Rukovodstvo

dr. Alisa Mujkić – Rukovodilac, alisa.mujkic@efsa.unsa.ba
Iman Kunovac – Projektni menadžer
Anesa Vilić – Tehnički sekretar

 

Upravni odbor Asocijacije:

  • Aida Soko (konsultant i savjetnica premijera Vlade FBiH), 
  • Anida Lačević-Hot (Menadžer odjela poslovne organizacije UNIQUA Osiguranje), 
  • Armin Talić (investicijski menadžer u Symphony group),
  • Belma Hadžiomerović (Direktor marketinga i korporativnog komuniciranja i upravljanja održivošću u Raiffeisen Banci),
  • Damir Šaljić (viši savjetnik britanskog ambasadora)
  • Edin Halilović (business developer Lilium digital), 
  • Skender Hatibović (direktor Balkan Transfer), 
  • Suad Ećo (direktor Inside furniture), 
  • Svetlana Cenić (direktor projekta i član Nadzornog odbora BH Telecom).