COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS
SADRŽAJ


Bilten prinova za 2014. godinu


1
ABAZ, Midheta
        Korporativna društvena odgovornost : svjetski trendovi i stanje u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Midheta Abaz. - Sarajevo : [M. Abaz], 2014. - 135 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 121-127. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 566]

M mg IV 3575/566 a
COBISS.BH-ID 514320578

2
ABDIĆ, Adem
        Primjena koncepta Value at Risk modela kod upravljanja tržišnim rizikom banke : magistarski rad / Adem Abdić. - Sarajevo : [A. Abdić], 2014. - 212 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 178-187. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br. mag. rada 783]

M mg IV 1383/783 a
COBISS.BH-ID 514308546

3
AEHLING, Martin
        Investicioni fondovi : inteligentno i racionalno investiranje / Martin Eling ; preveo s nemačkog Žarko Šargin. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2013. - 301 str. - (Biblioteka Nummus)

Prijevod djela: Investmentfonds. - Tiraž 500. - Str. I-II: Predgovor srpskom izdanju / Ljiljana Lučić.

Č 336.76 ELI Inv 13
COBISS.BH-ID 278919943

4
AGANOVIĆ, Ajla
        Menadžment nevladinih organizacija : primjer AIESEC Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Ajla Aganović. - Sarajevo : [A. Aganović], 2013. - 88 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 80-82. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 502]

M mg IV 3575/502 a
COBISS.BH-ID 514275266

5
AHMETAK, Mirza
        Ekonomska isplativost proizvodnje eko goriva dobijenog iz biomase : završni rad II ciklusa studija / Mirza Ahmetak. - Sarajevo : [M. Ahmetak], 2014. - 76 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 73-76. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 559]

M mg IV 3575/559 a
COBISS.BH-ID 514317250

6
AHMETBAŠIĆ, Jasmin
        Informaciono-komunikacione tehnologije u funkciji internacionalizacije malih i srednjih preduzeća u BiH : završni rad II ciklusa studija / Jasmin Ahmetbašić. - Sarajevo : [J. Ahmetbašić], 2014. - 93 str.

Mentor Mario Spremić. - Bibliografija: str. 79-81. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 560]

M mg IV 3575/560 a
COBISS.BH-ID 514317506

7
ALAGIĆ, Orhan
        Uticaj institucionalnih investitora na korporativno upravljanje : završni rad II ciklusa studija / Orhan Alagić. - Sarajevo : [O. Alagić], 2014. - 68 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 66-68. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 516]

M mg IV 3575/516 a
COBISS.BH-ID 514278850

8
ALAGIĆ, Vedrana
        Analiza rizika vezivanja kreditnih plasmana za švicarski franak u zemljama u tranziciji : završni rad II ciklusa studija / Vedrana Alagić. - Sarajevo : [V. Alagić], 2013. - 100 str.

Mentor Sahrudin Sarajčić. - Bibliografija: str. 88-95. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 456]

M mg IV 3575/456 a
COBISS.BH-ID 514255810

9
ALAJBEGOVIĆ Kamenica, Aida
        Analiza prisutnosti banaka unutar društvene mreže Facebook na primjeru bankarske industrije u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Aida Alajbegović Kamenica. - Sarajevo : [A. Alajbegović Kamenica], 2014. - 103 str.

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 94-99. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 521]

M mg IV 3575/521 a
COBISS.BH-ID 514280386

10
ALIĆ, Tamara
        Strategije ulaska preduzeća metalnog sektora BiH na međunarodna tržišta : završni rad II ciklusa studija / Tamara Alić. - Sarajevo : [T. Alić], 2014. - 89 str.

Mentor Anto Domazet. - Bibliografija: str. 78-82. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 504]

M mg IV 3575/504 a
COBISS.BH-ID 514275778

11
ALIMANOVIĆ, Ajla
        Planiranje i implementiranje promjena u organizaciji : studija slučaja Opresa d.d. : završni rad II ciklusa studija / Ajla Alimanović. - Sarajevo : [A. Alimanović], 2013. - 118 str.

Mentor Zijada Rahimić. - Bibliografija: str. 109-115. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 527]

M mg IV 3575/527 a
COBISS.BH-ID 514281922

12
ALTUMBABIĆ, Vildana
        Uloga instrumenata strateškog menadžerskog računovodstva u osiguravajućim društvima u FBiH : završni rad II ciklusa studija / Vildana Altumbabić. - Sarajevo : [V. Altumbabić], 2013. - 170 str.

Mentor Meliha Bašić. - Bibliografija: str. 157-163. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 506]

M mg IV 3575/506 a
COBISS.BH-ID 514276034

13
        ARBITRATION in Germany : the model law in practice / edited by Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, cop. 2007. - XXXVII, 1223 str.

Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registar.

M III 17644
COBISS.BH-ID 9813073

14
ARNAUT, Amra
        Dinamička i regresiono-korelaciona analiza indeksa tržišta dionica : završni rad II ciklusa studija / Amra Arnaut. - Sarajevo : [A. Arnaut], 2013. - 85 str.

Mentor Rabija Somun-Kapetanović. - Bibliografija: str. 80-83. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 499]

M mg IV 3575/499 a
COBISS.BH-ID 514274498

15
ARNAUTALIĆ, Enida
        Politika određivanja cijena softvera : komparacija softverskih preduzeća "Tim system" DOO i "UNILAB" DOO : završni rad II ciklusa studija / Enida Arnautalić. - Sarajevo : [E. Arnautalić], 2014. - 82 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 71-73. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 542]

M mg IV 3575/542 a
COBISS.BH-ID 514304962

16
BABIĆ, Amra
        Zakonska rješenja iz oblasti raspodjele prihoda od indirektnih poreza : opravdanost izmjena i implikacije : magistarski rad / Amra Babić. - Sarajevo : [A. Babić], 2013. - 90 str.

Mentor Sead Kreso. - Bibliografija: str. 84-88. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br. mag. rada 779]

M mg IV 1383/779 a
COBISS.BH-ID 514277058

17
BABIĆ-Hodović, Vesna
        Studija slučaja u marketingu / Vesna Babić-Hodović, Maja Arslanagić-Kalajdžić. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2014. - 343 str.

O autoricama: str. 342-343. - Bibliografija uz tekst. - Registri

A III 17755 Č 658.8 BAB STU 14 a M III 17755 d-s, t SČ III 17755 c ZU III 17755 b
COBISS.BH-ID 20958726

18
BADE, Robin
        Foundations of economics / Robin Bade, Michael Parkin. - 3rd ed., international ed. - Boston : Pearson Education, cop. 2007. - XLVII, 910 str.

Registar.

Č 330.1 BAD Fou 07 M III 17673 a
COBISS.BH-ID 514266818

19
BAHTO, Avdija
        Analiza finansijskog poslovanja kao osnov za donošenje optimalnih finansijskih odluka na primjeru kompanije Bekto Precisa d.o.o. : završni rad II ciklusa studija / Avdija Bahto. - Sarajevo : [A. Bahto], 2013. - 66 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 63-65. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 470]

M mg IV 3575/470 a
COBISS.BH-ID 514262210

20
BAJGORIĆ, Nijaz
        Menadžment informacijskih tehnologija / Nijaz Bajgorić. - 2. izd. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2012. - [14], 614 str.

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 607-614 i uz tekst

A III 17656 Č 007 BAJ Men 12 a M III 17656 d, e SČ III 17656 c ZU III 17656 b
COBISS.BH-ID 19538950

21
BANDA, Alma
        Uloga centralnih banaka u finansijskoj intermedijaciji : završni rad II ciklusa studija / Alma Banda. - Sarajevo : [A. Banda], 2013. - 89 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 88-89. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 459]

M mg IV 3575/459 a
COBISS.BH-ID 514256578

22
BAŠIĆ, Ena
        Analiza kvalitete korporativnog upravljanja i njena povezanost sa finansijskim rezultatima koje ostvaruju preduzeća u državnom vlasništvu u FBiH : završni rad II ciklusa studija / Ena Bašić. - Sarajevo : [E. Bašić], 2013. - 86 str.

Mentor Darko Tipurić. - Bibliografija: str. 81-82. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 482]

M mg IV 3575/482 a
COBISS.BH-ID 514265282

23
BATLAK, Azra
        Pravni okvir za elektronsko poslovanje javnog sektora : završni rad II ciklusa studija / Azra Batlak. - Mostar : [A. Batlak], 2013. - 79 str.

Mentor Muharem Kozić. - Bibliografija: str. 77-79. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostaru [Br.zavr.rada/Master 491]__

M mg IV 3575/491 a
COBISS.BH-ID 512969935

24
BEBEK, Borna
        Projektiranje procesa i strukture organizacije / Borna Bebek. - Zagreb : Sinergija, 2006. - XIV, 295 str.

Bbliografske i dr. bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 287-295.

Č 005.7 BEB Pro 06 M III 17649 a
COBISS.BH-ID 512103393

25
BEČIROVIĆ, Adla
        Uticaj atmosfere prodajnog mjesta na kupovne namjere potrošača : završni rad II ciklusa studija / Adla Bečirović. - Sarajevo : [A. Bečirović], 2014. - 128 str.

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 110-113. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 519]

M mg IV 3575/519 a
COBISS.BH-ID 514279874

26
BEGOVIĆ, Feđa
        Istraživanje karakteristika promocije u malim firmama : magistarski rad / Feđa Begović. - Sarajevo : [F. Begović], 2014. - 152 str. + 1 optički disk (CD-ROM)

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 133-139. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 791]

M mg IV 1383/791 a
COBISS.BH-ID 514313154

27
BEGOVIĆ, Mevlida
        Analiza primjene OECD principa u vodećim kompanijama u Federaciji Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Mevlida Begović. - Sarajevo : [M. Begović], 2014. - 107 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 88-91. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 515]

M mg IV 3575/515 a
COBISS.BH-ID 514278594

28
BEREND, Ivan Tibor
        Ekonomska povijest Europe dvadesetoga stoljeća : ekonomski režimi od laissez-fairea do globalizacije / Ivan T. Berend ; [prevoditelj Luka Marković]. - Zagreb : Mate, 2012. - XV, 358 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: An economic history of twentieth-century Europe. - Om. stv. nasl.: Ekonomska povijest Europe dvadesetoga stoljeća. - Na nasl. str. Zagrebačka škola ekonomije i managementa. - Bibliografija: str. 327-348. - Registar.

Č 33 BER Eko 12
COBISS.BH-ID 512970444

29
BEŠIĆ, Anesa
        Korporativna društvena odgovornost korporacija (Johannesburg stock exchange social responsibility index) sa osvrtom na BiH : završni rad II ciklusa studija / Anesa Bešić. - Sarajevo : [A. Bešić], 2013. - 81 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 69-76. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 437]

M mg IV 3575/437 a
COBISS.BH-ID 514250178

30
BEŠIĆ, Cariša
        Menadžment kvaliteta / Cariša H. Bešić, Dejan Đorđević, Petar Tamamović. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2013. - 198 str.

Na vrhu nasl. str.: Internacionalni Univerzitet Travnik, Ekonomski fakultet. - Tiraž 200. - Bibliografija uz svako poglavlje

Č 005.6 BEŠ Men 13
COBISS.BH-ID 20571398

31
BEVANDA, Marko
        Obveznopravno uređenje u Bosni i Hercegovini / Marko Bevanda. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta, 2013. - 257 str.

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 221-257 i uz tekst

Č 34 BEV Obv 13
COBISS.BH-ID 20709382

32
BILTON, Chris
        Menadžment i kreativnost / Chris Bilton ; prevela s engleskog Svetlana Stefanov. - Beograd : Clio, 2010. - 292 str. - (Marketing)

Prijevod djela: Management and Creativity. - Tiraž 1.000. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 273-286. - Registar.

Č 005 BIL Men 10
COBISS.BH-ID 178951180

33
BLANCHARD, Olivier
        Makroekonomija / Olivier Blanchard ; [prevoditelji Ana Martinis, Josip Funda]. - 5. obnovljeno izd. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, cop. 2011. - XXII, 614,[39]str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Macroeconomics. - Na nasl. str.: Zagrebačka škola ekonomije i managementa. - Autorova slika i bilješka o njemu: str. [4]. - Bibliografija iza svakog poglavlja. - Pojmovnik: str. [17-28]. - Registar.

Č 330.101.541 BLA Mak 11
COBISS.BH-ID 1024219872

34
BODIROŽA, Mladen
        Međunarodna ekonomija = International economics / Mladen M. Bodiroža. - 6. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Travnik : Internacionalni univerzitet, Ekonomski fakultet, 2012. - 588 str.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. [589-597] i uz tekst

Č 339.5 BOD Međ 12
COBISS.BH-ID 19465734

35
BODIROŽA, Mladen
        Međunarodne finansije : finansijske i trgovinske institucije = International finances : financial and trade institutions / Mladen M. Bodiroža, Stevan Petković, Gordana Erić-Bodiroža. - 1. izd. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2012. - 330 str.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 321-330 i uz tekst

Č 339.7 BOD Međ 12
COBISS.BH-ID 19281670

36
BOGUNIĆ, Adnan
        Upravljanje apetitom za rizikom u kontekstu stakeholderskog pristupa preduzeću : završni rad II ciklusa studija / Adnan Bogunić. - Sarajevo : [A. Bogunić], 2014. - 97 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 90-97. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 537]

M mg IV 3575/537 a
COBISS.BH-ID 514298306

37
BOGUNIĆ, Sanin
        Izborni sistem Bosne i Hercegovine : alternativni modeli / Sanin Bogunić. - Sarajevo : DES, 2012. - 135 str.

O autoru: str. 133. - Bibliografija: str. 125-132 i uz tekst

Č 32 BOG Izb 12
COBISS.BH-ID 19661574

38
        BOOK of abstracts : of papers made as a result of scientific-research projects financed/cofinanced by Federal Ministry of Education and Science in the period from 2001 to 2008 / [executive editor Jasmin Branković]. - Mostar : Federal Ministry of Education and Science, 2011. - [4], 366 str.

