Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Strateški informatički menadžment

Cilj 

Cilj  programa je sticanje dodatnih znanja iz savremenog informatičkog menadžmenta i uloge informacijskih tehnologija u savremenom poslovanju, u formi MBA studija.

Trajanje 

MBA program u trajanju od jedne godine (60 ECTS), sa završnom tezom.

Koncept

Studij je namijenjen polaznicima koji su završili četverogodišnje obrazovanje na Ekonomskom ili Tehničkom fakultetu i ostvarili ekvivalent od 240 ECTS poena.  Sa MBA diplomom,  u ukupnom zbiru to predstavlja 300 ECTS poena i pretpostavku za nastavak doktorskog studija u Bologna-modelu visokog obrazovanja. 

Ciljna  grupa

Studij je prvenstveno namijenjen IT profesionalcima sa iskustvom koji se bave, ili se namjeravaju baviti  informatičkim menadžmentom ili menadžmentom firme generalno (CIO-CEO pozicije).

Program 

Nastavni plan se sastoji od pet obaveznih i pet izbornih predmeta. Izborni predmeti se izvode u drugom semestru nastave.

Teza

Završni – specijalistički rad  se radi nakon položenih ispita i boduje se sa 10 ECTS.

Cijena 

Cijena studija – 8.000 KM.

Obavezni kolegiji – I semestar: (svaki po 30 sati i 6 ECTS bodova)

 1. Menadžment informatičkih projekata (dr V. Srića, dr Z. Lagumdžija)
 2. Elektroničko poslovanje (dr Ž. Panian, mr T. Zaimović)
 3. Strateški informatički menadžment (dr M. Spremić, dr N. Bajgorić)
 4. Kompetitivnost i ICT (dr Z. Lagumdžija, dr V. Srića)
 5. Upravljanje kontinuitetom poslovanja (dr N. Bajgorić, dr M. Spremić)

Izborni kolegiji -  II semestar: (svaki po 20 sati i 4 ECTS bodova, ukupno se polaže barem 5 kolegija)

 1. Poslovna inteligencija (dr. Ž. Panian, mr K. Kačapor)
 2. Inovacijski menadžment (dr V. Srića, dr Z. Lagumdžija)
 3. Upravljanje poslovnim procesima (dr V. Bosilj Vukšić, dr A. Habul)
 4. Revizija informacijskih sustava (dr M. Spremić, dr N. Bajgorić)
 5. Suradnički (kolaboracijski) sustavi (dr I. Strugar, mr E. Grabovica)
 6. Upravljačke računovodstvene informacije (dr B. Tušek, mr J. Selimović)
 7. Projektiranje informacijskih sustava (dr Z. Šabić, dr M. Spremić)

ECTS Bodovi:

 • Obvezni kolegiji 5 x 6 = 30 ECTS
 • Izborni kolegiji 5 x 4 = 20 ECTS
 • Specijalistički rad = 10 ECTS
 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)