Obavještenje o prijavi ispita - I ciklus studija za apsolvente

Sarajevo, 21. 05. 2019. godine

O B A V J E Š T E N J E
ZA APSOLVENTE I ciklusa studija u školskoj 2018/19.

 

Prijava završnih ispita predmeta ZIMSKOG SEMESTRA za apsolvente vršit će se u papirnoj formi, uz index, u periodu

od 29. 05. 2019. godine (srijeda) do 12. 06. 2019. godine (srijeda).

 

Prijava popravnih ispita predmeta ZIMSKOG SEMESTRA za apsolvente vršit će se u papirnoj formi, uz index, u periodu

od 24. 06. 2019. godine (ponedjeljak) do 28. 06. 2019. godine (petak).


Ispiti će biti organizirani SAMO za prijavljene ispite/predmete u navedenom terminu prijave.


Raspored polaganja predmeta zimskog semestra za apsolvente bit će objavljen naknadno.

 

Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća.. Hvala na saradnji!


SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
I PLANIRANJE NASTAVE