Poslovno komuniciranje

1. Poslovno pismo i ponuda

Poslovno pismo je jedan od osnovnih vidova komunikacije u savremenom poslovanju, čija je svrha da čitaocu pruži određenu informaciju. Način komuniciranja je veoma važan i postoji potreba da se ispoštuju određena pravila. Cilj ove edukacije je da Vas nauči kako da poslovnom korespondecijom oslikate Vaše manire i korporativnu kulturu Vaše kompanije, čak i prije nego što se sretnete sa Vašim poslovnim partnerima, budućim kupcima ili zaposlenicima.

2. Zapisnici i izvještaji

Ako želite da naučite pravila za pisanje efikasnih zapisnika i izvještaja, ovo je prava edukacija za Vas. Sigurno ste se našli u situaciji da nakon održanog sastanka trebate napisati zapisnik ili dobijete zadatak da napišete izvještaj o nekoj provedenoj akciji. Jednostavna pravila koja ćete naučiti na ovoj edukaciji, rad na konkretnim primjerima zapisnika i izvještaja, učinit će da ubuduće sa osmjehom prihvatite ove zadatke i budete efikasniji u svom radu.

3. Kros-kulturalna komunikacija

Tim u kojem radite sastavljen je od pojedinaca iz različitih kultura, često poslovno putujete u druge države i sarađujete sa ljudima iz zajednica koje su drugačije od Vaše, onda imate potrebu da nučite nešto više o kros-kulturalnoj komunikaciji. Cilj ove edukacije je da Vas nauči kako da komunicirate tako da drugi razumiju tačno ono što želite poručiti, ali i da Vi budete u mogućnosti da tačno protumačite poruke koje primate. Posebno će biti riječi o običajima i navikama komunikacije drugih kultura, te o neverbalnoj komunikaciji koja se u većini kultura različito tumači.