Obavještenje o prijavi ispita za drugi termin januarsko-februarskog ispitnog roka studijske 2019/20. za studente dvogodišnjeg i četverogodišnjeg studija stari NP

Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita za DRUGI TERMIN januarsko-februarskog roka studijske 2019/20. godine vršit će u periodu 


od 03. 02. 2020. godine (ponedjeljak) 
do 07. 02. 2020. godine (petak)


Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO u papirnoj formi, sa indexom, i za studente koji su do sada prijavu vršili putem ISSS Aplikacije.
Studenti koji prijavljuju komisijski ispit dužni su donijeti uplatnicu, index i papirnu prijavu za komisijski ispit (kupuje se u ekonomatu Fakulteta).


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave