Resursi E-net centra

E-net Centar raspolaže sa dvije sale u kojima nudi:

 • Videokonferencijske veze sa svim dijelovima svijeta
 • Multimedijalnu, fleksibilnu salu površine 70 m2, kapaciteta 20-60 mjesta (zavisno od rasporeda)
 • Dodatna sala, kompjuterizirana i fleksibilna, površine 60 m2, kapaciteta do 25 mjesta (zavisno od rasporeda)
 • Internet pristup za sve kompjutere u Centru
 • Korištenje specijaliziranih Internet software-a za učenje
 • Oprema za simultano prevođenje i usluga simultanog prevođenja
 • Kompletnu podršku za sve vrste multimedijalnih prezentacija (SVHS video, CD/DVD, kompjuterska multimedija...)
 • Osvježenje i catering za učesnike


SALA 1

 • Kapacitet do 60 mjesta u obliku kino dvorane
 • Kapacitet do 40 mjesta u obliku učionice sa stolovima
 • Podržave razne vrste auditorijuma i rasporeda sjedišta u skladu sa potrebama klijenata
 • Pruža mogućnost uspostavljanja video konferencija sa cijelim svijetom
 • Savremena računarska oprema i internet pristup
 • Simultana projekcija na dva ekrana (preko kompjutera, videa ili DVD-a ili dokumentacijske kamere)
 • Kružna audio-oprema
 • Kabina i oprema za simultano prevođenje

SALA 2

 • Kapacitet od 25 mjesta pogodnih za grupne aktivnosti visokog intenziteta ili za manje sastanke
 • Savremena računarska oprema i internet pristup
 • Digitalni projektor
 • Podržave razne rasporede sale u skladu sa potrebama klijenata
 • Biblioteka Svjetske banke sa preko 5.000 naslova iz raznih oblasti
 • Mogućnost besplatnog korištenja 2 računara sa internet pristupom za klijente Informacionog centra Svjetske banke