Peter Duffy

Peter Duffy je šef misije USAID-a u BIH od 2015. godine. Prije ovog imenovanja, Duffy je radio kao zamjenik direktora USAID misije u Afganistanu. Prije toga je bio direktor Programskog ureda USAID-a u Afganistanu, nadležan za strateško planiranje, koordinaciju donatora i nadgledanje i evaluaciju USAID-ovog cjelokupnog protfolija u toj zemlji, zatim direktor Programskog ureda misije USAID-a u Ukrajini, Bjelorusiji i Moldaviji, a radio je i u misijama na Kosovu i u Pakistanu.