Predaja molbi za priznavanje odsustva sa nastave za studente I i II ciklusa studija

Poštovani,

 

Želim vas obavijestiti da studenti prvog ciklusa i drugog ciklusa studija (prva godina) mogu predati  molbe za prisustvo na nastavi na Protokol Fakulteta u periodu od 13. 01. do 20. 01. 2020. godine. U molbama je potrebno navesti predmet, datum i razlog odsustva te obavezno priložiti valjane dokaze o razlozima odsustva. Molbe koje ne budu sadržavale dokaze o razlozima odsustva neće biti razmatrane.

 

Podsjećam da student može, u opravdanim slučajevima kao što su bolest, specifični događaji u porodici, učešće u značajnim studentskim aktivnostima i takmičenjima i radu tijela i organa Univerziteta/Fakulteta i drugim izuzetnim okolnostima, odsustvovati sa nastave i u procentu većem od 20%, za šta je obavezan pribaviti valjan dokaz, s tim da ukupno prisustvo na nastavi iznosi minimalno 60%.

 

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Eldin Mehić

Prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju