NLP (Neuro-lingvisticki program, unapređenje ličnosti)

1. Osnove EI

Iskoristite sve benefite emocionalne inteligencije i osigurajte sebi put prema uspjehu. Naučite kontrolisati vlastite emocije i iskoristite to znanje za jednostavno i fleksibilno upravljanje emocijama drugih pojedinaca ali i grupa.
Moći ćete prepoznati vlastite emocije i kakave one uticaj imaju na vas, kontrolisati impulsivne osjećaje i emocije, razumjeti emocije, potrebe i brige drugih individua i grupa, te izgraditi i održati pozitivne veze sa kolegama i prijateljima.

2. Building Your EI

Kada razmislimo o sreći i uspjehu u životu jedan od osnovnih i bitnih faktora u istoj je emocionalna inteligencija. Naučite kako da izgradite vašu svakodnevnicu i usmjerite u onom smjeru kojem želite kroz emocionlanu inteligenciju i benefite koje proizilaze iz iste.

Povećajte samopouzdanje kao i vaš sentimentalni kapacitet.

Nakon edukacije moći ćete: izgraditi jača prijateljstva i veze sa kolegama, umanjiti stres u trenutku, prepoznati emocije i kontrolisati ih, uspjeti na poslu, ostvariti karijeru i personalne ciljeve, povećati samopouzdanje, uspješno rješavati konflikte.

3.  Govor tijela

Ustanovljeno je da se 55% komunikacije među ljudima vodi neverbalno. To podrazumijeva gestikulaciju tijela, lica, kontakt očima. Samo 7% od ukupne komunikacije - pripada verbalnoj. Ako verbalna komunikacija (riječi i rečenice) prenose informacije, onda nerverbalna komunikacija prenosi stav. Kako tumačiti kretnje drugih, ali i kontrolisati vlastite gestikulacije? Kako održavati konzistentnost verbalne i neverbalne komunikacije? Naučite stvari koje vam mogu biti od izuzetne koristi kako u profesionalnoj, tako i ličnoj sferi života.

4. Upravljanje stresom

Naučite efikasno i efektivno upravljati kako vlastitim tako i stresom drugog pojedinca ali i grupe. Veoma mnogo varijabli utiču na stres a njegova manifestacija se ogleda kroz niz varijabli koje ugrožavaju kako produktivnost u kompaniji, ali tako emocionalno i fiziološko stanje pojedinca. Naučiite tajne upravljanja stresom. Poboljšajte svakodnevnicu, radno okruženje ali i produktivnost koristeći različiti set alata.