BIBLIOGRAFIJA EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU 1952-2002 (drugo izdanje)

A - B - C - Č - Ć - D - Đ -  - E - F - G - H - I - J - K - L - LJ - M - N - NJ - O - P - R - S - Š - T - U - V - W - Z - Ž

PREDGOVOR

REGISTRI

2726. Obralija, Šefkija. Amortizacija osnovnih sredstava kao područje samoupravljanja i poslovne politike [magistarski rad ; mentor Ivan Karlović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1977. 125 str.

2727. Oglečevac, Selver. Istraživanje lokalne sredine u međunarodnom marketingu- slučaj Energoinvesta u oblasti dalekovoda u Tunisu [magistarski rad ; mentor Ante Domagistarski radzet]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 2001. 86 str.

2728. Ognjanov, Galjina. Internet Marketing in Transition Countries : A View from Serbia and Montenegro.
U: Transition in Central and Eastern Europe - Challenges of the 21st Century : conference proceedings : International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo ICES 2002. Sarajevo: Faculty of Economics; 2002; [832 str.] str. 491-496.ISBN: 9958-605-37-6.
Napomena: ICES 2002. Sarajevo, October 17-18. 2002

2729. Okanović, Ibrahim. Računovodstvo budžeta i budžetskih korisnika [magistarski rad ; mentor Janko Klobučar]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 2001. 163 str.

2730. Omerbašić, Nurija. Organizacija marketing funkcije u složenim organizacijama udruženog rada sa osvrtom na SOUR-a Unioninvesta Sarajevo [magistarski rad ; mentor Boris Tihi]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1988. 259 str.

2731. ORUČ-ČUSTOVIĆ, Saliha. Nove tehnologije.
U: Zbornik radova (Ekonomski fakultet - Univerzitet u Sarajevu). 1988; (20):299-309.; ISSN: 0581-7439.

2732. ORUČ-ČUSTOVIĆ, Saliha. Ponašanje nikla i nikl(II)-hidroksida u vodenoj otopini NH4+ - I CI- iona u ovisnosti o ph otopine sa aspekta analitičke kemije i elektro - kemijske termodinamike [doktorska disertacija]. Banjaluka: Tehnički fakultet; 1974. 119 str.

2733. ORUČ-ČUSTOVIĆ, Saliha. Kvalitet hematitnog sivog sirovog gvožđa proizvedenog u željezari Ilijaš. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1968. 93 str.
Napomena: habilitacioni rad

2734. ORUČ-ČUSTOVIĆ, Saliha i IVIŠ-KRČMAR, Ljiljana. Mogućnosti zamjene uvoznih sirovina za baznu hemijsku industriju domaćim sirovinama.
U: Zbornik radova (Ekonomski fakultet - Univerzitet u Sarajevu)
. 1982; (17):187-200.; ISSN: 0581-7439.
Napomena: Referat na naučnom skupu:"Ekonomska teorija i politika stabilizacije"

2735. Osmanagić, Bećo. Izvoz elektroenergetske opreme u zemlje u razvoju [magistarski rad ; mentor Vladimir Trlin]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1982. 189 str.

2736. Osmanagić, Muzafer. Marketing pristup energetskoj politici sa posebnim osvrtom na nekonvencionalne energetske izvore [magistarski rad ; mentor Radovan Milanović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1979. 126 str.

2737. Osmanagić, Semir. Ekonomski aspekti treće tehnološke revolucije [magistarski rad ; mentor Dragoljub Stojanov]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1990. 97 str.

2738. OSMANČEVIĆ, Sabahudin. Procjenjivanje akcija od vrijednosti u bilansu preduzeća.
U:
Šesti simpozijum : Finansijska i računovodstvena funkcija u savremenim uslovima tržišnog privređivanja. Sarajevo: Savez računovodstvenih i finansijskih radnika BiH ; FEB; 1991; str. 181-193.
Napomena: Simpozij održan u Neumu 3. - 5. juna 1991. godine

2739. OSMANČEVIĆ, Sabahudin. Obilježja kalkulacija u inflatornim uslovima.
U: Kalkulacije u funkciji efikasnog upravljanja društvenim sredstvima : drugi simpozijum
. sarajevo: Savez računovodstvenih i finansijskih radnika BiH; 1987; [276 str.] str. 75-88.
Napomena: Simpozij održan u Neumu 5 -7 novembra 1987. godine

2740. OSMANČEVIĆ, Sabahudin. Referat na temu "Teorijski i praktični aspekti sprovođenja dugoročnog programa ekonomske stabilizacije".
U: Ekonomski glasnik (Sarajevo)
. 1985; 35(3):415-416.; ISSN: 0013-3272.
Napomena: Okrugli sto "Teorijski i praktični aspekti sprovođenja dugoročnog programa ekonomske stabilizacije"

2741. OSMANČEVIĆ, Sabahudin. [rukovodilac projekta]. Sticanje dohotka visokoškolskih organizacija slobodnom razmjenom rada : naučno-istraživački projekt. OSMANČEVIĆ, Sabahudin; KALMAR, Aleksandar; JANKOVIĆ, Divna; Bečirević, Akif; KLOBUČAR, Janko; BABIĆ, Manojlo i Berberović, Šefkija, autori istraživači. Sarajevo; Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu ; Ekonomski fakultet Univerziteta "Đuro Pucar Stari" Banja Luka; 1983. 163 str.

2742. OSMANČEVIĆ, Sabahudin. Analiza poslovanja organizacija udruženog rada. 2. izd. Banja Luka: Ekonomski fakultet u Banja Luci; 1979. 373 str.

2743. OSMANČEVIĆ, Sabahudin. Pokazatelji mjerenja efikasnosti rada radnika i rezultata poslovanja organizacija udruženog rada prema zakonu o udruženom radu.
U: Ekonomski glasnik (Sarajevo). 1977; 10(16):97-109.; ISSN: 0013-3272.

2744. OSMANČEVIĆ, Sabahudin i Hodžić, Asim. Bonitet preduzeća - osnova za procjenu vrijednosti preduzeća.
U: Simpozijum : "Aktuelni problemi promjene svojinske strukture kapitala". Banja Luka: Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet; 1992; [232 str.] str. 161-183.
Napomena: Održano u Banja Luci od 02-03 aprila 1992. godine

2745. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Efikasnost korištenja prostora i prezentirani trendovi za novo stoljeće.
U: URBO BiH (Tuzla). 2002; 1(2):11-14.

2746. OSMANKOVIĆ, Jasmina. [elaborat]. Implementacija Strategije razvoja Kantona Sarajevo do 2015. u periodu do 2005. : sažetak. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; 2002. 76 str.

2747. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Osnovni demografski pokazatelji zemalja članica Evropske Unije i Pakta stabilnosti. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; 2002. 67 str.

2748. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Sarajevo 2001. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; 2002. 110 str.

2749. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Teorija i politika regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine. 1 izd. Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu; 2002. 238 str.( Monografija/ Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu; 2). ISBN: 9958-605-29-5

2750. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Uporedni pokazatelji : Evropska Unija - Pakt stabilnosti. Sarajevo: Zavod za planiranje Kantona Sarajevo; 2002. 80 str.

2751. OSMANKOVIĆ, Jasmina. "Out-doors" sportovi ili "ekstremni" turizam.
U: Fondeko svijet (Sarajevo). 2001; 4(8):34.; ISSN: 1512-634X.

2752. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Prirodno naslijeđe Velike Kladuše : razvojna šansa ili zabluda.
U: Tranzicija (Tuzla). 2001; 3(9-10):153-161.; ISSN: 1512-5785.

2753. OSMANKOVIĆ, Jasmina. [koordinator]. Privredna kretanja u Kantonu Sarajevo 1996., 1997., 1998., 1999. i 2000. godine. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; 2001. 91 str.

2754. OSMANKOVIĆ, Jasmina. [voditelj tima za ekonomski razvoj]. Program razvoja gradskog jezera Sarajeva. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; 2001. 78 str.

2755. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Regija Sarajeva u regionalizacijama Bosne i Hercegovine.
U: Determinante i pravci razvoja Sarajevske ekonomske regije : projekat. Sarajevo: Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu- Centar za strategijske studije i ekonomski razvoj; 2001; [107 str.] str. 1-15.

2756. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Regionalizacija - teorija i praksa. Sarajevo: BETA; 2001. 135 str. ISBN: 9958-9709-1-0

2757. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Theme 6 : Globalization and regional / local identity.
U: 41st Congress :"European Regional Development Isuess in the New Millennium and their impact on Economic Policy: Abstracts". Zagreb: The Croation Section of the European Regional Science Association; 2001; [218 str.] str. 156-164 + CD ROM.ISBN: 953-157-418-9.
Napomena: 41st Congress of the European Regional Science Association, 29th August - 1st.September 2001. Croatia, Zagreb

2758. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Privredna slika Federacije Bosne i Hercegovine početkom 1999.
U: Razvoj proizvodnje u Bosni i Hercegovini za 21. vijek
. Tuzla: Međunarodni poslovni forum; Promo International; 1999; [razl. br. str.] str. 1-5.
Napomena: Simpozijum: "Razvoj proizvodnje u Bosni i Hercegovini za 21. vijek". Promo - Međunaro
dni poslovni forum-Perspektive, Tuzla, 26.-28. 05. 1999.

2759. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Teorija i politika regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine.
U: Tranzicija (Tuzla). 1999; 1(2/3):219-225.; ISSN: 1512-5785.

2760. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Teorija i politika regionalnog razvoja Bosne i Hercegovine [doktorska disertacija ; mentor Ilijas Bošnjović ]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1999. 225 str.

2761. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Bosansko-hercegovačko iskustvo u promišljanju regionalnog razvoja.
U:
Međunarodni poslovni forum "Perspektive". Tuzla: Promo International; 1998; [139 str.] str. 34-39.

2762. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Ekonomska valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti.
U: Okrugli sto : Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti gornjeg toka rijeke Neretve
. Sarajevo: Prirodno matematički fakultet; 1998; [razl. br. str.] str. 1-8.

2763. OSMANKOVIĆ, Jasmina. [autor i koordinator]. Lična karta Sarajeva : knjiga 2. Sarajevo: Kanton Sarajevo; 1998. 46 str.

2764. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Obnova i razvoj privrede = Reconstruction and development of economy.
U:
1. savjetovanje urbanista BiH : Uspostava planskog korišćenja prostora u tokovima poslijeratne obnove / razvoja : zbornik radova. Bihać: Federalno Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša; 1998; str. 55-58.

2765. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Program razvoja gradskog jezgra [elaborat].
U: Ekonomska valorizacija jezgra. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; 1998; [razl. br. str.] str. 1-17.

2766. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Sarajevske vizije.
U: Fondeko svijet (Sarajevo). 1998; 2(5):8.; ISSN: 1512-634X.

2767. OSMANKOVIĆ, Jasmina. [autor i koordinator]. Lična karta Sarajeva : knjiga 1. Sarajevo: Kanton Sarajevo; 1997. 79 str.

2768. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Preliminarni rezultati ekonomske valorizacije prostora općine Ilidža [elaborat].
U:
Projekat razvoja općine Ilidža. Ilidža: Općina Ilidža; 1997; [razl. br. str.] str. 1-9.

2769. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Prilog za raspravu o funkcionalnoj, socijalnoj i urbanoj transformaciji, obnovi i razvoju starog dijela Grada Sarajeva.
U: Funkcionalna, socijalna i urbana transormacija, obnova i razvoj Grada Sarajeva. Sarajevo: Društvo urbanista Bosne i Hercegovine; 1997; str. 147-148.

