Rukovodstvo

Dekan
prof. dr. Kemal Kozarić
kemal.kozaric@efsa.unsa.ba
dekan@efsa.unsa.ba
Prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju
prof. dr. Jasmina Selimović
jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Prodekan za finansije
prof. dr. Meliha Bašić
meliha.basic@efsa.unsa.ba
Prodekan za naučno-istraživački rad, doktorski studij i projekte
prof. dr. Elvir Čizmić
elvir.cizmic@efsa.unsa.ba
Prodekan za studentska i normativna pitanja
prof. dr. Vedad Silajdžić
vedad.silajdzic@efsa.unsa.ba
Direktor Poslovne akademije
prof. dr. Nenad Brkić
nenad.brkic@efsa.unsa.ba