EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU
UNIVERZITET U SARAJEVU

BIBLIOGRAFIJA
EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
1952 – 2002

(Drugo izdanje)

Priredile:

Biserka Sabljaković
Vanja Kenjić-Mihaljević
Ljiljana Jurčević

Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr. Miloš Trifković

Sarajevo, 2004.

BIBLIOGRAFIJA + PREDGOVOR + REGISTRI

Elektronsko izdanje uredili prof. dr. Kemal Bakaršić i Vanja Kenjić-Mihaljević

Na disku se nalazi i instalacija za Adobe Acrobat Reader (ver. 5)