Obavještenje za apsolvente I ciklusa studija u studijskoj 2019/20.


Prijava popravnih ispita predmeta LJETNOG SEMESTRA za apsolvente vršit će se u papirnoj formi, uz index, u periodu
 

od 03. 02. 2020. godine (ponedjeljak) do 07. 02. 2020. godine (petak).

Ispiti će biti organizirani SAMO za prijavljene ispite/predmete u navedenom terminu prijave.


Raspored polaganja predmeta ljetnog semestra za apsolvente bit će objavljen naknadno.
Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća. Hvala na saradnji!

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave