Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.

Novosti

Raspored seminara Bankarske akademije

 za oktobar 2014.

Maj 2014.

Datum održavanja

Tema

Cijena (sa PDV)

Predavači

Rok za prijavu

02-03.10.2014

Restrukturiranje / reprogramiranje problematičnih plasmana

700,00KM

Prof. dr. Fikret Hadžić, Doc. dr. Velid Efendić, Mr. Amir Softić

30.09.2014.Održan seminar iz oblasti risk analize za pravne subjekte

U prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu održan je trodnevni seminar "Certificirani risk analitičar za pravne subjekte". Certifikacija će biti održana 26. aprila u 13h, u prostorijama Poslovne akademije. Učesnici su istakli svoje zadovoljstvo seminarom kroz koji su na praktične primjere primijenili nove koncepte i metodologije iz oblasti risk analize pravnih subjekata.


Naredni seminar iz oblasti risk analize za pravne subjekte biće održan u drugoj polovini 2014. godine, a u međuvremenu Bankarska akademija će objaviti nekoliko novih seminara iz oblasti restrukturiranja i reprogramiranja kredita, kreditne analize za fizička i pravna lica, te upravljanja retail kreditnim portfolijom.

 

Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti
zdravstvenog menadžmenta

u organizaciji

Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva

 

 

 

 

 

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)