Poslovni software

1. Microsoft CRM

Edukacija za one koji žele da istraže Microsoft CRM rješenja za poboljšanje učinkovitosti marketinga, unapređenje prodaje, izgradnju lojalnosti i boljih odnosa sa kupcima. Naučite koristiti ovaj jednostavan i prilagodljiv alat koji vam omogućava da ostanete povezani sa ljudima, kupcima i sistemima.

2. SAP

Upoznajte se sa SAP-om, sistemomkojinudirješenjazaviše od 100.000 klijenatasvihveličinai u svim industrijama mijenjajući iz temelja njihov način poslovanja.Edukacija je namijenjena za one koji žele da ostvare veće performanse koristeći moderna tehnološka rješenja.

3. MailChimp

Edukacija je namijenjena svima koji žele naučiti kako da poboljšaju svoje odnose i komunikaciju sa glavnim stakeholderima, koristeći sve mogućnosti moderne platforme za kreiranje, slanje i praćenje e-mail newsletter-a koju danas koristi više od 5.000.000 individualnih preduzetnika, ali i velikih korporacija.Uz malo truda možete lahko ovladati korištenjem svih značajki ovog sjajnog alata s kojim možete početi otkrivati nepregledne mogućnosti koje donosi e-mail marketing.

4. Pantheon

Ova edukacija je namijenjena samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima. Naučite koristiti ovaj jednostavan i efikasan poslovni program koji vam nudi sve što vam je potrebno za uspješno i učinkovito poslovanje. Naučit ćete kako koristiti mogućnosti ovog programa za efikasniju nabavku, naručivanje, fakturisanje i korištenje poslovnih podataka.