Tiraž 250. - Registar

Č 37BOO 11
COBISS.BH-ID 19246342

39
BORČAK, Armin
        Cijene i potrošnja energenata i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Armin Borčak. - Sarajevo : [A. Borčak], 2014. - 79 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 72-79. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 536]

M mg IV 3575/536 a
COBISS.BH-ID 514298050

40
BOSNA i Hercegovina. Zakoni itd.
        Stvarna prava Federacije BiH, Republike Srpske : novi i prečišćeni zakoni, komentari, praktični primjeri akata, registri pojmova / Ljubo Todorović, Mensur Hadžimusić. - Sarajevo : Fineks, 2013. - 286 str. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Registri

Č 34 TOD Stv 13
COBISS.BH-ID 20666118

41
BOSNA i Hercegovina. Zakoni
        Registar propisa Bosne i Hercegovine / Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2014. - 933 str. - (Biblioteka Mostovi)

Tekst na bos., hrv. i srp. jeziku. - Tiraž 400

M IV 3630
COBISS.BH-ID 20911366

42
        BOSNIA-Herzegovina since Dayton : civic and uncivic values / edited by Ola Listhaug and Sabrina P. Ramet. - Ravenna : A. Longo, cop. 2013. - 430 str. - (Collana di studi sui Balcani e l'Europa centro-orientale ; 34)

Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registar.

A III 17657
COBISS.BH-ID 32419165

43
BOŠNJAK, Edita
        Istraživanje stavova potrošača u Bosni i Hercegovini prema zelenim markama : magistarski rad / Edita Bošnjak. - Sarajevo : [E. Bošnjak], 2013. - 114 str.

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 96-101. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 763]

M mg IV 1383/763 a
COBISS.BH-ID 514259394

44
BOŠNJOVIĆ, Jasna
        Upravljanje mobilnošću u funkciji pridruživanja visokoškolskih institucija zemalja Zapadnog Balkana evropskom prostoru visokog obrazovanja : doktorska disertacija / Jasna Bošnjović. - Sarajevo : [J. Bošnjović], 2013. - 237 str. + 1 CD-ROM

Mentor Veljko Trivun. - Bibliografija: str. 188-193. - Sažetak ; Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak.[Br.dok.disertacije/Bolonja 4]

M dr IV 3700/4 a
COBISS.BH-ID 514272194

45
BOVÉE, Courtland L.
        Suvremena poslovna komunikacija / Courtland L. Bovée, John V. Thill ; [prevoditelj Nikica Mauhar]. - 10 izd. - Zagreb : Mate, 2012. - XXIX, 585,[102] str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Business communication today, 10th ed. - Om. stv. nasl.: Poslovna komunikacija suvremena. - Bibliografija: str. [64-79](2. pag.). - Registar.

Č 651.5 BOV Suv 12
COBISS.BH-ID 1024526224

46
BREALEY, Richard A.
        Fundamentals of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. - 5th ed., international ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill Irwin, cop. 2007. - XXX, 722 str. + 1 CD-ROM. - (The Irwin/McGraw-Hill series in finance, insurance, and real estate)

Na kor.:McGraw-Hill international edition. - Na unutrašnjim koricama na kraju publikacije prilog 1 CD-ROM: "2007 student CD Fundamentals of Corporate Finance". - Registri.

Č 658.14 BRE Fun 07 M III 17671 a
COBISS.BH-ID 512114076

47
BRKIĆ, Mirsad
        Kontroling u savremenom bankarstvu : magistarski rad / Mirsad Brkić. - Sarajevo : [M. Brkić], 2014. - 117 str. + 1 CD-ROM

Mentor Fikret Hadžić. - Bibliografija: str. 103-106. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br. mag. rada 777]

M mg IV 1383/777 a
COBISS.BH-ID 514271426

48
BUBLE, Marin
        Metodika projektiranja organizacije / Marin Buble. - Zagreb : Sinergija, 2006. - X, 325 str.

Bibliografija: str. 309-313 i uz tekst. - Registri.

Č 005.7 BUB Met 06 M III 17651 a
COBISS.BH-ID 512308940

49
BUKVA, Fahira
        Uticaj internog marketinga na kvalitet usluge za kupce DP Marketa : magistarski rad / Fahira Bukva. - Sarajevo : [F. Bukva], 2014. - 102 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 86-90. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 792]

M mg IV 1383/792 a
COBISS.BH-ID 514313666

50
BUTUROVIĆ, Senad
        Upravljanje deviznim rizikom u bankama Federacije Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Senad Buturović. - Sarajevo : [S. Buturović], 2014. - 61 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 60. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 471]

M mg IV 3575/471 a
COBISS.BH-ID 514262466

51
BYRNES, William
        Menadžment i umetnost / William Byrnes ; prevela s engleskog Stanka Šaša. - Beograd : Clio, 2009. - 624 str. - (Marketing)

Prijevod djela: Management and the Arts / William Byrnes. - Tiraž 1000. - Predgovor / Den J. Martin: str. 5-7. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registar

Č 005 BYR Men 09
COBISS.BH-ID 170859276

52
CATEORA, Philip R.
        International marketing / Philip R. Cateora, John L. Graham. - 13th ed. - Boston : McGraw-Hill, 2007. - XXXII, 702 str.

Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registar.

Č III 339.13 CAT Int 07 M III 17661 a, b
COBISS.BH-ID 512096088

53
CRAVENS, David W.
        Strategic marketing / David W. Cravens, Nigel F. Piercy. - 8th ed., international ed. - Boston (Mass.) [etc.] : McGraw-Hill, 2006. - XVII, 726 str. - (McGraw-Hill/Irwin series in marketing)

Srodni elektronski vir: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072966343/information_center_view0/. - Registri

Č 658.8 CRA Str 06 M III 17665 a-c
COBISS.BH-ID 16426982

54
ČABARAVDIĆ, Edna
        Analiza kretanja u turističkom sektoru BiH u periodu od 2007. do 2013. godine primjenom metoda desezoniranja vremenskih serija : završni rad II ciklusa studija / Edna Čabaravdić. - Sarajevo : [E. Čabaravdić], 2014. - 79 str.

Mentor Emina Resić. - Bibliografija: str. 68-70. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 535]

M mg IV 3575/535 a
COBISS.BH-ID 514297794

55
ČAGALJ, Ajdin
        Potencijali islamskih indeksa kao alternative investiranju u neproduktivnu imovinu ili zlato, u periodu krize : završni rad II ciklusa studija / Ajdin Čagalj. - Sarajevo : [A. Čagalj], 2014. - 119 str.

Mentor Džafer Alibegović. - Bibliografija: str. [108]-115. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 549]

M mg IV 3575/549 a
COBISS.BH-ID 514314434

56
ČAKARIĆ, Belma
        Savremeni menadžerski koncepti u mikrokreditnim organizacijama : teorijski i praktični aspekti : završni rad II ciklusa studija / Belma Čakarić. - Sarajevo : [B. Čakarić], 2014. - 143 str.

Mentor Kenan Crnkić. - Bibliografija: str. 128-134. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 548]

M mg IV 3575/548 a
COBISS.BH-ID 514314178

57
ČAPELJ, Vedrana
        Računovodstveni informacioni sistemi u funkciji donošenja poslovnih odluka : završni rad II ciklusa studija / Vedrana Čapelj. - Sarajevo : [V. Čapelj], 2014. - 119 str.

Mentor Savo Stupar. - Bibliografija: str. [120]-[121]. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 533]

M mg IV 3575/533 a
COBISS.BH-ID 514297282

58
ČAUŠEVIĆ, Amina
        Korporativno upravljanje u bankama sa različitom vlasničkom strukturom u bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Amina Čaušević. - Sarajevo : [A. Čaušević], 2013. - 88 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 83-86. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 440]

M mg IV 3575/440 a
COBISS.BH-ID 514251458

59
ČAUŠEVIĆ, Fikret
        Economic challenges in the world economy, southeastern Europe and Bosnia and Herzegovina at the beginning of the XXIst century : selected papers : 1996-2013 / Fikret Čaušević. - Sarajevo : School of Economics and Busines = Ekonomski fakultet, 2014. - 262 str.

Bibliografija uz svako poglavlje i uz tekst.

A III 17758 Č 339.9 ČAU Eco 14 a M III 17758 d SČ III 17758 c ZU III 17758 b
COBISS.BH-ID 21250566

60
ČAUŠEVIĆ, Fikret
        The Global Crisis of 2008 and Keynes's General Theory / Fikret Čaušević. - [s. l.] : Springer, 2015. - XII, 99 str. - (SpringerBriefs in Economics)

Način dostupa (URL): http://www.springer.com/economics/history+ec.+thoughts/book/978-3-319-11450-7

doi: 10.1007/978-3-319-11451-4

A III 17760 M III 17760 a
COBISS.BH-ID 514311106

61
ČEKIĆ, Šefkija
        Koridor 5-C : između nauke i politike / Šefkija Čekić ; [saradnici Samer Čekić, Adnan Tatarević, Hajdar Arifagić ; ilustracije Mehmed A. Akšamija]. - Sarajevo : Univerzitet : Institut za saobraćaj i komunikacije ; [Zagreb] : Znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2013. - 333 str.

Tiraž 1.000. - Bibliografija i bilješke uz tekst

Č 656 ČEK Kor 13
COBISS.BH-ID 20766726

62
ČELIKOVIĆ, Edvin
        Uloga i značaj menadžmenta ljudskih resursa u razvoju Centralne banke Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Edvin Čeliković. - Sarajevo : [E. Čeliković], 2014. - 93 str.

Mentor Dževad Šehić. - Bibliografija: str. 88-93. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 564]

M mg IV 3575/564 a
COBISS.BH-ID 514320066

63
ČENGIĆ, Dino
        Analiza poslovanja kompanije Unis d.d. : stanje i perspektive : završni rad II ciklusa studija / Dino Čengić. - Sarajevo : [D. Čengić], 2014. - 63 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 60-62. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 563]

M mg IV 3575/563 a
COBISS.BH-ID 514319810

64
ČOLAKOVIĆ, Murisa
        Reforma eksternog sektora ekonomija Zapadnog Balkana : završni rad II ciklusa studija / Murisa Čolaković. - Sarajevo : [M. Čolaković], 2013. - 134 str.

Mentor Snježana Brkić. - Bibliografija: str. 108-118. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 496]

M mg IV 3575/496 a
COBISS.BH-ID 514273730

65
ĆATOVIĆ, Almazaga
        Osnove turizma / Almazaga Ćatović. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2012. - 234 str.

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 228-234 i uz tekst

Č 338.48 ĆAT Osn 12
COBISS.BH-ID 19566342

66
ĆENANOVIĆ, Lejla
        Sekjuritizacija u funkciji stvaranja i razvoja tržišta korporativnih obveznica u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Lejla Ćenanović. - Sarajevo : [L. Ćenanović], 2014. - 160 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 150-155. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 507]

M mg IV 3575/507 a
COBISS.BH-ID 514276290

67
ĆOSOVIĆ-Hajdarević, Samra
        Primjena i postupak certificiranja ISO 27001 norme kao sigurnosnog alata u e-bankarstvu : završni rad II ciklusa studija / Samra Ćosović-Hajdarević. - Sarajevo : [S. Ćosović-Hajdarević], 2014. - 70 str.

Mentor Mario Spremić. - Bibliografija: str. 66-68. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 526]

M mg IV 3575/526 a
COBISS.BH-ID 514281666

68
DELIĆ, Enver
        Uspostavljanje državnog CERT-a kao osnove za efikasno upravljanje zaštitom kritične informacione strukture : završni rad II ciklusa studija / Enver Delić. - Sarajevo : [E. Delić], 2013. - 87 str.

Mentor Nijaz Bajgorić. - Bibliografija: str. 80-85. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 466]

M mg IV 3575/466 a
COBISS.BH-ID 514261186

69
DIKONJA, Selma
        Društvena odgovornost preduzeća, studija slučaja Pliva : završni rad II ciklusa studija / Selma Dikonja. - Sarajevo : [S. Dikonja], 2013. - 110 str.

Mentor Boris Tihi. - Bibliografija: str. 97-102. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 430]

M mg IV 3575/430 a
COBISS.BH-ID 514247874

70
DIZDAREVIĆ, Lejla
        Neophodnost smanjenja javne potrošnje u Bosni i Hercegovini u kontekstu sklapanja kreditnih aranžmana (naročito stand-by aranžmana) sa MMF-om : završni rad II ciklusa studija / Lejla Dizdarević. - Sarajevo : [L. Dizdarević], 2014. - 102 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 91-97. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 473]

M mg IV 3575/473 a
COBISS.BH-ID 514262978

71
DIZDAREVIĆ, Sanjin
        Odgovori sistema federalnih rezervi/FED-a na finansijsku krizu 2008. godine : instrumenti i efekti : završni rad II ciklusa studija / Sanjin Dizdarević. - Sarajevo : [S. Dizdarević], 2014. - 90 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 85-88. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 508]

M mg IV 3575/508 a
COBISS.BH-ID 514276546

72
DOMLJAN, Vjekoslav
        Put u zaposlenost / Vjekoslav Domljan. - Sarajevo : Ekonomski institut, 2014. - 438 str.

Bibliografija: str. 425-438.

A III 17740 Č 338.2 DOM Put 14 a
COBISS.BH-ID 21214470

73
DRUCKER, Peter F.
        Managing for the future : the 1990s and beyond / Peter F. Drucker. - London : BCA, 1992. - XI, 287 str.

Registar.

M III 17735
COBISS.BH-ID 514284738

74
        DRŽAVA, politika i društvo u Bosni i Hercegovini : analiza postdejtonskog političkog sistema / priredili Damir Banović, Saša Gavrić. - Sarajevo : University Press : Magistrat, 2011. - 639 str. - (Editio Politikon ; knj. 2)

Bibliografija: str. 591-620 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

Č 32DRŽ 11
COBISS.BH-ID 19178758

75
DUHARKIĆ, Adisa
        Računovodstveni tretman ulaznog PDV-a : kao potraživanja ili kao troška cijene koštanja sredstava i uticaj na finansijski rezultat : završni rad II ciklusa studija / Adisa Duharkić. - Sarajevo : [A. Duharkić], 2014. - 153 str.

Mentor Mehmed Jahić. - Bibliografija: str. 151-153. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 493]

M mg IV 3575/493 a
COBISS.BH-ID 514272962

76
DURAKOVIĆ, Aida
        Interna kontrola i interna revizija u obaveznom osiguranju : završni rad II ciklusa studija / Aida Duraković. - Sarajevo : [A. Duraković], 2013. - 97 str.

Mentor Željko Šain. - Bibliografija: str. 93-96. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 441]

M mg IV 3575/441 a
COBISS.BH-ID 514251714

77
DŽAMBASOVIĆ, Aida
        Razvoj strategije tematskog turizma kao izvora konkurentske prednosti Kantona Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Aida Džambasović. - Sarajevo : [A. Džambasović], 2014. - 117 str.

Mentor Muris Čičić. - Bibliografija: str. 111-115. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 558]

M mg IV 3575/558 a
COBISS.BH-ID 514316994

78
DŽANKOVIĆ, Admir
        Evropska unija i mogućnosti finansiranja razvoja Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Admir Džanković. - Sarajevo : [A. Džanković], 2014. - 94 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 89-90. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 556]

M mg IV 3575/556 a
COBISS.BH-ID 514316482

79
DŽIHO, Amel
        Unapređenje odnosa sa kupcima primjenom Facebook marketinga : završni rad II ciklusa studija / Amel Džiho. - Sarajevo ; Mostar : [A. Džiho], 2013. - 115 str.

Bibliografija: str. 69-74. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostaru [Br.zavr.rada/Master 490]

M mg IV 3575/490 a
COBISS.BH-ID 512914639

80
DŽIKO, Jasmina
        Analiza mehanizama elektronskog plaćanja - case study : Raiffeisen Bank Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Jasmina Džiko. - Sarajevo : [J. Džiko], 2013. - 88 str.

Mentor Nijaz Bajgorić. - Bibliografija: str. 80-86. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 468]

M mg IV 3575/468 a
COBISS.BH-ID 514261698

81
ĐUKANOVIĆ, Dejan
        Strateško upravljanje imidžom BiH u funkciji privlačenja štednog i intelektualnog potencijala bosansko-hercegovačke dijaspore : magistarski rad / Dejan Đukanović. - Sarajevo : [D. Đukanović], 2014. - 113 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 103-108. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 786]

M mg IV 1383/786 a
COBISS.BH-ID 514309314

82
EFENDIĆ, Adnan
        Ethnic tensions and economic performance : Bosnia & Herzegovina and Macedonia / Adnan Efendic, Sabina Silajdzic, Viktorija Atanasovska. - Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. - 178 str.

Bibliografija: str. 169-178

A II 11714
COBISS.BH-ID 514268866

83
        EKONOMSKI i tehnološki aspekti modne industrije / Darko Ujević ... [et al.]. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2013. - VIII, 221 str.

Bibliografija uz svako poglavlje

Č 6EKO 13
COBISS.BH-ID 11491100

84
        EKONOMSKO obrazovanje u Republici Hrvatskoj - jučer, danas, sutra : zbornik radova znanstvene konferencije, [29. studenog 2012. godine u Zagrebu] / urednici Vladimir Čavrak, Tomislav Gelo ; organizatori konfederacije Ekonomski fakultet u Zagrebu ... [et al.]. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2013. - XIII, 570 str.

Bibliografija uz radove

Č 37 EKO 13 M III 17646 a
COBISS.BH-ID 11393052

85
ELEZOVIĆ, Anja
        Uloga interne revizije u strukturi korporativnog upravljanja u bankarskom sektoru : završni rad II ciklusa studija / Anja Elezović. - Sarajevo : [A. Elezović], 2013. - 107 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 69-71. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 460]

M mg IV 3575/460 a
COBISS.BH-ID 514256834

86
        ENCYCLOPEDIA of Information Science and Technology / [editor] Mehdi Khosrow-Pour. - 3rd ed. - Hershey, PA : IGI Global, 2015. - 10 sv.

doi: 10.4018/978-1-4666-5888-2

COBISS.BH-ID 514310594

87
ERDIĆ, Nedžad
        Efektivna elektronska vlada u javnim upravama u BiH / Nedžad Erdić. - Sarajevo : Udruženje Metamorfoza, 2013. - 217 str.

Tiraž 300. - Biografija autora: str. 4. - Bibliografija: str. 215-217 i uz tekst

Č 35 ERD Efe 13
COBISS.BH-ID 20814086

88
FAZLIĆ, Anela
        Finansijsko izvještavanje na internetu u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Anela Fazlić. - Sarajevo : [A. Fazlić], 2014. - 70 str.

Mentor Tarik Zaimović. - Bibliografija: str. 67-69. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 534]

M mg IV 3575/534 a
COBISS.BH-ID 514297538

89
FERIZOVIĆ, Mersud
        Principi marketinga kao ključna odrednica optimalizacije financiranja industrijskih poduzeća / Mersud Ferizović. - Bihać : Grafičar, 2013. - 165 str.

Tiraž 200. - Publikovano izdanje magistarskog rada odbranjenog na Ekonomskom fakultetu Svučilišta u Zagrebu 1996. godine. - Bibliografija: str. 162-163 i uz tekst. - Conclusions

Č 658.14 FER Pri 13
COBISS.BH-ID 20587270

90
FIELD, Barry C.
        Environmental economics : an introduction / Barry C. Field, Martha K. Field. - 4th ed., international ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. - XXI, 503 str.

Bibliografija uz svako poglavlje. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registri

Č 504 FIE Env 06
COBISS.BH-ID 514267586

91
FINLEY, Moses I.
        Antička ekonomija / M. I. Finley ; [prevoditelj Emil Heršak]. - ažurirano izd. [izvornika]. - Zagreb : Mate, 2011. - XXXVIII, 279 str. - (Predavanja iz klasike Sather ; Sv. 43) (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: The ancient economy. - Predgovor: str. [IX-XXXVI]. - Sir Moses Finley: Utemeljitelj nove paradigme u istraživanju ekonomske povijesti / Boris Nikšić i Emil Heršak: str. 267-279. - Kratice i kratki naslovi: str. 208-210. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. [211]-256. - Registri.

Č 33 FIN Ant 11
COBISS.BH-ID 512820193

92
FRANK, Robert H.
        Principles of economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. - 2nd ed., international ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, cop. 2004. - XI, 813 str.

Registar.

Č 330.1 FRA Pri 04 M III 17680 a
COBISS.BH-ID 1024002983

93
GANIBEGOVIĆ, Emina
        Regulacioni mehanizmi u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine u funkciji sprečavanja pranja novca : završni rad II ciklusa studija / Emina Ganibegović. - Sarajevo : [E. Ganibegović], 2014. - 98 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 91-97. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 555]

M mg IV 3575/555 a
COBISS.BH-ID 514316226

94
GANIĆ, Rusejla
        Primjena OECD principa korporativnog upravljanja u korporacijama FBiH : slučaj Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Rusejla Ganić. - Sarajevo : [R. Ganić], 2014. - 65 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 58-59. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 565]

M mg IV 3575/565 a
COBISS.BH-ID 514320322

95
GLIGORIJEVIĆ, Mirjana
        Poslovni marketing / Mirjana Gligorijević. - 2. izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2009. - V, 379 str.

Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

Č 658.8 GLI Pos 09
COBISS.BH-ID 154181900

96
GLOBAL Entrepreneurschip Monitor Bosnien und Herzegowina 2012
        GEM BiH 2012 : poduzetničkim obrazovanjem do (samo)zapošljavanja mladih / Bahrija Umihanić ... [et al.]. - Tuzla : Off-set, 2013. - 163 str.

Tiraž 300

Č 005GEM 13
COBISS.BH-ID 20516870

97
GROŠIĆ, Aida
        Uticaj in-store komunikacija na impulsivnu kupovinu : završni rad II ciklusa studija / Aida Grošić. - Sarajevo : [A. Grošić], 2013. - 118 str.

Mentor Rusmir Sendić. - Bibliografija: str. 94-100. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 503]

M mg IV 3575/503 a
COBISS.BH-ID 514275522

98
GUTIĆ, Dragutin
        Osnove menadžmenta / Dragutin Gutić, Ivan Matković. - Međugorje : Fakultet društvenih znanosti "dr. Milenka Brkića", 2013. - 550 str. - (Udžbenici Sveučilišta / Univerziteta Hercegovina)

O autorima: str. 547-548. - Bibliografija: str. 529-539. - Registar

Č 005 GUT Osn 13
COBISS.BH-ID 20423174

99
HABIB, Dino
        Budžetsko programiranje u zemljama OECD-a sa osvrtom na primjenu u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Dino Habib. - Sarajevo : [D. Habib], 2013. - 104 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 90-92. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 447]

M mg IV 3575/447 a
COBISS.BH-ID 514253250

100
HABUL, Mirza
        Uticaj virtualizacije na moderno poslovanje : primjer virtualne organizacije u praksi : završni rad II ciklusa studija / Mirza Habul. - Sarajevo : [M. Habul], 2014. - 81 str.

Mentor Mario Spremić. - Bibliografija: str. 78-79. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 525]

M mg IV 3575/525 a
COBISS.BH-ID 514281410

101
HADŽAJLIĆ, Emela
        Zadovoljstvo zaposlenih i organizaciona posvećenost : na primjeru lokalne samouprave općine Ilidža : završni rad II ciklusa studija / Emela Hadžajlić. - Sarajevo : [E. Hadžajlić], 2014. - 86 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 80-84. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 552]

M mg IV 3575/552 a
COBISS.BH-ID 514315202

102
HADŽIABDIĆ, Belma
        Strategije organizacionog restruktuiranja kompanija : završni rad II ciklusa studija / Belma Hadžiabdić. - Sarajevo : [B. Hadžiabdić], 2013. - 113 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 107-109. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 476]

M mg IV 3575/476 a
COBISS.BH-ID 514263746

103
HADŽIALIĆ, Iris
        Finansijski pokazatelji u funkciji otkrivanja i sprečavanja evazije indirektnih poreza : magistarski rad / Iris Hadžialić. - Sarajevo : [I. Hadžialić], 2013. - 110 str.

Mentor Haris Jahić. - Bibliografija: str. 106-109. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 759]

M mg IV 1383/759 a
COBISS.BH-ID 514258114

104
HADŽIĆ, Faruk
        Ekonomske osnove pretvaranja troske kao otpada u industriji čelika u korisnu sirovinu : slučaj "Rača" : magistarski rad / Faruk Hadžić. - Sarajevo : [F. Hadžić], 2013. - 85 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 82-85. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 760]

M mg IV 1383/760 a
COBISS.BH-ID 514258370

105
HADŽIĆ-Suljkić, Mirzeta
        Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju : uvod u osnove, metode i praktičnu primjenu / Mirzeta Hadžić-Suljkić. - Tuzla : PrintCom, 2013. - 204 str.

Bibliografija uz pojedina poglavlja. - Registar

Č 001.8 HADŽ Met 13
COBISS.BH-ID 20760838

106
HADŽIEFENDIĆ, Zinaida
        Upravljanje rizikom informacionih sistema u bankama : magistarski rad / Zinaida Hadžiefendić. - Sarajevo : [Z. Hadžiefendić], 2013. - 131 str.

Mentor Tarik Zaimović. - Bibliografija: str. 129-131. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 765]

M mg IV 1383/765 a
COBISS.BH-ID 514259906

107
HADŽIHASANOVIĆ, Emina
        Analiza kriterija konvergencije finansijskih institucija Bosne i Hercegovine na putu ka EU : završni rad II ciklusa studija / Emina Hadžihasanović. - Sarajevo : [E. Hadžihasanović], 2013. - 95 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 92-94. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 532]

M mg IV 3575/532 a
COBISS.BH-ID 514283202

108
HALKIĆ, Maida
        Uticaj neverbalne komunikacije na proces poslovnog komuniciranja, sa osvrtom na poslovne sastanke : završni rad II ciklusa studija / Maida Halkić. - Sarajevo : [M. Halkić], 2013. - 80 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 76-78. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 431]

M mg IV 3575/431 a
COBISS.BH-ID 514248642

109
HALVADŽIJA, Amila
        Specifičnosti privatizacije u telekomunikacionom sektoru na primjeru BH Telecom-a d.d. : završni rad II ciklusa studija / Amila Halvadžija. - Sarajevo : [A. Halvadžija], 2013. - 106 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 101-104. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 462]

M mg IV 3575/462 a
COBISS.BH-ID 514257346

110
HANDŽIĆ, Ana
        Upravljanje projektima u konsultantskoj industriji sa aspekta pružaoca usluge : primjer upravljanja projektom izrade tehničke dokumentacije glavnog projekta za autocestu u koridoru Vc - dionica Svilaj-Vukosavlje : magistarski rad / Ana Handžić. - Sarajevo : [A. Handžić], 2013. - 160 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 153-157. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 764]

M mg IV 1383/764 a
COBISS.BH-ID 514259650

111
HANDŽIĆ, Mustafa
        Efekti reformskih procesa u oblasti menadžmenta ljudskih resursa u jedinicama lokalne samouprave Kantona Sarajevo : planiranje, praćenje, upravljanje učinkom i razvoj kapaciteta ljudskih resursa : završni rad II ciklusa studija / Mustafa Handžić. - Sarajevo : [M. Handžić], 2014. - 103 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 92-97. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 513]

M mg IV 3575/513 a
COBISS.BH-ID 514278082

112
HASANBEGOVIĆ, Mirna
        Mogućnosti upotrebe finansijskih derivata kod upravljanja finansijskim rizicima : iskustva zemalja u tranziciji : magistarski rad / Mirna Hasanbegović. - Sarajevo : [M. Hasanbegović], 2014. - 109 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 106-109. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br. mag. rada 778]

M mg IV 1383/778 a
COBISS.BH-ID 514271682

113
HASIĆ, Elvisa
        Primjena alata kvaliteta za dostizanje totalnog upravljanja kvalitetom (TQM) : završni rad II ciklusa studija / Elvisa Hasić. - Sarajevo : [E. Hasić], 2014. - 118 str.

Mentor Danijela Martinović. - Bibliografija: str. 114-116. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 509]

M mg IV 3575/509 a
COBISS.BH-ID 514276802

114
HASKOVIĆ, Emina
        Malo i srednje preduzetništvo prehrambene industrije u funkciji ekonomskog razvoja FBiH : završni rad II ciklusa studija / Emina Hasković. - Sarajevo : [E. Hasković], 2013. - 106 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 97-103. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 449]

M mg IV 3575/449 a
COBISS.BH-ID 514254018

115
HAŠIMBEGOVIĆ, Amra
        Model mjerenja kvaliteta usluge komercijalnog bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini primjenom metode tajne kupovine : magistarski rad / Amra Hašimbegović. - Sarajevo : [A. Hašimbegović], 2014. - 139 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 123-125. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 781]

M mg IV 1383/781 a
COBISS.BH-ID 514307522

116
HIGHER Education and Quality Assurance
        HEA documents / [prepared by Boris Ćurković ... [et al.] ; translated and edited by Maja Macan, Vesna Hrsto]. - Banjaluka : Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance, 2012. - 87 str.

Tiraž 1.500

Č 37HEA 12
COBISS.BH-ID 19615494

117
HISRICH, Robert D.
        Poduzetništvo / Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd ; [prevoditelji Jelena Debeljak, Ivan Spajić]. - 7. izd. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, 2011. - XVIII, 654 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Entrepreneurship. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

Č 005 HIS Pod 11
COBISS.BH-ID 514618522

118
HODŽIĆ, Sabina
        Evasion of social security contributions : the example of Croatia and Bosnia and Herzegovina / Sabina Hodžić, Lejla Lazović-Pita. - Bibliografija: str. 42-43.

U: Tax reforms [Elektronski izvor] / editors Helena Blažić, Katarina Ott and Hrvoje Šimović. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2014. - ISBN 978-953-6047-73-4. - (2014), str. 25-43.

336.22
COBISS.BH-ID 514317762

119
HODŽIĆ-Čuljević, Alma
        Uticaj adaptivne prodaje na performanse prodajnog osoblja u osiguranju : magistarski rad / Alma Hodžić-Čuljević. - Sarajevo : [A. Hodžić-Čuljević], 2013. - 77 str.

Mentor Emir Agić. - Bibliografija: str. 61-63. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 772]

M mg IV 1383/772 a
COBISS.BH-ID 514270146

120
HOFFMANN, Laurence D.
        Calculus for business, economics, and the social and life sciences / Laurence D. Hoffman, Gerald L. Bradley. - 9th brief ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXX, 758 str.

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005025832.html. - Registar

Č 51 HOF Cal 07 M III 17669 a
COBISS.BH-ID 2345175

121
HORVAT, Jasna
        Osnove statistike / Jasna Horvat, Josipa Mijoč. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2012. - 668 str. + Popis izraza (12 str.)

Bilješka o autoricama: str. 668. - Bibliografija: str. 666-667

Č 311 HOR Osn 12
COBISS.BH-ID 512869839

122
HRAPOVIĆ, Muhidin
        Praktični aspekti ponašanja potrošača boja i lakova na primjeru kompanije "JUB" doo Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Muhidin Hrapović. - Sarajevo : [M. Hrapović], 2013. - 59 str.

Mentor Almir Peštek. - Bibliografija: str. 51-53. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 488]

M mg IV 3575/488 a
COBISS.BH-ID 514272706

123
HRENOVICA, Emir
        Brend i brendiranje / Emir Hrenovica. - Sarajevo : Centar za podršku održivog gazdovanja šumskim resursima, CEPOS, 2013. - 372 str.

Tiraž 700. - Bilješka o autoru: str. 370-372. - Bibliografija: str. 361-365

Č 659.1 HRE Bre 13
COBISS.BH-ID 20593670

124
HUNJET, Anica
        Osnove poduzetništva / Anica Hunjet, Goran Kozina. - Varaždin : Sveučilište Sjever, 2014. - 237 str.

Bibliografija: 233-235

Č 005 HUN Osn 14 M III 17734 a-c, d-i
COBISS.BH-ID 514283970

125
HUSEDŽINOVIĆ, Lejla
        Efekti kontrolinga finansijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine : magistarski rad / Lejla Husedžinović. - Sarajevo : [L. Husedžinović], 2013. - 160 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 145-150. - Sažetak; Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 758]

M mg IV 1383/758 a
COBISS.BH-ID 514257858

126
HUSEINAGIĆ, Enes
        Osnove menadžmenta / Enes Huseinagić. - Travnik : Internacionalni univerzitet, 2013. - 383 str.

Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Pojmovnik: str. 374-383

Č 005 HUS Osn 13
COBISS.BH-ID 20703750

127
HUSEINBAŠIĆ, Samir
        Sigurnosni rizici i saradnja država jugoistočne Europe / Samir Huseinbašić. - Sarajevo : Jordan studio, 2013. - 496 str.

Tiraž 200. - Bibliografija: str. 453-466 i uz tekst

Č 35 HUS Sig 13
COBISS.BH-ID 20721926

128
HUSEINSPAHIĆ, Nezir
        Marketinški modeli mjerenja kvaliteta zdravstvenih usluga : testiranje Grönroo'sovog modela mjerenja kvaliteta usluga / [autor] Nezir Heseinspahić ; [saradnik] Mirsad Isaković. - Tuzla : Off-set, 2013. - 521 str.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 502-521 i uz tekst

Č 005.6 HUS Mar 13
COBISS.BH-ID 20512262

129
HUSKIĆ, Adela
        Emisija municipalnih obveznica kao oblik finansiranja kapitalnih projekata na primjeru općine Tešanj : završni rad II ciklusa studija / Adela Huskić. - Sarajevo : [A. Huskić], 2013. - 66 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 63-66. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 448]

M mg IV 3575/448 a
COBISS.BH-ID 514253506

130
HUSKIĆ, Mirza
        Efekti nejednakosti na ekonomski razvoj zemalja u razvoju : magistarski rad / Mirza Huskić. - Sarajevo : [M. Huskić], 2013. - 136 str.

Mentor Jasmina Osmanković. - Bibliografija: str. 129-131. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 768]

M mg IV 1383/768 a
COBISS.BH-ID 514269122

131
HUSTED, Steven
        International economics / Stephen Husted, Michael Melvin. - 7th ed. - Boston [etc.] : Pearson Addison Wesley, 2007. - XVIII, 564 str. - (The Addison-Wesley series in economics)

Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registar.

Č 339.5 HUS Int 07 M III 17662 a, b
COBISS.BH-ID 512376822

132
INTERNATIONAL scientific conference Local economic and infrastructure development of SEE in the context of EU accession (2013 ; Sarajevo)
        Proceedings / International scientific conference "Local economic and infrastructure development of SEE in the context of EU accession", Sarajevo, September 20-21, 2013 ; editors Jasmina Osmanković, Mirko Pejanović ; editorial board Boris Tihi ... [et al.]. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2013. - 448 str. - (Special Editions ; Vol. 153 ; Vol. 3)

Na spor. nasl. str.: Internacionalna naučna konferencija "Lokalni ekonomski i infrastrukturni razvoj SEE u procesu pridruživanja EU". - Bibliografija i bilješke uz tekst

A III 17655 Č 330.34 INT 13 a
COBISS.BH-ID 20805894

133
JANDRIĆ, Semir
        Revizija finansijskih izvještaja u industriji osiguranja : završni rad II ciklusa studija / Semir Jandrić. - Sarajevo : [S. Jandrić], 2013. - 86 str.

Mentor Željko Šain. - Bibliografija: str. 83-84. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 442]

M mg IV 3575/442 a
COBISS.BH-ID 514251970

134
JAŠAREVIĆ-Terzić, Aida
        Kvalitet usluga i satisfakcija potrošača u turizmu : primjer turističke agencije Relax Tours : magistarski rad / Aida Jašarević-Terzić. - Sarajevo : [A. Jašarević-Terzić], 2014. - 145 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 121-127. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 785]

M mg IV 1383/785 a
COBISS.BH-ID 514309058

135
JAŽIĆ, Faruk
        Uloga Project Management Officea (PMO) u upravljanju informatičkim projektima : završni rad II ciklusa studija / Faruk Jažić. - Sarajevo : [F. Jažić], 2013. - 93 str.

Mentor Nijaz Bajgorić. - Bibliografija: str. 82-83. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 467]

M mg IV 3575/467 a
COBISS.BH-ID 514261442

136
JOHANSSON, Johny K.
        Global marketing : foreign entry, local marketing & global management / Johny K. Johansson. - 4th, international ed. - Boston (Mass.) [etc.] : McGraw-Hill : Irwin ; New York : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2006. - XVI, 647 str. - (McGraw-Hill/Irwin series in marketing) (McGraw-Hill internatioanl editions)

Bibliografija uz pojedina poglavlja. - Registri.

M III 17660
COBISS.BH-ID 9586460

137
JUGOVIĆ, Muhamed
        Ključni faktori uspjeha u upravljanju prodajom na primjeru kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Muhamed Jugović. - Sarajevo : [M. Jugović], 2014. - 115 str.

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 103-105. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 465]

M mg IV 3575/465 a
COBISS.BH-ID 514260930

138
KALČO, Edin
        Investicioni portfolio osiguravajućih kompanija sa posebnim osvrtom na vodeća europska tržišta osiguranja : završni rad II ciklusa studija / Edin Kalčo. - Sarajevo : [E. Kalčo], 2014. - 91, XI str.

Mentor Azra Zaimović. - Bibliografija: str. IV-VI. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 485]

M mg IV 3575/485 a
COBISS.BH-ID 514266050

139
KAPIĆ, Reuf
        Revizija / Reuf Kapić. - Tuzla : Off-set : Econ, 2012. - 361 str.

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 361. - Rječnik osnovnih pojmova: str. 337-360

Č 657.6 KAP Rev 12
COBISS.BH-ID 20193542

140
KARAHMET, Selma
        Slaba forma tržišne efikasnosti i tržište kapitala u razvoju : dokazi sa Sarajevske i Banjalučke berze : završni rad II ciklusa studija / Selma Karahmet. - Sarajevo : [S. Karahmet], 2014. - 71 str.

Mentor Džafer Alibegović. - Bibliografija: str. 63-67. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 553]

M mg IV 3575/553 a
COBISS.BH-ID 514315458

141
KARAVELIĆ, Vildana
        Savremeni pokazatelji uspješnosti poslovanja : završni rad II ciklusa studija / Vildana Karavelić. - Sarajevo : [V. Karavelić], 2013. - 88 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 78-82. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 497]

M mg IV 3575/497 a
COBISS.BH-ID 514273986

142
KARIĆ, Aida
        Korporativno upravljanje u dioničkim društvima u FBiH : pregled stanja u periodu 2007. - 2011. godina : magistarski rad / Aida Karić. - Sarajevo : [A. Karić], 2013. - 128 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 114-121. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 756]

M mg IV 1383/756 a
COBISS.BH-ID 514250946

143
KARIĆ, Amra
        Upravljanje kreditnim rizikom i njegov uticaj na profitabilnost banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine : magistarski rad / Amra Karić. - Sarajevo : [A. Karić], 2013. - 112 str.

Mentor Fikret Hadžić. - Bibliografija: str. 100-103. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br. mag. rada 780]

M mg IV 1383/780 a
COBISS.BH-ID 514279362

144
KASAPOVIĆ, Enida
        Marketing miks u osiguranju i analiza promocije kao elementa marketing miksa na primjeru osiguravajućih društava na bh tržištu osiguranja : završni rad II ciklusa studija / Enida Kasapović. - Sarajevo : [E. Kasapović], 2013. - 78 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 70-72. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 524]

M mg IV 3575/524 a
COBISS.BH-ID 514281154

145
KENNDEY, David
        O ratu i pravu / David Kennedy ; [prevoditelj Janko Paravić]. - Zagreb : Mate, 2012. - XI, 191 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Of War and Law. - Bilješke: str. [169]-175. - Registri.

Č 35 KEN Rat 12
COBISS.BH-ID 512879823

146
KENJIĆ, Vesna
        Elektronska trgovina - status i perspektive za razvoj globalnog fenomena na tržištu Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Vesna Kenjić. - Sarajevo : [V. Kenjić], 2014. - 95 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 89-95. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 522]

M mg IV 3575/522 a
COBISS.BH-ID 514280642

147
KEŠETOVIĆ, Želimir
        Krizni menadžment / Želimir Kešetović, Nedžad Korajlić, Ivan Toth. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Sarajevo : Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta ; Velika Gorica : Veleučilište, 2013. - 457 str.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 451-457 i uz tekst

Č 005 VUČ Kri 13
COBISS.BH-ID 20713222

148
KLAPIĆ, Muharem
        Ekonomski razvoj Tuzle od srednjeg vijeka do danas / Muharem Klapić. - Tuzla : Off-set, 2013. - 242 str.

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 208-227 i uz tekst

Č 332.1 KLA Eko 13
COBISS.BH-ID 20593926

149
KOMŠIĆ, Ivo
        The survived country : dividing Bosnia and Hercegovina : who, when, where / Ivo Komšić ; [translation Ulvija Tanović]. - Sarajevo ; Zagreb : Synopsis, 2013. - 551 str.

Prijevod djela: Preživljena zemlja : tko je, kada i gdje dijelio BiH. - Bibliografija: str. 573 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Registar

Č 32 KOM Sur 13
COBISS.BH-ID 7360537

150
KOMŠIĆ, Ivona
        Poslovno komuniciranje u kriznim situacijama na primjeru preduzeća u Srednjoj Bosni : završni rad II ciklusa studija / Ivona Komšić. - Sarajevo : [I. Komšić], 2013. - 105 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 93-97. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 433]

M mg IV 3575/433 a
COBISS.BH-ID 514249154

151
KONJEVIĆ, Nikola
        Savremena cestovna infrastruktura kao faktor razvoja obalnog područja / Nikola Konjević. - Sarajevo : Institut za saobraćaj i komunikacije, 2014. - 205 str.

Biografija: str. 167. - Bibliografija: str. 163-166 i uz tekst

Č 656 KON Sav 14
COBISS.BH-ID 20910342

152
KORAĆ, Armin
        Reinženjering poslovnih procesa malih i srednjih preduzeća : završni rad II ciklusa studija / Armin Korać. - Sarajevo : [A. Korać], 2014. - 70 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 67-69. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 479]

M mg IV 3575/479 a
COBISS.BH-ID 514264514

153
        KORPORATIVNO upravljanje / urednik Darko Tipurić ; [autori] Darko Tipurić ... [et al.] ; prijevod sažetaka na engleski Borka Lekaj-Lubina]. - Zagreb : Sinergija, 2008. - XIV, 809 str.

