Prijava popravnih ispitnih termina


Popravni ispiti zimskog semestra studijske 2019/20. godine za studente koji studiraju po nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traju od 10. 02. 2020. – 21. 02. 2020. godine. Prijava popravnih ispita putem Aplikacije ISSS vršit će se u periodu


od 03. 02. 2020. godine (ponedjeljak) do 07. 02. 2020. godine (petak).


Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća. Podsjećamo da se kolizioni ispiti prijavljuju preko studentske službe. U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, molimo blagovremeno kontaktirajte Službu za rad sa studentima i planiranje nastave. Hvala na saradnji!

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave