Ljetna škola 2010
LJETNA ŠKOLA 2010.
(SUMMER SCHOOL, SUMMER TERM)
 


 
Po uzoru na vodeće svjetske univerzitete (vidjeti npr. www.summer.harvard.edu), Ekonomski fakultet u Sarajevu planira organizaciju Ljetne škole i u školskoj 2009/10. godini, u periodu od 09. jula do 03. septembra  2010. godine. Ovo je peta godina organiziranja Ljetne škole, nakon prelaska na Bolonjski program  i uvođenja novih Pravila na nivou UNSA  (školske  godine 2005/06). 

Ljetna škola nije dodatni (socijalni) ispitni rok, niti ima karakter instruktivne nastave, već podrazumijeva izvođenje nastavnih sadržaja kao i u redovnom semestru, prema pravilima datim u silabusu predmeta. U ovom periodu se planira izvođenje i svih oblika provjere znanja predviđenih silabusom, uključujući i finalni ispit. To znači da se ne mogu prenositi ranije stečeni bodovi, već se cijelo gradivo sluša i polaže iz početka. Planirano trajanje Ljetne škole na EFSA je 8 sedmica (1 sedmica upisi + 6 sedmica nastava + 1 sedmica ispiti). Sama nastava je predviđena u trajanju od 6 sedmica sa 75% ukupnog fonda sati, uz kondenzovani oblik izvođenja svih predviđenih oblika nastavnog procesa. Student u toku Ljetne škole može pohađati maksimalno dva predmeta, uz napomenu da se istovremeno ne mogu uzeti dva predmeta od kojih je jedan preduslov drugom. Cijena po predmetu je 200 KM.

Na Ljetnoj školi će se izvoditi predmeti za koje se prijavi minimalno 50 studenata, što vrijedi za oba odsjeka (EIM, VPŠ).  Student može prijaviti predmet, slušati ga i polagati kod bilo kojeg predmetnog nastavnika, bez obzira na raspored nastavnika po linijama koji je bio u redovnom semestru.  Ukoliko se radi o istom sadržaju predmeta, student sa jednog odsjeka može uzeti predmet koji se nudi na drugom odsjeku. Rukovodioci katedri su odgovorni za određivanje nastavnika i saradnika koji će izvoditi nastavu (ukoliko odredjeni predmet u redovnom semestru predaje više nastavnika), s tim da je moguće da jedan predmet izvede i više nastavnika. 

Studenti koji su položili sve predmete u redovnim semestrima školske godine mogu ići ”korak naprijed” i u toku Ljetne škole uzeti predmet iz naredne godine, pri tom vodeći računa o predmetima - preduslovima. Ovo je u skladu sa jednim od osnovnih principa Bolonjskog koncepta studija prema kojem se pravi distinkcija između uspješnosti studiranja u odnosu na vrijeme studiranja, odluku o tome donosi sam student. U toku Ljetne škole vrijede ista pravila studiranja kao i u redovnim semestrima. 

U okviru programa međunarodne saradnje, student može uzeti dva predmeta na našoj Ljetnoj školi i jedan ili dva predmeta na nekoj drugoj Ljetnoj školi koju organizira fakultet sa kojim EFSA ima potpisan sporazum o saradnji i razmjeni studenata.


Cijena po predmetu je:
 
• za studente Ekonomskog fakulteta u Sarajevu  – 200 KM
• za studente sa ostalih univerziteta iz BIH – 300 KM
• za ino-studente – 250 EUR.

KALENDAR REGISTRACIJE

• Registracija - prijavljivanje: 09. 07. 2010. godine.
• Objavljivanje konačne liste predmeta koji će se izvoditi: 10. 07. 2010. godine.
• Pred-registracija: 12.-13. 07. 2010. godine (studenti mogu promijeniti predmet koji su prijavili, ukoliko nije ponuđen zbog kvote od 50 i pre-registrirati se za predmet koji je ponuđen).
• Uplate i dostavljanje kopija uplatnica u Službu za rad sa studentima:
Predmeti I godine studija: 15. 07. 2010.  godine.
Predmeti II i III godine  studija: 16. 07. 2010.godine
• Kreiranje finalnih spiskova prijavljenih studenata po predmetima: 17. 07. 2010. godine. Dostavljanje liste predmetnim nastavnicima.
• Izrada i postiranje rasporeda nastave: 17. 07. 2010. godine.
• Početak nastave: 19. 07. 2010. godine.
• Prijava ispita: 23.-27. 08. 2010.godine
• Zadnji dan nastave: 28. 08. 2010. godine.
• Finalni ispiti: 30.08.-03. 09. 2010. godine. (u Ljetnoj školi nema popravnog termina).
• Unošenje ocjena u ISSS bazu: 06.-08. 09. 2010. godine.

Minimalan broj prijavljenih studenata po predmetu da bi se predmet izvodio na Ljetnoj školi je 50.

Registracija će se obaviti putem aplikacije www.isss.ba 

--------------------
Doc. Dr. Melika Husić, povjerenik za nastavu
Doc. Dr. Elvir Ćizmić, povjerenik za studentska pitanja i mobilnost studenata

 

pdf Sistem izvođenja nastave

 

 
Kontakt Akreditacije Članstva

 

telefon Tel: + 387 33 275 900
prazna Fax: + 387 33 275 994

 

email efsa@efsa.unsa.ba

 

rss RSS

 

fejs Facebook

 

epas_a

www.efmd.org

 

aqa_a

AQA Focus accreditation

 

iso_a

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

 

The School of Economics and Business in Sarajevo is a member of AACSB International – the Association to Advance Collegiate Schools of Business - www.aacsb.edu