Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu predstavlja jedinstveno mjesto za edukaciju i stručno usavršavanje u Bosni i Hercegovini. Kroz objedinjavanje inovativnih pristupa učenju, Poslovna akademija organizuje kurseva kraćeg formata (jednodnevni, dvodnevni, sedmični, višesedmični) namjenjenih obrazovanju i stručnom usavršavanje menadžera i poslovnih ljudi, te jednogodišnje međunarodne programe. Pored toga,  Poslovna akademija pruža pomoć klijentima u unapređenju postojećih programa edukacije, kao i definiranjem i izradom novih seminara, te edukacijskih i stručnih programa. Programi Poslovne akademije bazirani su na praktičnom iskustvu naših nastavnika kao i stručnjaka iz prakse, te su prilagođeni konkretnim potrebama i ciljevima klijenata. Između ostalog, PA nudi i kurseve poslovnog engleskog jezika iz više specifičnih oblasti biznisa kao što su spoljna trgovina, bankarstvo, informatika i finansije.

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao odabrani partnerski centar MOC mreže Instituta za strategiju i konkurentnost pri Harvard poslovnoj školi, pruža edukaciju u oblasti "Mikroekonomske osnove konkurentnosti" pripremljenog na osnovu materijala razvijenih od strane Instituta za strategiju i konkurentnost pri Harvard poslovnoj školi i pod vodstvom profesora dr Majkla Portera.

Realizacija programa Poslovne akademije se odvija kroz interaktivnu nastavu, diskusije, rad u grupama, rad sa specifičnim softverskim alatima,  analizu slučajeva iz prakse, te po potrebi mini projekte kao i specifične "problem-solving" zadatke.

Svi programi mogu se organizirati u prostorijama Poslovne akademije ili na lokaciji koju izabere klijent, te mogu ključivati i atraktivan team-building program na Uni, Neretvi, ili nekoj drugoj lokaciji po izboru klijenta.

Učesnici seminara dobijaju paket literature i CD sa materijalima koji sadržava: Power Point prezentacije sa seminara, ciljane i tematski prilagođene priručnike, studije slučajeva iz prakse, stručne članke, kao i druge korisne materijale. Pored toga, za neke seminare polaznici dobijaju  adekvatan udžbenik ili stručnu knjigu iz specifične oblasti.

Pored toga, kao sastavni dio i resursni centar Poslovne akademije, eNet centar predstavlja najopremljeniji resurs za potrebe edukacije i usavršavanja u BiH. eNet centar predstavlja moderan i udoban edukativni prostor, sa iznimnim izborom različite računarske i multimedijalne opreme, sopstvenom stručnom bibliotekom, te modernim sistemom za videokonferenciju. Osnivanje eNet centra rezultat je zajedničke saradnje renomiranih partnera: Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Univerziteta Alberte (Kanada), Svjetske banke i Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA).

Poslovna akademija razvila je niz različitih kurseva, a posebno su popularni kursevi iz oblasti:

-         konkurentnosti,

-         bankarstva,

-         korporativnog upravljanja,

-         projekt menadžmenta,

-         kriznog i strateškog menadžmenta,

-         marketinga,

-         kvalitete,

-         menadžmenta ljudskih resursa,

-         te niz drugih različitih programa.

 

Direktor Poslovne akademije
dr Almir Peštek Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Sekretar
Lela Grubešić Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)