Javna prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. Ademir Abdic

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije

Kandidat:            MR. ADEMIR ABDIĆ

Naslov:                „MODELI PROGNOZIRANJA BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA NA PRIMJERU BOSNE I HERCEGOVINE“

Prezentacija će se održati u utorak, 05. juna 2018. godine, sa početkom u 15,00 sati, sala E-Net Centra, III sprat, Ekonomski fakultet, Trg oslobođenja – Alije Izetbegovića 1, Sarajevo.

 

Službe za rad sa studentima i planiranje nastave