Sposobnost pregovaranja

1. Vještine pregovaranja kao metod u unapređenju poslovanja

Edukacija omogućuje učesnicima da se upoznaju sa karakteristikama pregovaračkih situacija, koji su pregovarački okviri i ključni koncepti pregovaranja.

Učešće u edukaciji omogućiće da samostalno vode pregovore, da izbjegavaju najčešće pregovaračke greške i samostalno definišu pregovaračku strategiju u zavisnosti od situacija, odnosa pregovaračkih strana i sadržaja pregovaranja.

2. Vještine prodaje

Edukacija je namijenjena svima koji sudjeluju ili su usko vezani uz prodaju te žele unaprijediti vještine prodaje i komunikacije s klijentima: prodajnom osoblju, pospješivačima prodaje, voditeljima prodaje, komercijalistima, voditeljima odjela, managerima, direktorima prodaje...

Cilj edukacije je dati praktične primjere korištenja tehnika zaključivanja prodaje.