Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita 2018/2019

EKONOMSKI FAKULET 
UNIVERZITETA U SARAJEVU

o r g a n i z u j e

Pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu studija

iz predmeta MATEMATIKA

 • pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • rad u grupama od 30 kandidata
 • trajanje nastave 10 dana
 • cijena nastave je 200,00 KM
 • u cijenu nastave za predmet Matematika uključen je i Priručnik za polaganje prijemnog ispita.

iz predmeta MATERNJI JEZIK

 • pripremna nastava se izvodi u obimu od 20 časova
 • rad u grupama od 30 kandidata
 • trajanje nastave 10 dana
 • cijena nastave je 120,00 KM

iz predmeta ENGLESKI JEZIK 

 • pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
 • rad u grupama od 10 kandidata
 • trajanje nastave 10 dana
 • cijena nastave je 150,00 KM

Uplatu nastave izvršiti na žiro račun 1610000047480056 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, sa naznakom «PRIPREMNA NASTAVA».

Orginal uplata podnosi se Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1, prizemlje, Služba za rad sa studentima i planiranje nastave svakim radnim danom u terminima: 08:00h -12:00h i 15:00h  -18:00h.

Detaljnije informacije i prijava:
033 275 927; 033 275 968; 
www.efsa.unsa.ba

Dokumenti: 
AttachmentSize
PDF icon Obrazac za prijavu na pripremnu nastavu104.67 KB