Obavještenje o o upisu u studijsku 2019/20. za studente NP 01/02 i NP 95/96

Upis u studijsku 2019/20. godinu za studente koji studiraju po Nastavnom planu 2001/02. i Nastavnom planu 1995/96. vršit će se u periodu od 18. 11. 2019. godine (ponedjeljak) do 26. 11. 2019. godine (utorak).

Za upis je potrebno:
- index
- upisni materijal (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
- uplata prema Cjenovniku-Instrukcijama za uplatu
- razduženje iz Biblioteke. 

 
Služba za rad sa studentima i planiranje nastave