Javna prezentacija prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) - mr. Tarik Barakovic

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu zakazana je odbrana / prezentacija prijedloga  teme doktorske disertacije (projekta)

Kandidat:            MR. TARIK BARAKOVIĆ

Naslov:                „UTILITARNE, HEDONISTIČKE I SIMBOLIČKE KORISTI PROGRAMA LOJALNOSTI I NJIHOV UTICAJ NA ZADOVOLJSTVO, POVJERENJE I LOJALNOST MALOPRODAJAMA MODNIH PROIZVODA“

Prezentacija će se održati u utorak, 19. juni 2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, E-Net Centar, III sprat, Ekonomski fakultet, Trg oslobođenja – Alije Izetbegovića 1, Sarajevo.

 

Službe za rad sa studentima i planiranje nastave