Ispitni rokovi NP 95/96 i 01/02

O B A V J E Š T E N J E

o prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02

Studenti koji studiraju po NP 1995/96 i NP 2001/02 prijavu ispita za decembarski rok školske 2019/20. godine vršit će u periodu

od 27. 11. 2019. god. (srijeda) do 04. 12. 2019. god. (srijeda)

Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO u papirnoj formi, sa indexom, i za studente koji su do sada prijavu vršili putem ISSS Aplikacije.

Studenti koji prijavljuju komisijski ispit dužni su donijeti uplatnicu, index i papirnu prijavu za komisijski ispit (kupuje se u ekonomatu Fakulteta).

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave