Timski rad, vođenje timova i odlučivanje

1. Timski rad – rad u timu kao član tima

Tim čini manji broj ljudi sa razvijenim komplementarnim vještinama, odnosno timovi su sastavljeni od individualaca. Individualci kroz rad u timu koriste stečene vještine i razvijaju nove. Biti član tima zna biti stresno, posebno ako ste naučili sve raditi sami. Međutim, često ste primorani, što zbog ograničenih resursa, ali i obima posla, raditi sa drugima u timu. Na ovoj edukaciji naučit ćete kako da Vam rad u timu bude ugodan i da kao pojedinac, ali i kao tim postignete zacrtane ciljeve. Jer „Niko ne može zviždati simfoniju, potreban je orkestar da je izvede.“(H.E. Luccock)

2. Timski rad - vođenje timova

Voditi tim i biti član tima dvije su različite situacije. Ova edukacija ima za cilj da Vas nauči kako da uspješno vodite različite timove na način da uvijek osigurate izvršavanje potrebnih zadataka i ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Pažljivo vođenje tima, omogućavanje članovima tima da sami svojom dinamikom izvršavaju zadatke u postavljenim rokovima eliminator je stresnih situacija i vodi željenom razultatu. Naučimo zajedno kako da uspješno vodimo tim.

3. Efektivno vođenje sastanaka - pravila

Čini li Vam se da ste uzalud potrošili vrijeme na nekom sastanku, jer Vaša poruka nije primljena onako kako ste očekivali? Mi ćemo Vas naučiti kako da se to nikada više ne ponovi. Jednostavna pravila koja ćete naučiti omogućit će Vam da efektivno vodite bilo koji sastanak. Zajedno ćemo proći sve faze sastanka, od njegove pripreme do zaključivanja i evaluacije. Ako provodite veliki dio svog vremena na sastancima, zamislite samo koliko ćete energije, vremena i resursa sačuvati kada naučite da ih efektivno vodite.

4. Grupno odlučivanje

Naučite uspješan način poslovnog odlučivanja poznatog kao grupo odlučivanje. Pomoću grupnog odlučivanja dobijate više alternativa, informacija, znanja, smanjujete nejasnoće i nesigurnost u rješavanju problema. Tehnike grupnog odlučivanja koje se koriste u poslovnom odlučivanju pomoći će Vam da naučite u kojim to trenucima i na koji način ih možete koristiti da postignete veću sigurnost u odlučivanju i da se donesene odluke bolje prihvate. Kada u odlučivanju učestvuje više pojedinaca, a posebno ako su oni budući implementatori odluka doprinosi da implementacija bude efikasnija i motiviše zaposlenike. Uključite se i Vi u Grupno odlučivanje.