Upravljanje finansijama za mala i srednja preduzeća

1.Izrada biznis plana

Ako ste rukovodioc, projektni menadžer ili ako jednostavno želite da pokrenete vaš vlastiti biznis onda je ovaj seminar za vas. Ovaj seminar će omogućiti polaznicima da usavrše svoje vještine i da nauče kako da naprave dobar biznis plan.  Cilj ovog seminara je da vas pripremi za poslovni svijet, da vas nauči kako da pripremite poslovni plan i da upravljate svojim prihodima i rashodima na najefikasniji način. Kroz ovaj seminar ćete steći znanje potrebno da prepoznate dobre poslovne ideje, da sagledate tržište oko vas i da se odlučite za najbolje poslovne aktivnosti koje će vam pomoći da napredujete u poslovnom svijetu.

2.Osnove kreditnog ugovora

Ako ste se ikada pitali i ako vas je ikada zanimao sadržaj i odredbe kreditnog ugovora, ako ste se ikada bojali za vašu finansijsku sigurnost prilikom sklapanja ovakvog ugovora onda je ovaj seminar baš za vas. Kroz ovu edukaciju ćete steči uvid u najbitnije i osnovne elemente kreditnog ugovora. Naučit ćete kako da zaštite svoja prava prilikom sklapanja ugovora i kako možete da prepoznate na vrijeme i raskinite nepoželjan ugovor. Naši edukatori će vam pobliže objasniti pojmove kamate i kamatnih stopa kao i njihove razlike. Pobliže će vas upoznati sa terminima kolaterala i osiguranja kredita i načine na kojih možete osigurati svoj kredit. Na kraju ovog seminara ćete biti u stanju da prepoznete idealne kredite i imat ćete potrebno znanje i vještine da bez brige sklopite idealan kreditni ugovor za vas.

3.Finansijski proizvodi

Čuli ste za termin finansijski proizvod ali da li ste se ikada zapitali šta sve pada pod finansijskim proizvodima, koji su to finansijski proizvodi meni na raspologanju i kako ih mogu primjeniti? Ova edukacija će odgovoriti na ova pitanja kao i na mnoga druga.

Ova edukacija ima za cilj da se učesnici pobliže upoznaju sa najčešćim finansijskim proizvodima, njihovim pripadajućim karakteristikama, te načinom primjene. Edukacija će obuhvatiti:

 • osnovne pojmove
 • glavne aktere finansijskog sektora:
  banke
  osiguravajuća društva
  mikrokreditne organizacije
  leasing društva
 • finansijske proizvode kao što su:
  tekući račun
  štedni račun
  platne kartice
  krediti
  i sl.


4.Zaštita potrošača i njihovih prava

Da li ste zainteresovani i želite da naučite koja su vaša prava kao potrošača in a koji način da ih zaštite? Ako je odgovor da, onda je ova edukacija baš za vas. Ovaj edukativni seminar će vam pobliže objasniti vaša prava kao potrošača u finansijskom sektoru i koje su to institucije vama na raspolaganju. Upoznat ćete se sa radom ovih finansijskih institucija i načine na koji im se možete obratiti ako su vaša prava ugrožena ili povrijeđena. Kroz seminar ćete naučiti o Zakonu o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, kako se taj zakon primjenjuje in a koji način vas štiti. Naučit ćete kako da ispravno napišete žalbu i način predaje te iste žalbe nadležnim organima. Cilj je da ne samo kroz teorijsku strukturu već i kroz praktične primjere pobliže objasnimo prava potrošača kao i probleme i prepreke na koje se potrošači susreću u svakodnevnom životu. Kroz ovaj seminar ćete naučiti na šta da obratite pažnju prilikom kupovine finansijskog proizvoda in a koji način možete zaštiti sebe i svoja prava.

5. Upravljanje troškovima

Upravljanje troškovima i profitabilnošću poslovnih linija, proizvoda i poslovnih funkcija postaje jedan od osnovnih preduslova uspješnog poslovanja, Kompanije koje aktivno promišljanju o svojoj budućnosti kontinuirano razmišljaju i provode aktivnosti povećanja troškovne efikasnosti.

Današnja potreba za smanjivanjem troškova skriva brojne zamke koje utječu na kvalitetu i uspjeh poslovnih linija. Primjerice, u mnogim kompanijama rast troškova rezultat je podržavanja široke palete proizvoda i velikog broja varijanti proizvoda, a rješenje se vrlo često nalazi u “čišćenju” proizvodnog portfolija, ukidanju neprofitabilnih proizvoda i aktivnosti na neprofitabilnim tržištima. Na sličan način eksternalizacijom određenih  poslovnih aktivnosti  ili promjenom poslovnog modela kompanije nastoje smanjiti troškove i time efikasnije upravljati troškovima. Niti jedno od ponuđenih rješenja ne donosi rezultate brzo, ali sa druge strane  nije orijentirano na primjenu nepopularnih mjera kao što je smanjenje plaća ili broja zaposlenika.

Cilj seminara je upoznati učesnike sa modelima upravljanja troškovima pomoću praktičnih primjera.


6. Poslovna administracija

Kako osigurati glatko funkciosanje poslovne kancelarije te jačati odnose sa klijentima? Poslovna administracija je polje na kom možete ostvariti značajan doprinos vašem preduzeću. Važnost pravilne lične organizacije direktno utiče na samu produktivnost preduzeća, uzmemo li u obzir da čovjek skoro trećinu svog radnog dana provede u potrazi za informacijama.

Koliko ste puta protraćili dragocjene trenutke radi neorganizovanog radnog prostora, ili se izlagali stresu radi lošeg upravljanja vremenom? Da li ste osoba koja funkcionište u tzv. "kreativnom neredu", ili je sistematizacija ipak bolji izbor za Vas? Uz adekvatne sposobnosti organizacije rada, vrijedit ćete više u vašem okruženju, te samom preduzeću.

Ova sekcija pokriva administrativne poslove, poslovni engleski jezik, osnovne alate Microsoft Office paketa, te daje savjete za razvijanje kako poslovne tako i lične efikasnosti.

7. Važnost feedback-a

Sam feedback možemo posmatrati kao povratnu informaciju.  Mišljenje kupaca/potrošača/korisnika o vašim proizvodima/uslugama je ključno za daljnje razvijanje i napredak kompanije. Na koji ih način kontaktirati?  Da li je bolje ponuditi pitanja u vidu ankete, ili se opredijeliti za opciju da Vam šalju pismo sa mišljenjem? Vrlo je važno putem kakvih pitanja i forme doći do mišljenja kupaca. To je i najveći problem i izazov - znati koje informacije želimo dobiti. Uz pravu metodologiju, može se dobiti veliki odziv korisnika, kao i kvalitetni prikupljeni podaci. Treba imati u vidu da je komunikacija dvosmjerna ulica. Neophodno je i biti spreman, te prije svega ažuran i u samom odgovaranju od strane kompanije. Kako to uraditi na najbolji mogući način? Prijavite se i saznajte.