2770. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Vizija velegrada.
U: Ekonomist (Sarajevo). 1997; 2(58):16-17.

2771. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Fiscal relations, regional planning and physical reconstruction [separat].
U: Reconstruction, reform and economic managment issues in Bosnia and Herzegovina : II Phase. Vienna : Sarajevo: United Nations Development Programme UNDP-Vienna : Institute of Economics Sarajevo; 1996; [razl. br. str.] str. 1-18.
Napomena: Final version : The Strategy of Economic Development of Bosnia and Herzegovina - the Macroeconomic aspect, 1997

2772. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Izazovi poduzetništva.
U: Business Magazine (Sarajevo). 1996; 2(6):78.; ISSN: 0354-1789.

2773. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Economic principles and the Gas Economy in the Besieged-blocked City of Sarajevo.
U: Gas (Sarajevo). 1994; (5):43-46.; ISSN: 0353-5509.

2774. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Komunalna privreda Sarajeva sutra.
U: Savjetovanje : "Razvojne i životne dileme Grada Sarajeva". Sarajevo: Direkcija za obnovu i razvoj Grada Sarajeva; 1993; str. 142-145.
Napomena: Savjetovanje održano aprila 1993. godine

2775. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Jedan model regionalnog razvoja dvadeset pet godina kasnije.
U: Ekonomski glasnik (Sarajevo). 1990; 40(1-2):69-80.; ISSN: 0013-3272.

2776. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Ivo Šimunović : "Grad u regiji" [prikaz].
U: Ekonomski glasnik (Sarajevo)
. 1988; 38(1-2):135-139.; ISSN: 0013-3272.
Napomena: Ivo Šimunović :`Grad u regiji`. Split: Marksistički centar Konferencije Saveza komunista Hrvatske Zajednica općine Spilt, 1986, str. 284

2777. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Gravitaciona regija Sarajeva [magistarski rad ; mentor Hasan Hadžiomerović]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1987. 276 str.

2778. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Prikaz ekspertize :"Program mjera za ostvarivanje planiranog rasta broja stanovnika grada Sarajeva" [prikaz].
U: Ekonomski glasnik (Sarajevo). 1987; 37(3):273-276.; ISSN: 0013-3272.
Napomena: Marko Beroš, redaktor i autor ekspertize :" Program mjera za ostvarivanje planiranog rasta broja stanovnika grada Sarajeva". - Sarajevo: Ekonomski institut, 1986. godine, str. 144+30

2779. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Prostorni plan grada Sarajeva za period od 1986. do 2000. odnosno 2015. godine. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja grada Sarajeva; 1986. 93 str.

2780. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Elementi dugoročne strategije društveno-ekonomskog i prostornog razvoja grada Sarajeva za period od 1986. do 2000. odnosno 2015 godine: analiza uslova, mogućnosti i pravci razvoja. Sarajevo: Zavod za planiranje grada Sarajeva; 1985. 231 + 8 str.

2781. OSMANKOVIĆ, Jasmina. Primjena Coob-Douglasove proizvodne funkcije u industriji Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Ekonomski fakultet; 1980. 24 str.
Napomena: nagrada Univerziteta u Sarajevu
za naučni rad

2782. OSMANKOVIĆ, Jasmina i GOLIĆ, Bajro. Ekonomska osnova Federacije Bosne i Hercegovine: prilog za strategiju prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine [elaborat].
U:
Strategija prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Federalno Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša; 1997; [198 str.] str. 1-60.

2783. OSMANKOVIĆ, Jasmina; Memišević, Gordana i Lizde, Benin. Uporedni pokazatelji : Evropska Unija, Pakt stabilnosti, Kanton Sarajevo. Sarajevo: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo; 2000. 79 str.

2784. Osti, Narcis. Interna kontrola finansijskog poslovanja u zdravstvenim radnim organizacijama [specijalistički rad]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet; 1973. 261 str.