Konkurs

Konkurs

 

Konkurs za prijem volontera u

Centar za međunarodnu saradnju EFSA (CMS)

 

 

Centar za međunarodnu saradnju raspisuje Konkurs za prijem dva studenta-volontera na period od jedne akademske godine.

 

Zadaci studenta-volontera:

 

  • rad sa stranim studentima i gostujućim profesorima;
  • izrada i editovanje međunarodnih promotivnih materijala;
  • vođenje statistike o međunarodnoj saradnji;
  • drugi administrativni poslovi.

 

Potrebne kvalifikacije:

  • student prve ili druge godine EFSA ili prve godine master studija;
  • izvrsno poznavanje engleskog jezika;
  • poznavanje rada na računaru (MS Office).

 

Rad u CMS-u omogućit će vam razvijanje osnovnih vještina timskog rada i poslovnog komuniciranja u izvrsnoj radnoj atmosferi, a na kraju svog volonterskog angažmana dobijate certifikat o obavljenoj praksi, te pismo preporuke. Vrijeme rada u Centru je minimalno četiri sata dnevno, tj 20 sati sedmično.

 

Molimo zainteresirane kandidate da svoj CV i kraće motivaciono pismo (do 250 riječi) na engleskom jeziku, zajedno sa preporukom profesora/asistenta, pošalju na e-mail: cms@efsa.unsa.ba, najkasnije do ponedjeljka, 29.05.2017. Najbolji kandidati bit će pozvani na kratki intervju.

 

 

 

Vaš CMS tim