvijaju u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, Ljubljani, GCD-om, doktorskom studiju i LLL programima će biti obustavljena i nadoknađena in class.

Zakazane odbrane završnih radova na prvom i drugom ciklusu će biti održane i na njima će biti prisutni samo članovi komisije i kandidat/kandidatkinja.

Srdačan pozdrav,

Uprava EFSA