Rukovodstvo

Dekanesa
prof. dr. Jasmina Selimović
jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju
prof. dr. Eldin Mehić
eldin.mehic@efsa.unsa.ba
Prodekan za finansije
prof. dr. Meliha Bašić
meliha.basic@efsa.unsa.ba
Prodekan za studentska i normativna pitanja
prof. dr. Emir Kurtić
emir.kurtic@efsa.unsa.ba
Direktor Poslovne akademije
prof. dr. Nenad Brkić
nenad.brkic@efsa.unsa.ba