Bilješka o autorima: str. 789-794. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 711-750. - Registri. - Summary

Č 005 KOR 08 M III 17645 a
COBISS.BH-ID 512023521

154
KOSOVAC, Muamer
        Profesionalna organizacija kao bazična organizacijska konfiguracija : studija slučaja Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo : magistarski rad / Muamer Kosovac. - Sarajevo : [M. Kosovac], 2014. - 94 str. + 1 optički disk (CD-ROM)

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 90-92. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 789]

M mg IV 1383/789 a
COBISS.BH-ID 514312642

155
KOTLER, Philip
        Marketing lokacija : kako privući ulaganja, industriju i turizam u gradove, države i nacije / Philip Kotler, Donald H. Haider, Irving Rein ; [sa engleskog prevela Branka Ramadanović]. - Sarajevo : "Šahinpašić", 2012. - 376 str. - (Biblioteka Publicistika)

Prijevod djela: Marketing places. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

A III 17654
COBISS.BH-ID 19447814

156
KOTLER, Philip
        Socijalni marketing : kako poboljšati kvalitet života / Filip Kotler, Ned Roberto, Nensi Li ; preveo sa engleskog Goran Erdei. - Beograd : Clio, 2008. - 599 str. - (Marketing)

Prijevod djela: Social Marketing. - Tiraž 1.000. - Str. 5-7: Predgovor / Alan R. Andreasen. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Bibliografija: str. 577-580. - Registri.

Č 658.8 KOT Soc 08
COBISS.BH-ID 151840524

157
KOZADRA, Armin
        Poslovno odlučivanje : uloga, značaj i karakteristike - primjer KJKP Sarajevogas Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Armin Kozadra. - Sarajevo : [A. Kozadra], 2013. - 108 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 105-107. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 454]

M mg IV 3575/454 a
COBISS.BH-ID 514255298

158
KRAGULJ, Jasna
        Istraživanje marketinga u cilju uvođenja novog proizvoda na tržište : primjer izdavačke kuće "Sarajevo Publishing" d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Jasna Kragulj. - Sarajevo : [J. Kragulj], 2014. - 77 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 67-68. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 543]

M mg IV 3575/544 a
COBISS.BH-ID 514305474

159
KRNJIĆ, Selma
        Uloga tehničkih rezervi u funkcionisanju društva za osiguranje : završni rad II ciklusa studija / Selma Krnjić. - Sarajevo : [S. Krnjić], 2013. - 75 str.

Mentor Željko Šain. - Bibliografija: str. 72-75. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 443]

M mg IV 3575/443 a
COBISS.BH-ID 514252226

160
KUČEVIĆ, Armela
        Unapređenje poslovanja kompanije korištenjem savremenih koncepata menadžmenta : Bosnalijek d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Armela Kučević. - Sarajevo : [A. Kučević], 2013. - 74 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 64-67. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 477]

M mg IV 3575/477 a
COBISS.BH-ID 514264002

161
KUPUSOVIĆ, Selma
        Problemi i strategije ekonomskog rasta i razvoja u islamskom dijelu svijeta : magistarski rad / Selma Kupusović. - Sarajevo : [S. Kupusović], 2013. - 264 str.

Mentor Jasmina Osmanković. - Bibliografija: str. 212-218. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 762]

M mg IV 1383/762 a
COBISS.BH-ID 514258882

162
KURET, Zoran
        Primjer modeliranja poslovnih procesa u mikrokreditnom sektoru u svrhu primjene servisno orijentisane arhitekture - SOA : završni rad II ciklusa studija / Zoran Kuret. - Sarajevo : [Z. Kuret], 2013. - 48 str.

Mentor Aida Habul. - Bibliografija: str. 46-47. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 481]

M mg IV 3575/481 a
COBISS.BH-ID 514265026

163
KURTOVIĆ, Eni
        Recepti za razvoj lidera menadžera / Eni Kurtović. - Sarajevo : Fondacija Mozaik, 2013. - 67 str.

Tiraž 3.000. - Bibliografija: str. [69]

Č 005.5 KUR Rec 13
COBISS.BH-ID 20737542

164
LAMB, Charles W.
        Essentials of marketing / Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl McDaniel. - 5th ed. - Mason(OH) : Thomson/South-Western, 2006. - XXXII, 544 str. + access code

Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registar.

Č 658.8 LAM Ess 06 M III 17679 a
COBISS.BH-ID 514267842

165
LASIĆ, Mile
        Arbitražno pravo / Mile Lasić. - Mostar : Sveučilište, Pravni fakultet, 2013. - 446 str.

O autoru: str. 445-446. - Bibliografija: str. 425-430. - Registar

Č 341 LAS Arb 13
COBISS.BH-ID 20718342

166
LAVIĆ, Belma
        Mikroekonomski aspekti društveno odgovornog poslovanja kao savremenog koncepta biznisa : završni rad II ciklusa studija / Belma Lavić. - Sarajevo : [B. Lavić], 2014. - 94 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 91-94. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 543]

M mg IV 3575/543 a
COBISS.BH-ID 514305218

167
LAZOVIĆ-Pita, Lejla
        Income, personal income tax and transition: case of Bosnia and Herzegovina / Lejla Lazović-Pita. - Bibliografija: str. 176-178.

U: Tax reforms [Elektronski izvor] / editors Helena Blažić, Katarina Ott and Hrvoje Šimović. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2014. - ISBN 978-953-6047-73-4. - (2014), str. 157-178.

336.22
COBISS.BH-ID 514318018

168
LESKO Bošnjak, Lidija
        Osnove menadžmenta ljudskih potencijala / Lidija Lesko Bošnjak, Zdenko Klepić. - Mostar : Ekonomski fakultet Sveučilišta, 2013. - 256 str.

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 249-255

Č 005.96 LES Osn 13
COBISS.BH-ID 20731910

169
LEVY, Michael
        Retailing management / Michael Levy, Berton A. Weitz. - 6th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill/Irwin, 2007. - XXIX, 658 str.

Bibliografija: str. 618-634. - Registar.

Č 658.8 LEV Ret 07 M III 17668 a
COBISS.BH-ID 513632165

170
LIHOVAC, Lejla
        Komuniciranje u kriznim situacijama : završni rad II ciklusa studija / Lejla Lihovac. - Sarajevo : [L. Lihovac], 2013. - 77 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 68-70. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 455]

M mg IV 3575/455 a
COBISS.BH-ID 514255554

171
LOJO, Ševket
        Strategija razvoja informacionog sistema osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo : magistarski rad / Ševket Lojo. - Sarajevo : [Š. Lojo], 2013. - 217 str.

Mentor Hasan Muratović. - Bibliografija: str. 198-205. - Sažetak; Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 755]

M mg IV 1383/755 a
COBISS.BH-ID 514248386

172
LUKIĆ, Nikola
        Penjanje uz liticu : knjiga realne ekonomije / Nikola Lukić. - Beograd : Hesperiaedu, 2012. - 446 str. - (Edicija Best practices)

Tiraž 500

Č 005.5 LUK Pen 12
COBISS.BH-ID 191290124

173
MAJSTORIĆ, Elma
        Problem naplate nekvalitetnih kredita u bankama u Bosni i Hercegovini na primjeru Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. : završni rad II ciklusa studija / Elma Majstorić. - Sarajevo : [E. Majstorić], 2014. - 154 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 150-154. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 550]

M mg IV 3575/550 a
COBISS.BH-ID 514314690

174
MAJSTOROVIĆ, Vlado
        Projektni menadžment / Vlado Majstorović. - Mostar : Sveučilište, 2010. - 394 str.

Bibliografija: str. 375-380 i uz tekst. - Registar

Č 005 MAJ Pro 10
COBISS.BH-ID 18313990

175
MARIĆ, Emina
        Uticaj ekonomskog i pravnog konteksta na razvoj ženskog poduzetništva u BiH : završni rad II ciklusa studija / Emina Marić. - Sarajevo : [E. Marić], 2014. - 99 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 91-96. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 478]

M mg IV 3575/478 a
COBISS.BH-ID 514264258

176
MARIĆ, Ivana
        Utjecaj političke propagande na izborno ponašanje birača : izborna kampanja SDP BiH 2010. godine : magistarski rad / Ivana Marić. - Sarajevo : [I. Marić], 2013. - 281 str.

Mentor Boris Tihi. - Bibliografija: str. 272-280. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Fakultet političkih nauka [Br.mag.rada 754]

M mg IV 1383/754 a
COBISS.BH-ID 514248130

177
MARIĆ, Željko
        Ekonomska politika : male tranzicijske zemlje / Željko Marić. - Mostar : Sveučilište, Ekonomski fakultet, 2013. - 244 str.

O autoru: str. 244. - Bibliografija: str. 233-238 i uz tekst. - Registar

Č 338.2 MAR Eko 13 M III 17710 a-c, d, e
COBISS.BH-ID 20683270

178
        MARKETING i menadžment u apotekarstvu / Emir Kurtović ... [et al.]. - 2. izd. - Sarajevo : Farmaceutsko društvo Federacije Bosne i Hercegovine, 2013. - 418 str.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 414-418 i uz tekst

A III 17739
COBISS.BH-ID 20579078

179
MARTINOVIĆ, Maja
        Marketing u Hrvatskoj : 55 poslovnih slučajeva / Maja Martinović ; predgovor napisao Philip Kotler. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2012. - XV, 559 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Bilješka o autorici: str. [551]. - Slika autorice i bilješka o njoj na unut. str. zadnjeg om. lista. - Bilješka o suradnicima: str. [552]-559. - Predgovor Philipa Kotlera: str. [XI]. - Bibliografija uz svako poglavlje.

Č 658.8 MAR Mar 12
COBISS.BH-ID 513019740

180
MASTERMAN, Guy
        Strateški menadžment sportskih događaja : međunarodni pristup / Gaj Masterman ; preveo sa engleskog Goran Erdei. - Beograd : Clio, 2008. - 346 str. - (Marketing)

Prevod djela: Strategic Sports Event Management / Guy Masterman. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 315-330. - Registar.

Č 005 MAS Str 08
COBISS.BH-ID 152199692

181
MAŠIĆ, Alma
        Sprječavanje pranja novca u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Alma Mašić. - Sarajevo : [A. Mašić], 2014. - 108 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 87-91. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 474]

M mg IV 3575/474 a
COBISS.BH-ID 514263234

182
        MATHEMATICAL thinking and quantitative reasoning / Richard N. Aufmann ... [et al.]. - Boston : Houghton Mifflin Co., 2008. - XXII, 724 str.

Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registri.

Č 51 MAT 07 M III 17674 a
COBISS.BH-ID 514267074

183
MATIĆ, Mirjana
        Neverbalni aspekti poslovne komunikacije u pregovorima domaćih preduzeća : završni rad II ciklusa studija / Mirjana Matić. - Sarajevo : [M. Matić], 2013. - 86 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 79-81. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 434]

M mg IV 3575/434 a
COBISS.BH-ID 514249410

184
MAXWELL, Rohan
        Destinacija NATO : reforma obrane u Bosni i Hercegovini 2003-2013 / Rohan Maxwell i John Andreas Olsen. - 1. izd. - London : Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, 2013. - XXI, 137 str. - (Whitehall Papers ; 80)

Prijevod djela: Destination NATO. - Bibliografske i dr. bilješke uz tekst

Č 35 MAX Des 13
COBISS.BH-ID 1024085487

185
MCDANIEL, Carl D.
        Marketing research essentials / Carl McDaniel Jr., Roger Gates. - 4th ed. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2004. - XXV, 420, A-14, G-8, I-11 str.

Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley032/2003269698.html - Table of contents only
Srodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0615/2003269698-d.html - Publisher description. - Glossary: str. G-1 - G-8. - Bibliografija: str. A-8 - A-14. - Registri.

Č 658.8.012 MCD Mar 04 M III 17677 a-c
COBISS.BH-ID 512160993

186
MCGUIGAN, James R.
        Contemporary financial management / James R. McGuigan, William J. Kretlow, R. Charles Moyer,. - 10th ed., international student ed. - Mason, Ohio : Thomson / South-Western, 2006. - XXI, 798 str.

Registar

M III 17658
COBISS.BH-ID 514266306

187
MEĐEDOVIĆ, Nina
        Bankoosiguranje u Bosni i Hercegovini : mogućnosti, koristi i prednosti uvođenja i razvoja bankoosiguranja : završni rad II ciklusa studija / Nina Međedović. - Sarajevo : [N. Međedović], 2013. - 104 str.

Mentor Fikret Hadžić. - Bibliografija: str. 91-99. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 495]

M mg IV 3575/495 a
COBISS.BH-ID 514273474

188
        MEĐUNARODNI standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) ; Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) : i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi IASB / [uredništvo izdanja na bosanskom jeziku Milan Dmitrović, Ekrem Duranović]. - Mostar : Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, 2011. - 800 str.

Č 657 MEĐ 11 M III 17756 a-c, d
COBISS.BH-ID 18210310

189
MEHMEDOVIĆ, Emina
        Promocija globalnog branda na lokalnom tržištu na primjeru branda Volkswagen u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Emina Mehmedović. - Sarajevo : [E. Mehmedović], 2014. - 158 str.

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 154-157. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 520]

M mg IV 3575/520 a
COBISS.BH-ID 514280130

190
MEMAGIĆ, Selma
        Značaj CSR (društvene odgovornosti kompanija) u poslovanju kompanija u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Selma Memagić. - Sarajevo : [S. Memagić], 2014. - 69 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 66-69. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 523]

M mg IV 3575/523 a
COBISS.BH-ID 514280898

191
MIJANOVIĆ, Krsto
        Okolinska etika za inženjere i menadžere : osnove sistemske analize za okolinska istraživanja / Krsto Mijanović. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", 2010. - 162 str.

Bibliografija: str. [151-157] i uz tekst. - Registar.

Č 504 MIJ Oko 10
COBISS.BH-ID 17396742

192
        MIJO Mirković : hommage uz 100. obljetnicu rođenja / [urednik Božo Rudež]. - Zagreb : Prometej : Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2001. - 365 str. - (Znanstvena biblioteka)

Predgovor / Boris Vukonić: str. 9-11. - Pogovor / Anđelko Runjić: str. 359-365. - Prema predgovoru, knjiga je zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice rođenja M. Mirkovića, održanog u Zagrebu, 25. veljače 1999. godine. - Bibliografija uz većinu radova i uz tekst.

Č 33 MIJ 01 M III 17650 a
COBISS.BH-ID 8051761

193
MILIŠIĆ, Nedim
        Izazovi i značaj ALM u bankarstvu : na primjeru Sparkasse banke : slučaj "Rača" : magistarski rad / Nedim Milišić. - Sarajevo : [N. Milišić], 2013. - 130 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 128-130. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 761]

M mg IV 1383/761 a
COBISS.BH-ID 514258626

194
MISITA, Nevenko
        Evropska unija : osnivanje i razvoj / Nevenko Misita. - Sarajevo : Revicon, 2010. - 396 str.

Bibliografija: str. 379-389 i uz tekst. - Registar.

Č 339.923 MIS Evr 10
COBISS.BH-ID 18501126

195
MOOIJ, Marieke K. de
        Global marketing and advertising : understanding cultural paradoxes / Marieke de Mooij ; foreward by Geert Hofstede. - 2nd ed. - Thousand Oaks, Calif. : Sage, cop. 2005. - XVI, 269 str.

Registar. - Sadržaj: The paradoxes in global marketing communications ; The global local paradox in global branding ; Culture ; Dimensions of culture ; Values and marketing ; Culture and consumer behavior ; Advertising and the media ; Value paradoxes in advertising appeals ; Executional style and culture ; From value paradox to strategy

Č 658.8 MOO Glo 05 M III 17659 a
COBISS.BH-ID 2545879

196
MUFTIĆ, Ibrahim
        Komparativna analiza berzanskog poslovanja na finansijskim tržištima u nastajanju na primjeru berzi Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Ibrahim Muftić. - Sarajevo : [I. Muftić], 2014. - 119 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 110-113. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 472]

M mg IV 3575/472 a
COBISS.BH-ID 514262722

197
MUJEZINOVIĆ, Emira
        Korporativna društvena odgovornost kod kompanija u Bosni i Hercegovini na primjeru kompanija BH Telecom d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Emira Mujezinović. - Sarajevo : [E. Mujezinović], 2014. - 129 str.

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 123-128. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 464]

M mg IV 3575/464 a
COBISS.BH-ID 514260674

198
MUJKIĆ, Alisa
        Uticaj savremenih leadership stilova na ponašanje zaposlenih u organizacijama : završni rad II ciklusa studija / Alisa Mujkić. - Sarajevo : [A. Mujkić], 2013. - 65 str.

Mentor Dževad Šehić. - Bibliografija: str. 60-64. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 501]

M mg IV 3575/501 a
COBISS.BH-ID 514275010

199
MULABDIĆ, Aida
        Senzitivnost na zahtjeve i potrebe korisnika usluga kao temeljni oslonac konkurentske prednosti u bankarstvu : magistarski rad / Aida Mulabdić. - Sarajevo : [A. Mulabdić], 2014. - 164 str.

Mentor Dževad Šehić. - Bibliografija: str. 146-155. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 776]

M mg IV 1383/776 a
COBISS.BH-ID 514271170

200
MUSTAFIĆ, Aldin
        Ekonomski i institucionalni efekti korupcije : završni rad II ciklusa studija / Aldin Mustafić. - Sarajevo : [A. Mustafić], 2014. - 93 str.

Mentor Adnan Efendić. - Bibliografija: str. 82-86. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 554]

M mg IV 3575/554 a
COBISS.BH-ID 514315714

201
MUŠANOVIĆ, Alma
        Analiza uloge i politike Međunarodnog monetarnog fonda u ekonomskom razvoju zemalja u tranziciji : završni rad II ciklusa studija / Alma Mušanović. - Sarajevo : [A. Mušanović], 2014. - 84 str.

Mentor Sahrudin Sarajčić. - Bibliografija: str. 82-83. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 541]

M mg 3575/541 a
COBISS.BH-ID 514299586

202
NAUČNO stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni dani : preduzetništvo, gastronomija, turizam (2 ; 2013 ; Jahorina)
        Jahorinski poslovni dani_ : preduzetništva, gastronomije i turizma, JPD-PGT 2013 : zbornik radova / II naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni dani : preduzetnoštvo, gastronomija, turizam, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 5-9. mart 2013. = Jahorina business days : entrepreneurship, tourism and gastronomy : conference proceedings. - Istočno Sarajevo : Univerzitet, 2013. - XII, 632 str.

Bibliografija i bilješke uz tekst. - Abstracts

Č 005JAH 13
COBISS.BH-ID 20585990

203
NEEDLES, Belverd E.
        Financial & managerial accounting / Belverd E. Needles, Jr., Marian Powers, Susan V. Crosson. - 2002e [ed.]. - Boston : Houghton Mifflin, cop. 2002. - XLVI, 1330 str. + Student CD-ROM

Rev. ed. of: Financial & managerial accounting / Belverd E. Needles, Jr. ... [et al.]. 5th ed. c2002. - Bibliografija uz većinu poglavlja. - Registar

Č 657.15 NEE Fin 02 M IV 3627 a
COBISS.BH-ID 1024123725

204
NEIMARLIJA, Nejra
        Korporativno upravljanje u centralnim bankama : završni rad II ciklusa studija / Nejra Neimarlija. - Sarajevo : [N. Neimarlija], 2014. - 126 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 107-110. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 561]

M mg IV 3575/561 a
COBISS.BH-ID 514319298

205
NERADIN, Amina
        Uzroci američke finansijsko-ekonomske krize i domino-efekat njenih posljedica na globalno svjetsko tržište s posebnim osvrtom na BiH : završni rad II ciklusa studija / Amina Neradin. - Sarajevo : [A. Neradin], 2013. - 128 str.

Mentor Mirko Puljić. - Bibliografija: str. 91-95. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 500]

M mg IV 3575/500 a
COBISS.BH-ID 514274754

206
NURKANOVIĆ, Mehmed
        Matematika za ekonomiste / Mehmed Nurkanović, Omer Kurtanović ; [crteži Mehmed Nurkanović, Zehra Nurkanović]. - 1. izd. - Tuzla : PrintCom, 2013. - IX, 339 str.

Tiraž 350. - Bibliografija: str. 335-336 i bilješke uz tekst. - Registar

Č 51 NUR Mat 13
COBISS.BH-ID 20638214

207
NURKANOVIĆ, Sanel
        Pokazatelji i značaj profitabilnosti kod odobrenja bankarskih kredita : slučaj banaka i Bosne i Hercegovine : magistarski rad / Sanel Nurkanović. - Sarajevo : [S. Nurkanović], 2014. - 109 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija na kraju svakog poglavlja. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 793]

M mg IV 1383/793 a
COBISS.BH-ID 514315970

208
NJEGOMIR, Vladimir
        Osiguranje i reosiguranje : tradicionalni i alternativni pristupi / Vladimir Njegomir. - Zagreb : Tectus, 2011. - X, 447 str. - (Biblioteka Osiguranje)

Bibliografija: str. 406-418. - Registar

M III 17759
COBISS.BH-ID 267374855

209
ODOBAŠIĆ, Armin
        Transparentnost poslovanja preduzeća sa većinskim državnim kapitalom u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije) : završni rad II ciklusa studija / Armin Odobašić. - Sarajevo : [A. Odobašić], 2013. - 94 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 80-83. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 438]

M mg IV 3575/438 a
COBISS.BH-ID 514250434

210
OMERIKA, Haris
        Efekti Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) na konkurentsku poziciju Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Haris Omerika. - Mostar : [H. Omerika], 2013. - 80 str.

Mentor Safet Kurtović. - Bibliografija: str. 77-80. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostaru [Br.zavr.rada/Master 489]

M mg IV 3575/489
COBISS.BH-ID 512916175

211
OSMIĆ, Minela
        Elektronsko bankarstvo - analiza korisnika usluga elektronskog bankarstva u BiH na primjeru jedne banke : završni rad II ciklusa studija / Minela Osmić. - Sarajevo : [M. Osmić], 2013. - 77 str.

Mentor Tarik Zaimović. - Bibliografija: str. 70-74. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 483]

M mg IV 3575/483 a
COBISS.BH-ID 514265538

212
O'SULLIVAN, Arthur
        Urban economics / Arthur O'Sullivan. - 6th ed., international ed. - Boston (Mass.) [etc.] ; New York [etc.] : McGraw-Hill : Irwin, cop. 2007. - XXVII, 404 str.

Bibliografija uz pojedina poglavlja. - Registar.

Č 332.1 OSU Urb 07 M III 17667 a
COBISS.BH-ID 8550172

213
PAĆUKA, Enver
        Implementacija evropskih standarda u procesu upravljanja gotovim novcem u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Enver Paćuka. - Sarajevo : [E. Paćuka], 2014. - 98 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 96-98. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 547]

M mg IV 3575/547 a
COBISS.BH-ID 514313922

214
PARKER, Richard
        Džon Kenet Galbrejt : život, politika, ekonomija / Ričard Parker ; sa engleskog prevela Zorana Aćanović. - Novi Sad : Mediterran Publishing, 2012. - 1001 str. - (Biblioteka Temporra ; knj. 6)

Prijevod djela: John Kenneth Galbraith. - Tiraž 500. - Registar.

Č 330.8 PAR Džon 12
COBISS.BH-ID 277291527

215
PEČENKOVIĆ, Maja
        Korporativno upravljanje u javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine sa primjerom BH Telecom d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Maja Pečenković. - Sarajevo : [M. Pečenković], 2014. - 87 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 83-85. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 567]

M mg IV 3575/567 a
COBISS.BH-ID 514320834

216
PEHAR, Snježana
        Upravni spor / Snježana Pehar. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta, 2013. - 208 str.

Bibliografija: str. 197-208 i uz tekst

Č 34 PEH Upr 13
COBISS.BH-ID 20573446

217
PEHRATOVIĆ, Almir
        Teorijski i praktični aspekti upravljanja znanjem : (na primjeru preduzeća Ocean d.o.o. Sarajevo) : magistarski rad / Almir Pehratović. - Sarajevo : [A. Pehratović], 2014. - 108 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 106-108. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 788]

M mg IV 1383/788 a
COBISS.BH-ID 514312386

218
PEJKUŠIĆ, Admir
        Uspostavljanje sistema za prepoznavanje neprihodujućeg kreditnog portfolia u bankama : magistarski rad / Admir Pejkušić. - Sarajevo : [A. Pejkušić], 2013. - 85 str.

Mentor Fikret Hadžić. - Bibliografija: str. 73-75. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 771]

M mg IV 1383/771 a
COBISS.BH-ID 514269890

219
PELEKSIĆ, Branislava
        Lojalnost korisnika telekom usluga kao faktor CRM-a : primjer BH Telecom : magistarski rad / Branislava Peleksić. - Sarajevo : [B. Peleksić], 2014. - 149 str.

Mentor Almir Peštek. - Bibliografija: str. 132-136. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 775]

M mg IV 1383/775 a
COBISS.BH-ID 514270914

220
PEŠTEK, Alen
        Strateška kontrola kao podrška strateškom menadžmentu u malim i srednjim preduzećima : završni rad II ciklusa studija / Alen Peštek. - Sarajevo : [A. Peštek], 2013. - 92 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 89-91. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 453]

M mg IV 3575/453 a
COBISS.BH-ID 514255042

221
PILAV-Velić, Amila
        The impact of collaboration on business processes innovations : doktorska disertacija / Amila Pilav-Velić. - Sarajevo : [A. Pilav-Velić], 2013. - 219 str. + 1 CD-ROM

Mentor Zlatko Lagumdžija. - Bibliografija: str. 149-173. - Sažetak ; Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak.[Br.dok.disertacije/Bolonja 3]

M dr IV 3700/3 a
COBISS.BH-ID 514271938

222
POJSKIĆ, Mehmed
        Globalna ekonomsko-finansijska kriza / Pojskić Mehmed ; [prevodilac Aida Kadić]. - Zenica : autor, 2011. - 331 str.

Tiraž 150. - [O autoru]: str. 329. - Bibliografija: str. 300-315 i uz tekst. - Summary. - Registar

Č 339.7 POJ Glo 11
COBISS.BH-ID 18861574

223
POPIĆ, Ibro
        Zbirka zadataka iz analize poslovanja preduzeća / Ibro Popić. - 4. izd. - Mostar : Univerzitet "Džemal Bijedić", Ekonomski fakultet, 2013. - X, 206 str.

Tiraž 80. - Bibliografija: str. 206

Č 658.1 POP Zbi 13
COBISS.BH-ID 20352518

224
PORTER, Gary A.
        Financial accounting : the impact on decision makers / Gary A. Porter, Curtis L. Norton. - 4th ed. - Mason, OH : Thomson/South-Western, cop. 2004. - XXXIII, 743 str.

Registar

Č IV 657.15 POR Fin 04 M IV 3628 a
COBISS.BH-ID 514268098

225
        POSLOVNO pravo : uvod u pravo, osnovi obligacija i privredna društva / Miloš Trifković ... [et al.]. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2014. - 469 str.

O autorima: str. 467-469. - Bibliografija: str. 455-466 i uz tekst

A III 17754 Č 347.7POS 14 a M III 17754 d-s, t SČ III 17754 c ZU III 17754 b
COBISS.BH-ID 21530374

226
POTUROVIĆ, Jasmin
        Uticaj procesa odlučivanja klijenata o angažmanu advokatskih kancelarija, te zakonskih i etičkih ograničenja na korištenje marketinških strategija advokata pojedinaca u Kantonu Sarajevo : magistarski rad / Jasmin Poturović. - Sarajevo : [J. Poturović], 2014. - 85 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 80-81. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 787]

M mg IV 1383/787 a
COBISS.BH-ID 514309570

227
        PRIRUČNIK o porezima i doprinosima : PDV, porez na dohodak i drugi prečišćeni propisi o javnim prihodima : Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, kantoni FBiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH / Ljubo Todorović. - Sarajevo : Fineks, 2014. - 825 str. - (Biblioteka Mostovi)

Tiraž 400. - Bibliografija i bilješke uz tekst

Č 336.22 TOD Pri 14
COBISS.BH-ID 20865286

228
PRNJAVORAC, Vasva
        Organizacijska struktura : uloga, značaj i njena implementacija - primjer HIFA Petrol d.o.o. : završni rad II ciklusa studija / Vasva Prnjavorac. - Sarajevo : [V. Prnjavorac], 2014. - 216 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 211-213. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 529]

M mg IV 3575/529 a
COBISS.BH-ID 514282434

229
PUPALOVIĆ, Aldina
        Interna komunikacija kao ključni faktor razvoja uspješne organizacije : završni rad II ciklusa studija / Aldina Pupalović. - Sarajevo : [A. Pupalović], 2014. - 80 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 75-77. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 510]

M mg IV 3575/510 a
COBISS.BH-ID 514277314

230
RAHIMIĆ, Vedad
        Promocija u funkciji unapređenja konkurentnosti u grafičkom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Vedad Rahimić. - Mostar : [V. Rahimić], 2013. - 89 str.

Bibliografija: str. 87-89. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru [Br.zavr.rada/Master 487]

M mg IV 3575/487 a
COBISS.BH-ID 512963279

231
RAMLJAK, Ana
        Strategija i implementacija marketinga na tržištu poslovne potrošnje : magistarski rad / Ana Ramljak. - Sarajevo : [A. Ramljak], 2014. - 106 str.

Mentor Boris Tihi. - Bibliografija: str. 96-100. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br. mag. rada 784]

M mg IV 1383/784 a
COBISS.BH-ID 514308802

232
RAŠLJANIN, Irma
        Upravljanje procesom komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja : agencija Apriori komunikacije : završni rad II ciklusa studija / Irma Rašljanin. - Sarajevo : [I. Rašljanin], 2014. - 86 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 84-86. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 557]

M mg IV 3575/557 a
COBISS.BH-ID 514316738

233
        REINŽENJERING proizvodnih poduzeća : razvoj i modernizacija proizvodnje / Milan Jurković ... [et al.]. - Bihać : Univerzitet, 2011. - 553 str.

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 533-542. - Registar

Č 658.5 JUR Rei 11
COBISS.BH-ID 18391046

234
RESIĆ, Mirza
        Six Sigma - unapređenje produktivnosti i efikasnosti primjenom Six Sigma metodologije : studija slučaja Raiffeisen Bank BiH dd : magistarski rad / Mirza Resić. - Sarajevo : [M. Resić], 2014. - 111 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 107-111. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 782]

M mg IV 1383/782 a
COBISS.BH-ID 514308290

235
RIBIĆ, Samir
        Web tehnologije / Samir Ribić. - 1. izd. - Sarajevo : Elektrotehnički fakultet Univerziteta, 2014. - 404 str.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 389-390. - Registar

Č 004 RIB Web 14
COBISS.BH-ID 20880902

236
RODEK, Snježana
        Njemačko-hrvatski poslovni rječnik = Wirtschaftswörterbuch Deutsch-kroatisch / Snježana Rodek, Jasenka Kosanović. - Zagreb : Masmedia, 2004. - 811 str.

R r III 17648
COBISS.BH-ID 512008397

237
ROVČANIN, Selma
        Nužnost reforme penzijskog sistema u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na stanje zemalja regiona : završni rad II ciklusa studija / Selma Rovčanin. - Sarajevo : [S. Rovčanin], 2013. - 115 str.

Mentor Sahrudin Sarajčić. - Bibliografija: str. 102-106. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 457]

M mg IV 3575/457 a
COBISS.BH-ID 514256066

238
SADŽAK, Mile
        Ekonomska diplomacija : kroskulturalni pristup / Mile Sadžak. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2011. - 394 str. - (Biblioteka Komunikacij@)

Bibliografija: str. 389-393 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst

Č 005 SADŽ Eko 11
COBISS.BH-ID 3389990

239
SALČIN, Azra
        Poslovna inteligencija kao potpora upravljanju odnosima s klijentima na primjeru farmaceutske industrije : završni rad II ciklusa studija / Azra Salčin. - Sarajevo : [A. Salčin], 2014. - 62 str.

Mentor Zijada Rahimić. - Bibliografija: str. 54-57. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 545]

M mg IV 3575/545 a
COBISS.BH-ID 514305730

240
SANYORA, Imad
        Dizajniranje posla kao nematerijalna strategija motiviranja zaposlenika : studija slučaja NATO štab u Sarajevu : magistarski rad / Imad Sanyora. - Sarajevo : [I. Sanyora], 2013. - 100 str.

Mentor Zijada Rahimić. - Bibliografija: str. 93-96. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 766]

M mg IV 1383/766 a
COBISS.BH-ID 514260162

241
        SARAJEVO : Općina Stari Grad : ulice, trgovi, mostovi, parkovi, spomenici / priredili Behija Zlatar ... [et al.] ; [fotografije Zlatan Bešić]. - Sarajevo : Moare, 2006. - 174 str., [3] presavijena lista s planovima grada Sarajeva

Č 9 SAR 06
COBISS.BH-ID 15071750

242
SCHROEDER, Roger G.
        Operations management : contemporary concepts and cases / Roger G. Schroeder. - 3rd ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXI, 538 str. + 1 CD-ROM. - (McGraw-Hill/Irwin series Operations and decision sciences)

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

Č 658.5 SCH Ope 07 M III 17672 a
COBISS.BH-ID 512840346

243
SEDIĆ, Renata
        Mikroekonomski aspekti društveno odgovornog investiranja : magistarski rad / Renata Sedić. - Sarajevo : [R. Sedić], 2014. - 179 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 162-174. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 773]

M mg IV 1383/773 a
COBISS.BH-ID 514270402

244
SEJFIJA, Ismet
        NVO sektor u BiH : tranzicijski izazovi / Ismet Sejfija. - 1. izd. - Tuzla : Bosanska riječ, 2009. - 352 str. - (Biblioteka Paradigme)

Bibliografija: str. 326-347 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary

Č 316 SEJ NVO 09
COBISS.BH-ID 17610758

245
SELMAN, Lejla
        Instrumenti monetarne politike Centralne banke Republike Turske u funkciji očuvanja makroekonomske stabilnosti : završni rad II ciklusa studija / Lejla Selman. - Sarajevo : [L. Selman], 2013. - 113 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 108-109. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 444]

M mg IV 3575/444 a
COBISS.BH-ID 514252482

246
SIDRAN, Emina
        Uticaj nivoa emocionalne inteligencije na stil upravljanja konfliktima : završni rad II ciklusa studija / Emina Sidran. - Sarajevo : [E. Sidran], 2013. - 90 str.

Mentor Zijada Rahimić. - Bibliografija: str. 86-86. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 528]

M mg IV 3575/528 a
COBISS.BH-ID 514282178

247
SIMOVIĆ, Miodrag
        Krivično procesno pravo : uvod i opšti dio / Miodrag N. Simović, Vadimir M. Simović. - 3. izd. (izmijenjeno i dopunjeno). - Bihać : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - 584 str.

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 579-584 i uz tekst. - Registar

Č 34 SIM Kri 13
COBISS.BH-ID 20668678

248
SINANOVIĆ, Munevera
        Sistem upravljanja kvalitetom u javnim zdravstvenim institucijama prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 : na primjeru: Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica : završni rad II ciklusa studija / Munevera Sinanović. - Sarajevo : [M. Sinanović], 2014. - 100 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 95-97. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 517]

M mg IV 3575/517 a
COBISS.BH-ID 514279106

249
SJENAR, Aida
        Troškovi energenata, energetska efikasnost i energetska politika : završni rad II ciklusa studija / Aida Sjenar. - Sarajevo : [A. Sjenar], 2013. - 79 str.

Mentor Kasim Tatić. - Bibliografija: str. 76-79. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 463]

M mg IV 3575/463 a
COBISS.BH-ID 514257602

250
SMAILAGIĆ, Lejla
        Uloga međunarodnih finansijskih institucija u finansiranju kapitalnih projekata u BiH : završni rad II ciklusa studija / Lejla Smailagić. - Sarajevo : [L. Smailagić], 2013. - 97 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 88-92. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 461]

M mg IV 3575/461 a
COBISS.BH-ID 514257090

251
SMAJIĆ, Anel
        Primjena analize i modeliranja poslovnih procesa na primjeru informacionog sistema Ekonomskog fakulteta u Sarajevu : završni rad II ciklusa studija / Anel Smajić. - Sarajevo : [A. Smajić], 2014. - 84 str.

Mentor Aida Habul. - Bibliografija: str. 82. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 480]

M mg IV 3575/480 a
COBISS.BH-ID 514264770

252
SMAJIĆ, Dijana
        Suradnički sistemi u modernom poslovanju : primjena telecommutinga i rada na daljinu : završni rad II ciklusa studija / Dijana Smajić. - Sarajevo : [D. Smajić], 2014. - 73 str.

Mentor Aida Habul. - Bibliografija: str. 72-73. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Sveučilišta u Zagrebu [Br.zavr.rada/Master 546]

M mg IV 3575/546 a
COBISS.BH-ID 514306754

253
SMAJIĆ, Mahira
        Zadovoljstvo na poslu i organizaciona posvećenost kao ključni faktori uspješnog poslovanja preduzeća : završni rad II ciklusa studija / Mahira Smajić. - Sarajevo : [M. Smajić], 2014. - 130 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 107-119. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 530]

M mg IV 3575/530 a
COBISS.BH-ID 514282690

254
SMJEČANIN, Mirza
        Faze upravljanja promjenama na primjeru kompanije Neretva dd : završni rad II ciklusa studija / Mirza Smječanin. - Sarajevo : [M. Smječanin], 2013. - 163 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 152-154. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 435]

M mg IV 3575/435 a
COBISS.BH-ID 514249666

255
SOFOVIĆ, Fatima
        Upravljanje rizicima javnog duga : definiranje, mjerenje, upravljanje i kontrola na primjeru Jugoistočne Evrope : završni rad II ciklusa studija / Fatima Sofović. - Sarajevo : [F. Sofović], 2013. - 103 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 97-101. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 445]

M mg IV 3575/445 a
COBISS.BH-ID 514252738

256
SOMUN-Kapetanović, Rabija
        Statistika u ekonomiji i menadžmentu / Rabija Somun-Kapetanović. - 4. izd. - Sarajevo : Ekonomski fakultet, 2014. - 426 str.

Bibliografija: str. 425-426 i uz tekst.

A III 17757 Č 311 SOM Sta 14 a M III 17757 d SČ III 17757 c ZU III 17757 b
COBISS.BH-ID 21250822

257
SPASIĆ, Vesna
        Poslovanje turističkih agencija / Vesna Spasić, Branislav Rabotić. - Beograd : Visoka turistička škola strukovnih studija, 2009. - 248 str.

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 243-248 i uz tekst

Č 338.48 SPA Pos 09
COBISS.BH-ID 170765324

258
STRAUSS, Judy
        E-marketing / Judy Strauss, Adel El-Ansary, Raymond Frost. - 4th ed., international ed. - Upper Saddle River (N.J.) : Prentice Hall, cop. 2006. - XXIII, 456 str.

Registar

Č 658.8 STR E-ma 06 M III 17678 a
COBISS.BH-ID 15835622

259
STRONG, Robert A.
        Portfolio construction, management and protection / Robert A. Strong. - 4th ed., international student ed. - Mason, OH : Thomson / South-Western, 2006. - XXIV, 664 str.

Bibliografija na kraju poglavlja. - Registar.

Č 658.14 STR Por 06 M III 17663 a
COBISS.BH-ID 514266562

260
STUTZ, Frederick P.
        The World economy : resources, location, trade, and development / Frederick P. Stutz and Barney Warf. - 4th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, cop. 2005. - XII, 543 str.

Dostupno i na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0422/2004020589.html. - Bibliografija: str. 526-529. - Registar. - Sadržaj: Economic geography : an introduction ; The historical development of capitalism ; Population ; Resources and environment ; Theoretical considerations ; Agriculture ; Manufacturing ; Services ; Transportation and communications ; Cities and urban economies ; International trade and investment ; International trade patterns ; Development and underdevelopment in the developing world ; Glossary

Č 339.9 STU Wor 05 M III 17666 a, b
COBISS.BH-ID 32318050

261
SUBAŠIĆ, Dalila
        Motivacija u preduzeću : primjer Bosnalijek d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Dalila Subašić. - Sarajevo : [D. Subašić], 2013. - 73 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 63-66. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 432]

M mg IV 3575/432 a
COBISS.BH-ID 514248898

262
ŠABANOVIĆ, Adnan
        Uticaj faktora radnog mjesta na atraktivnost poslovne ponude : završni rad II ciklusa studija / Adnan Šabanović. - Sarajevo : [A. Šabanović], 2014. - 91 str.

Mentor Zijada Rahimić. - Bibliografija: str. 84-90. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 540]

M mg IV 3575/540 a
COBISS.BH-ID 514299074

263
ŠABAREDŽOVIĆ, Asima
        Valutni rat kao novi oblik hladnog rata : završni rad II ciklusa studija / Asima Šabaredžović. - Sarajevo : [A. Šabaredžović], 2013. - 79 str.

Mentor Adnan Rovčanin. - Bibliografija: str. 76-79. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 469]

M mg IV 3575/469 a
COBISS.BH-ID 514261954

264
ŠABIĆ, Muharem
        Unapređenje modela prikupljanja i raspodjela zekata u Bosni i Hercegovini : magistarski rad / Muharem Šabić. - Sarajevo : [M. Šabić], 2013. - 92 str.

Mentor Fikret Hadžić. - Bibliografija: str. 90-91. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 769]

M mg IV 1383/769 a
COBISS.BH-ID 514269378

265
ŠABIĆ, Sandina
        Upravljanje kreditnim rizikom u poslovanju sa fizičkim licima na primjeru Una banke Bihać : završni rad II ciklusa studija / Sandina Šabić. - Sarajevo : [S. Šabić], 2014. - 126 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 124-125. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 562]

M mg IV 3575/562 a
COBISS.BH-ID 514319554

266
ŠAHMAN, Emir
        Finansijski i tržišni aspekti poslovanja preduzetničkih organizacija : komparativna analiza poslovanja u Bosni i Hercegovini u odnosu na Austriju : magistarski rad / Emir Šahman. - Sarajevo : [E. Šahman], 2014. - 156 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 141-144. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 790]

M mg IV 1383/790 a
COBISS.BH-ID 514312898

267
ŠAKOVIĆ, Azra
        Motivacija kao faktor poslovne uspješnosti : KIM TEC D.O.O. Vitez : završni rad II ciklusa studija / Azra Šaković. - Sarajevo : [A. Šaković], 2014. - 68 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 63-68. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 514]

M mg IV 3575/514 a
COBISS.BH-ID 514278338

268
ŠARIĆ, Lejla Mirela
        Mogućnost ulaska i poslovanja preduzeća Cimos na tržištu Sjeverne Amerike : magistarski rad / Lejla Mirela Šarić. - Sarajevo : [L. M. Šarić], 2014. - 97 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 94-97. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 770]

M mg IV 1383/770 a
COBISS.BH-ID 514269634

269
ŠARIĆ, Mirza
        Strategija plana razvoja distributivne mreže : distribuirani resursi kao alternativa : završni rad II ciklusa studija / Mirza Šarić. - Mostar : [M. Šarić], 2014. - 55 str.

Mentor Muharem Kozić. - Bibliografija: str. 53-55. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostaru [Br.zavr.rada/Master 505]

M mg IV 3575/505 a
COBISS.BH-ID 512973775

270
ŠEĆERAGIĆ, Sanela
        Ispitivanje stavova bosanskohercegovačkih menadžera o razvoju karijere na području Federacije BiH, na primjerima organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo i Bosnalijek d.d. Sarajevo : završni rad II ciklusa studija / Sanela Šećeragić. - Sarajevo : [S. Šećeragić], 2013. - 113 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 106-113. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 498]

M mg IV 3575/498 a
COBISS.BH-ID 514274242

271
ŠEHIĆ, Faris
        Analiza perspektive klijenata Balanced Scorecard upravljačkog sistema kompanije "NLB Banka" d.d. Tuzla : završni rad II ciklusa studija / Faris Šehić. - Sarajevo : [F. Šehić], 2013. - 91 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 89-91. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 451]

M mg IV 3575/451 a
COBISS.BH-ID 514254530

272
ŠEREMET, Renad
        Strateški audit i strategija izvoza kompanije "Naša firma" : završni rad II ciklusa studija / Renad Šeremet. - Sarajevo : [R. Šeremet], 2013. - 111 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 106-111. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 439]

M mg IV 3575/439 a
COBISS.BH-ID 514250690

273
ŠIVŠIĆ, Zijad
        Analiza uticaja globalne finansijske krize na mikrokreditni sektor u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Zijad Šivšić. - Sarajevo : [Z. Šivšić], 2013. - 117 str.

Mentor Izudin Kešetović. - Bibliografija: str. 99-102. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 446]

M mg IV 3575/446 a
COBISS.BH-ID 514252994

274
ŠKARO, Damir
        Management olimpijskih igara / Damir Škaro. - Zagreb : Mate, 2012. - 336 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Biografija na zadnjem kor. listu. - Bibliografija: str. 307-316

Č 005 ŠKA Man 12
COBISS.BH-ID 512881103

275
ŠUBO, Adis
        Sistem plaćanja i nagrađivanja u bankarskom sektoru : primjer Unicredit Bank d.d. : magistarski rad / Adis Šubo. - Sarajevo : [A. Šubo], 2013. - 116 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 90-92. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 757]

M mg IV 1383/757 a
COBISS.BH-ID 514251202

276
ŠUMAN, Martina
        M&A proces - primjer poduzeća Brigo Invest d.o.o. : magistarski rad / Martina Šuman. - Sarajevo : [M. Šuman], 2013. - 114 str.

Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 106-107. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fak.; Univerzitet u Torinu, Scuola di Amministrazione Aziendale Torino [Br. mag. rada 767]

M mg IV 1383/767 a
COBISS.BH-ID 514260418

277
ŠUŠNJA, Vanja
        Stanje i perspektive korporativnog upravljanja zemalja u regionu s posebnim osvrtom na ulogu nadzornog odbora : završni rad II ciklusa studija / Vanja Šušnja. - Sarajevo : [V. Šušnja], 2013. - 79 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 74-78. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 436]

M mg IV 3575/436 a
COBISS.BH-ID 514249922

278
ŠUVALIJA, Azra
        Uticaj reorganizacije preduzeća na uspješnost stečajnog procesa u BiH : završni rad II ciklusa studija / Azra Šuvalija. - Sarajevo : [A. Šuvalija], 2014. - 174 str.

Mentor Senad Softić. - Bibliografija: str. 167-171. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 538]

M mg IV 3575/538 a
COBISS.BH-ID 514298562

279
ŠUVALIJA, Raisa
        Analiza povezanosti obrazovnog sistema sa tržištem rada u Bosni i Hercegovini : završni rad II ciklusa studija / Raisa Šuvalija. - Sarajevo : [R. Šuvalija], 2013. - 130 str.

Mentor Velma Pijalović. - Bibliografija: str. [122]-[128]. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 475]

M mg IV 3575/475 a
COBISS.BH-ID 514263490

280
TABORI, Darjan
        Strategija inovacije novih proizvoda u fukciji konkurentske prednosti kompanije : primjer kompanije "Violeta" d.o.o. Grude : završni rad II ciklusa studija / Darjan Tabori. - Sarajevo : [D. Tabori], 2014. - 128 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 121-125. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 512]

M mg IV 3575/512 a
COBISS.BH-ID 514277826

281
TAPSCOTT, Don
        Odrasti digitalno : kako mrežna generacija mijenja vaš svijet / Don Tapscott ; [prevoditeljica Suzana Rukavina]. - Zagreb : Mate, 2012. - XVI, 368 str. - (Biblioteka Gospodarska misao)

Prijevod djela: Grown Up Digital. - Bibliografija: str. [345]-359. - Bilješke: str. [319]-344. - Registri.

Č 316 TAP Odr 12
COBISS.BH-ID 512878543

282
        TAX reforms : experiences and perspectives : conference proceedings, Zagreb, 20 june 2014 / editors Helena Blažić, Katarina Ott and Hrvoje Šimović. - El. zbornik. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2014

Način dostupa (URL): http://www.ijf.hr/eng/conferences/tax-reforms-experiences-and-perspectives/808/. - Nasl. sa ekrana. - El. publikacija u PDF-formatu obima 293 str. - Opis izvora dana 19. 11. 2014.

COBISS.BH-ID 4478382

283
TIPURIĆ, Darko
        Iluzija strategije : razotkrivanje socijalno konstruirane zbilje poduzeća / Darko Tipurić. - Zagreb : Sinergija, 2014. - 255 str.

Registar. - Bibliografija: str. 225-242

Č II 005 TIP Ilu 14 M II 11710 a-c, d
COBISS.BH-ID 1024408830

284
TIRO, Meliha
        Komparativna analiza poslovanja u okviru telekomunikacijskog sektora na nivou BiH : završni rad II ciklusa studija / Meliha Tiro. - Sarajevo : [M. Tiro], 2014. - 100 str.

Mentor Emina Resić. - Bibliografija: str. 86-88. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 551]

M mg IV 3575/551 a
COBISS.BH-ID 514314946

285
TOMIĆ, Dražena
        Osnove programiranja / Dražena Tomić. - Mostar : Sveučilište, Ekonomski fakultet, 2010. - 258 str.

Bibliografija: str. 249-251. - Registar.

Č 004 TOM Osn 10
COBISS.BH-ID 18123526

286
TOMIĆ, Zoran
        Politički marketing : načela i primjena / Zoran Tomić. - Mostar : Sveučilište ; Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2014. - 750 str.

Predgovor / Besim Spahić: str. 17-19. - Bibliografija: str. 651-686. - Rječnik. - Registri.

Č 32 TOM Pol 14 M III 17732 a
COBISS.BH-ID 513447110

287
TOMIĆ, Zoran
        PR blog / Zoran Tomić. - 1. tiskano i 2. online izd. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2011. - 351 str. - (Biblioteka Komunikacije)

Č 659.4 TOM PR 11
COBISS.BH-ID 514283714

288
TOMIĆ, Zoran
        Teorije i modeli odnosa s javnošću / Zoran Tomić. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2013. - 222 str.

Bibliografija: str. 191-200. - Registar.

Č 659.4 TOM Teo 13
COBISS.BH-ID 512057284

289
TOPČIĆ, Alan
        Razvoj proizvoda / Alan Topčić, Džemo Tufekčić, Edin Cerjaković. - 1. izd. - Tuzla : Off-set ; Gračanica : Euro prost, 2012. - 366, XI, XII, II, V, IX str.

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. I-XI. - Registar

Č 658.5 TOP Raz 12
COBISS.BH-ID 19949830

290
TORRINGTON, Derek
        Personnel management : a new approach / Derek Torrington and Laura Hall. - Hertfordshire : Prentice Hall, 1991. - XVIII, 661 str.

Registar

M III 17736
COBISS.BH-ID 514284994

291
TRAPARA, Tamara
        Strana ulaganja u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine : završni rad II ciklusa studija / Tamara Trapara. - Sarajevo : [T. Trapara], 2014. - 96 str.

Mentor Azra Zaimović. - Bibliografija: str. 89-93. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 484]

M mg IV 3575/484 a
COBISS.BH-ID 514265794

292
TRGO, Ina
        Značaj upravljanja organizacionim promjenama u malim i srednjim preduzećima u BiH : završni rad II ciklusa studija / Ina Trgo. - Mostar : [I. Trgo], 2014. - 71 str.

Mentor Sanvila Vuk. - Bibliografija: str. 68. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Univerziteta "Džemal Bijedić"u Mostaru [Br.zavr.rada/Master 492]

M mg IV 3575/492 a
COBISS.BH-ID 512973519

293
TUCAK, Ibro
        Finansijski aspekti razvoja poštanskog saobraćaja u BiH : završni rad II ciklusa studija / Ibro Tucak. - Sarajevo : [I. Tucak], 2013. - 111 str.

Mentor Sahrudin Sarajčić. - Bibliografija: str. 105-107. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 458]

M mg IV 3575/458 a
COBISS.BH-ID 514256322

294
TURNADŽIĆ, Tamara
        Social commerce - uloga društvenih mreža u online kupovini : završni rad II ciklusa studija / Tamara Turnadžić. - Sarajevo : [T. Turnadžić], 2014. - 152 str.

Mentor Nenad Brkić. - Bibliografija: str. 142-152. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 518]

M mg IV 3575/518 a
COBISS.BH-ID 514279618

295
TUZ, Nadina
        Transformacija ekonomske u dužničku krizu na primjeru Euro-zone, implikacije na BiH : završni rad II ciklusa studija / Nadina Tuz. - Sarajevo : [N. Tuz], 2013. - 89 str.

Mentor Adnan Efendić. - Bibliografija: str. 83-88. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 494]

M mg IV 3575/494 a
COBISS.BH-ID 514273218

296
VASILENKO, Aleksandr Borisovič
        PR velikih ruskih korporacija / A.[Aleksandar] B.[Borisovič] Vasiljenko ; prevela s ruskog Ljiljana Zoraja. - Beograd : Clio, 2008. - 189 str. - (Marketing)

Prijevod djela: PIAR krupnyh rossiîskih korporaciî. - Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

Č 659.4 VAS PR 08
COBISS.BH-ID 150211852

297
VATREŠ, Mirza
        Korporativno upravljanje u javnim kompanijama u FBiH : javne kompanije pod nadzorom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija : završni rad II ciklusa studija / Mirza Vatreš. - Sarajevo : [M. Vatreš], 2014. - 81 str.

Mentor Aziz Šunje. - Bibliografija: str. 79-81. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 511]

M mg IV 3575/511 a
COBISS.BH-ID 514277570

298
VEISPAHIĆ, Nermana
        Analiza operativnih rizika u elektronskom i mobilnom bankarstvu na primjeru UniCredit Bank d.d. : završni rad II ciklusa studija / Nermana Veispahić. - Sarajevo : [N. Veispahić], 2014. - 114 str.

Mentor Kemal Kozarić. - Bibliografija: str. 108-110. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 531]

M mg IV 3575/531 a
COBISS.BH-ID 514282946

299
VIDUČIĆ, Ljiljana
        Financijski menadžment / Ljiljana Vidučić. - 5. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : RRiF-plus, 2006. - XIX, 543 str. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu)

Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

Č 658.14 VID Fin 06 M III 17647 a
COBISS.BH-ID 514253762

300
VRAČE, Eldin
        Primjena principa rada profesionalne organizacije u funkciji unapređenja poslovanja kompanije AE Sigurnost d.o.o. Zenica : završni rad II ciklusa studija / Eldin Vrače. - Sarajevo : [E. Vrače], 2013. - 110 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 91-92. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. i Ekonomski fak. Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru [Br.zavr.rada/Master 452]

M mg IV 3575/452 a
COBISS.BH-ID 514254786

301
VUJICA, Ema
        Opservacija suvremenih upravljačkih procesa u kontekstu teorije kaosa : završni rad II ciklusa studija / Ema Vujica. - Sarajevo : [E. Vujica], 2013. - 78 str.

Mentor Elvir Čizmić. - Bibliografija: str. 74-78. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 450]

M mg IV 3575/450 a
COBISS.BH-ID 514254274

302
YAKHNI, Hussein
        Pravci razvoja osiguranja u svijetu : završni rad II ciklusa studija / Hussein Yakhni. - Sarajevo : [H. Yakhni], 2014. - 118 str.

Mentor Željko Šain. - Bibliografija: str. 115-118. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 539]

M mg IV 3575/539 a
COBISS.BH-ID 514298818

303
WEISS, Neil A.
        Elementary statistics / Neil A. Weiss ; biographies by Carol A. Weiss. - 7th ed. - San Francisco : Pearson Addison-Wesley, cop. 2008. - XXVI, 659, A-82, I-7 str. + CD-ROM

Č 311 WEI Ele 08 M III 17670 a
COBISS.BH-ID 2802094

304
WILD, John J.
        Fundamental accounting principles / John J. Wild, Kermit D. Larson, Barbara Chiapetta. - 18th ed., international student ed. - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2007. - XXXII, 1034 str.

Bibliografske i dr. bilješke uz tekst. - Registar.

Č 657 WIL Fun 07
COBISS.BH-ID 514267330

305
ZOVKO, Iva
        Usklađenost konkurentske politike u Bosni i Hercegovini sa konkurentskom politikom Evropske unije : završni rad II ciklusa studija / Iva Zovko. - Sarajevo : [I. Zovko], 2013. - 78 str.

Mentor Muamer Halilbašić. - Bibliografija: str. 75-78. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.zavr.rada/Master 486]

M mg IV 3575/486 a
COBISS.BH-ID 514272450

306
ŽILIĆ, Aiša
        Javno-privatna partnerstva u Evropskoj uniji s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu : magistarski rad / Aiša Žilić. - Sarajevo : [A. Žilić], 2014. - 149 str.

Mentor Azra Hadžiahmetović. - Bibliografija: str. 139-149. - Univ. u Sarajevu, Ekonomski fak. [Br.mag.rada 774]

M mg IV 1383/774 a
COBISS.BH-ID 514270658


REGISTAR NASLOVAPREDMETNI REGISTAR