O EEC-u

Uloga obrazovanja, a posebno segmenta formalnog obrazovanja se mijenjala tokom vremena. Uticaj različitih faktora i stalne promjene ekonomskih, tehnoloških i političkih aspekata ljudskog života dovele su do činjenice da je kontinuirano obrazovanje postala svakodnevna potreba. Ekonomija je postala ovisna o informacijama i tehnologiji sa raznolikom radnom snagom. Jedan od rezultata ove promjene jeste potreba za bolje uvježbanijom i kompetetnijom radnom snagom koja je u stanju da poboljša uslugu, poveća kvalitet i produktivnost firme. U današnjem sistemu resursa, gdje svu tehnologiju možete kopirati, sve inpute kupiti, ljudski faktor je postao jedini resurs koji se može unaprijediti. Učenje mora biti efikasnije i efektivnije, te uključivati sva tri vida edukacije: formalno, neformalno i informalno.Naša misija i cilj jeste postizanje zadovoljstva svih učesnika putem povezivanja akademske i poslovne zajednice putem raznovrsnih radionica i edukacija iz oblasti ekonomije i informacionih tehnologija usmjerenih na razvoj  vještina u svakodnevnom životu i poslovanju.

S jedne strane, suočeni smo sa upitima i zahtjevima poslodavaca za specifičnim kvalifikacijama nove radne snage koja izlazi na tržište rada, dok smo s druge strane osuđeni na visoke cijene edukacija diktiranih na tržištu.

Kroz projekat „EFSA Edukacioni centar“ želimo  unaprijediti vezu između članova poslovne i akademske zajednice. Edukacije će biti dostupne za sve zainteresovane uz finansijsku nadoknadu. Sve edukacije se sprovode  u saradnji sa ostalim centrima na Ekonomskom fakultetu. Po završetku učesnici će dobiti potvrdu o učešću na edukaciji.

Koristi od ovog projekta uživaju obje zajednice. Polaznici će imati priliku da upotpune stečeno znanje kroz primjenu u stvarnim situacijama i u stvarnom okruženju, te uče od osoba sa bogatim iskustvom koji su spremni da podijele stečeno znanje. S druge strane poslovna zajednica dobija mogućnost dodatnog obrazovanja već stečenog stručnog kadra, ali i priliku da se upozna sa novim, potencijalnim budućim kadrom.

Unaprijeđujući svoja znanja i vještine iz pojednih oblasti, kroz praktične primjere biti ćete u mogućnosti da savladate probleme koje nameće dinamično poslovno okruženje. Učesnici edukacija koji traže zaposlenje steći će vještine pomoću kojih će se moći diferencirati na tržištu rada, kao i neophodne potvrde o stečenim znanjima. Sadržaj edukacija je prilagođen i potrebama već zaposlenih učesnika koji će biti u mogućnosti unaprijediti postojeće vještine i na taj način doprinijeti uspješnosti svojih kompanija. Mladim preduzetnicima i projekt menadžerima nudimo prilagođene edukacije kroz koje će dobiti konkrente smjernice pokretanje i uspješno vođenje svojih poslovnih projekata.