Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Iskustva polaznika

Zornić Mirza, Raiffeisen Bank d.d. BiH

Sve pohvale za organizaciju, pripremu (teorijski i praktični aspekt) i prezentaciju materije seminara. Konačno jedan seminar koji je napravio uspješnu sponu teorije i prakse u ovoj oblasti. Kreditna analiza nije unificiran posao u potpunosti ali smo dobili okvir u kojem možemo promišljati kada se pojavi konkretan problem u analizi.


Skejić Armen, Volksbank

Seminar je više nego ispunio moja očekivanja i pospješio saradnju sa kolegama. Stečena su pozitivna iskustva i ostvareni zdravi temelji za daljenje pozitivne efekte!


Kadrić Lejla, ProCredit banka

Bogato iskustvo i znanja predavača mi je pomoglo da detaljnije i konciznije shvatim cjelokupnu problematiku. Nadam se da će mi ova iskustva pomoći u daljoj izgradnji moje karijere iz oblasti rizika, obzirom na veoma detaljno objašnjenje rasta važnosti ovog sektora u bankama.


Mirsad Poljak, Volksbank

Seminar je bio jako interesantan sa aktivnim učešćem svih sudionika. Predavači i struktura seminara su bili odlični, kao i sve ostalo.


Šabanović Aldijana, IGA – Izvozno - Kreditna Agencija BiH

Stručni seminari su uvijek dobro došli. Savjetujem svima da se edukuju u stručnom pogledu kroz seminare, jer se tokom studija ne mogu dobiti informacije kao na seminaru. Razlika u odnosu na moje dosadašnje bogato iskustvo prisustvovanja seminarima je što se na ovom pravi evaluacija u vidu ispita. U jednu ruku dobro, u drugu, ko zna! Poznanstva su uvijek najbolji dio svih seminara, pa ću i ovdje reći da je to imalo dobar udio ljepote seminara.


Maida Šahmanović-Klepić, apsolvent na EFSA

Ja sam student, ovo je moj prvi seminar tako da ne mogu uporediti sa drugima. Za ovaj seminar mogu reći da mi je približio bankarstvo i kreditiranje jer iz te oblasti nemam iskustva. Nadam se da ću imati šansu pohađati neki od narednih seminara.


Haris Selmanović, Volksbank

Seminar je bio odlično struktuiran i vođen izvrsnim predavačima. Materijal je bio odlično pripremljen i dato nam je dobro znanje o bankarskom poslu sa strane rizika poslovanja.


Mrnđić Šaćira, Raiffeisen Bank d.d.

Ispunjeno očekivanje u smislu opširnosti i detaljnosti pripreme materijala kao i u smislu izbora predavača i dinamike održavanja seminara.


Alagić Berin, Volksbank

Prvenstveno i prema mom mišljenju, ključna razlika u odnosu na ostale seminare je predavanje osobe koja dolazi iz prakse, sa najviših rukovodećih položaja, a koja je istovremeno izuzetno potkovana teorijom iz same materije.


 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)