Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Master program "+1"

Uslovi upisa

Pravo upisa imaju kandidati sa minimalno završenim četverogodišnjim studijem (VII-1 stepen). Maksimalni broj studenata po godini je 25. Po zatvaranju konkursa i završetku upisnog postupka, te uplati studijske cijene prvog semestra, studenti koji su zadovoljili uslove mogu se uključiti u nastavu i individualne konsultacije s pojedinim nastavnicima.

Cijena studija iznosi 8.000,00 KM, što uključuje i izradu magistarske teze.
Završetkom studija stiče se stručni naziv Magistar iz oblasti

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:

  • Ekonomski fakultet – Studentska služba +387 33 275 968
  • Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu +387 33 564 354
 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)