Obavještenje o prijavi ispita - I ciklus studija

Sarajevo, 21. 05. 2019. godine

O B A V J E Š T E N J E
I ciklus studija


Završni ispiti ljetnog semestra školske 2018/19. godine za studente koji studiraju po nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traju od 17. 06. 2019. – 26. 06. 2019. godine. Prijava završnih ispita putem Aplikacije ISSS vršit će se u periodu

od 29. 05. 2019. godine (srijeda) do 12. 06. 2019. godine (srijeda).

 

Popravni ispiti traju od 01. 07. 2019. – 10. 07. 2019. godine. Prijava popravnih ispita vršit će se u periodu

od 24. 06. 2018. godine (ponedjeljak) do 28. 06. 2019. godine (petak).


Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća. Podsjećamo da se kolizioni ispiti prijavljuju preko studentske službe. U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, molimo blagovremeno kontaktirajte Službu za rad sa studentima i planiranje nastave. Hvala na saradnji!


SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
I PLANIRANJE NASTAVE