Sarajevo Business School
Trogodišnji studij na engleskom jeziku, koji se izvodi u saradnji sa Griffith College Dublin. Studij traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS kredita, od čega se četiri semestra realiziraju u Sarajevu, a dva u Dublinu.
ENG
3 godine
180 ECTS

Cilj Programa

Ovaj program omogućuje studentima da u potpunosti razumiju ključna područja poslovanja: finansije, računovodstvo, marketing, ljudske resurse i informacijsku tehnologiju. Studenti izučavaju ključne poslovne funkcije i faktore potrebne za uspjeh kompanija na tržištu. Po završetku, diplomirani studenti mogu nastaviti studij drugog ciklusa u Irskoj, BiH ili bilo kojoj zemlji Europske unije.

 

Koje zvanje stičete?

Bakalaureat/Bachelor menadžmenta

Smjer Business

 

Struktura Programa

Program je podijeljen u 6 semestara. 

RBI SEMESTARII SEMESTARIII SEMESTARIV SEMESTAR
1.Effective Learning and DevelopmentInformation Technology SkillsOperations ManagementBusiness Information Systems
2.Quantitative Analysis for BusinessLegal Aspects of BusinessAccounting Information for ManagersDigital Marketing
3.MicroeconomicsMacroeconomicsOrganisational BehaviourEnterprise and Innovation
4.Business ManagementFinancial Accounting (linear)MarketingHuman Resource Management
5.Financial Accounting (linear)/Professional Development/

 

RBV SMESTARVI SEMESTARIZBORNI PREDMETI - polažu se 4 izborna predmeta (2 po semestru)
1.Strategic Management 1International Business EnvironmentBrand Management
2.Financial ManagementBusiness Plan (linear)Consumer Behaviour
3.Business Plan (linear) International Marketing
4.  Sales Management
5.  Integrated Marketing Communications
6.  Contemporary Employment Relations
7.  Human Resource Development
8.  Performance Management and Reward
9.  International Human Resources Management
10.  Project Management
11.  Strategic Management 2
12.  Şupply Chain Management
13.  Corporate Governance and Accountability
14.  Taxation 1
15.  Taxation 2
16.  Audit and Assurance
17.  Advanced Financial Management

 


Uslovi za upis

Upis kandidata se vrši na osnovu kvota koje određuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i  Univerzitet u Sarajevu za sve članice, na osnovu dostavljenih uslova upisa. Pri upisu na I ciklus studija se uzimaju u obzir rezultati ostvareni u prethodnom školovanju. Da biste postali SBS student potrebno je da posjedujete:

  • Diplomu srednje (četverogodišnje) škole;
  • Minimalan prosjek ocjena 3.5;
  • Certifikat o poznavanju engleskog jezika.
     

Kontakt

Administrativni koordinator: Lejla Smailbegović
+387 33 564 395
lejla.smailbegovic@efsa.unsa.ba

 

 

UPIS NA PRVI CIKLUS

KURS KATALOG SBS

 

Završili ste studij I ciklusa?

Želite nastaviti studij na II ciklusu EFSA?

 

Nakon završetka prvog ciklusa studija, studenti mogu nastaviti školovanje na EFSA. 

Više informacija o programima II ciklusa studija na EFSA možete pronaći linku.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama molimo da nas kontaktirate na master.studij@efsa.unsa.ba.