Procedura prijave, predaje i odbrane diplomskog rada na prvom ciklusu studija

PROCEDURE PRIJAVE, PREDAJE I ODBRANE DIPLOMSKOG RADA
NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

Na osnovu Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu usklađena je i procedura prijave, predaje i odbrane diplomskog rada na prvom ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu.

 

Suštinska razlika od dosadašnje procedure prijave i odbrane diplomskog rada se odnosi na samu prijavu rada koja sada obuhvata i kratko obrazloženje teme rada te u rokovima koji su određeni Pravilima.

Primjena nove procedure počinje od 13. 01. 2020.

 

Srdačan pozdrav,

Eldin Mehić