Obavještenje prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02

Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita za JULSKI TERMIN studijske 2019/20. godine vršit će u periodu 

od 29. 06. 2020. godine (ponedjeljak) 
do 03. 07. 2020. godine (petak)

Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI  za studente četverogodišnjeg i dvogodišnjeg studija (http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita
          na e-mail nizama.kakrin@efsa.unsa.ba

Služba za rad sa studentima objavit će termine za polaganje ispita SAMO za one predmete koji budu prijavljeni ovim putem.

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave