Profesori iz SAD-a na EFSA


Period: septembar 2008. godine, maj/juni 2009. godine, decembar 2009. godine

 Ekonomski fakultet u Sarajevu je u 2008. i 2009. godini ugostio dva profesora iz Sjedinjenih Američkih Država kroz Fulbright Specialist program. 

Prof. Ajay Vinze

Prof. Vinze je “Davis Distinguished Professor of Business” i direktor Executive MBA Programa na W. P. Carey Business School, Arizona State University.

Prof. Vinze je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu boravio u dva navrata: u septembru 2008. godine i maju/junu 2009. godine. U tom periodu je održao niz predavanja na Bachelor i Master studiju iz predmeta: Poslovna informatika,  Digitalna ekonomija, Menadžment informacijski sistemi, Analiza informacijskih sistema, Menadžment informacijskih tehnologija, Sistemi za podršku odlučivanju, Metodologija NIR-a, Information Technology (Sarajevo Business School program), IT u lokalnoj upravi i razvoju. Prof. Vinze vodi projekat kreiranja medjunarodnog MBA programa u koji će biti uključen i Ekonomski fakultet u Sarajevu. 
   

Prof. Young B. Moon

Prof. Moon radi kao profesor na Syracuse University na kojem je direktor of the Institute for Manufacturing Enterprises i koordinator tzv. SAP University Alliance programa.

Prof. Moon će na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu boraviti početkom juna i sredinom decembra 2009. godine. Održat će više predavanja na Bachelor i Master programima, uključujući i program Sarajevo Business School. Prof. Moon će svojim iskustvom pomoći Fakultetu u kreiranju SAP Alliance programa na nivou Univerziteta.  

 

 
Kontakt Akreditacije Članstva

 

telefon Tel: + 387 33 275 900
prazna Fax: + 387 33 275 994

 

email efsa@efsa.unsa.ba

 

rss RSS

 

fejs Facebook

 

epas_a

www.efmd.org

 

aqa_a

AQA Focus accreditation

 

iso_a

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

 

The School of Economics and Business in Sarajevo is a member of AACSB International – the Association to Advance Collegiate Schools of Business - www.aacsb.edu