Raspored nastave za ljetni semestar i sistem izvodjenja nastave

Raspored nastave za I (prvi) i II (drugi) ciklus studija - ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

 

Poštovani studenti,

rasporedu nastave možete pristupit i putem web stranice:

https://wise-tt.com/wtt_bh_efsa/index.jsp?displayId=vMdyzA9a0Y49PV8BcPGbnA

Nakon što izaberete program (I ili II ciklus), godinu, odsjek/smjer i grupu, raspored po sedmicama prikazujete tako što:

klikom na strelicu lijevo i desno u dijelu birate sedmicu za koju će raspored biti prikazan ili
kliknite na ikonu ispis, izaberite sedmicu za koju želite raspored, izaberite u kojoj formi želite da se prikaže raspored nastave (PDF, Word, Excel)

Raspored nastave možete preuzeti i putem mobilne aplikacije WISE TIMETABLE. Šifra za pristup rasporedu je: efsa

Pregled zaduženja nastavnika i saradnika u akademskoj 2019/2020.godini, raspored asistentskih grupa, kalendar nastavnih aktivnosti kao i sisteme izvođenja nastave za ljetni semester možete pogledati na web stranici fakulteta.

 

I ciklus studija: http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/oglasna-ploca/obavjestenje-za-studente-i-c... -

II ciklus studija: http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/drugi-ciklus/obavjestenje-o-upisu-u-akadem...

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave