Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Traži
Ključna riječ certifikat

Ukupno rezultata: 40.Stranica 1 od 2
1. Uvod u Korporativno upravljanje
(Programi/Programi - English (United Kingdom))
...  Planirani početak programa  N/A Cijena 380 KM + PDV Način provjere znanja Test Certifikat Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu o pohađanju Certifikat ...
02. 03. 2009.
... doc.dr. Velid Efendić  (Ekonomski fakultet Sarajevo); Mr. Amir Softić (član uprave Sparkasse banke BH). U toku seminara polaznicima će biti obezbijeđeni materijali potrebni za praćenje nastave i certifikati ...
05. 13. 2011.
... je uključen i porez na dodanu vrijednost – PDV od 17% Za pet i više kandidata iz istog pravnog lica odobravamo popust od 10% Način provjere znanja Nema naknadne provjere znanja. Certifikat ...
05. 07. 2010.
... – PDV od 17% Za pet i više kandidata iz istog pravnog lica odobravamo popust od 10% Način provjere znanja - Certifikat Nakon završenog programa nastave kandidati dobivaju certifikat o završenoj ...
05. 07. 2010.
... Za pet i više kandidata iz istog pravnog lica odobravamo popust od 10% Način provjere znanja - Certifikat Nakon završenog programa nastave kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci ...
05. 07. 2010.
...  - Certifikat Nakon završenog programa nastave kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Polaznici stiču pravo na dodjelu certifikata ...
05. 07. 2010.
... maj 2011. godine Cijena Cijena seminara iznosi 1200 KM + PDV. U cijenu seminara je uključeno osvježenje i literatura Način provjere znanja Nema provjere znanja na kraju kursa Certifikat ...
03. 31. 2010.
... nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima platnog prometa sa fokusom na praksu banaka u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i ...
03. 22. 2010.
9. Vrednovanje vrijednosnih papira
(Programi/Programi)
... ciklus testiranja. Testiranje se vrši u skladu s pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a prema utvrđenoj literaturi i programu edukacije. Certifikat Certifikat ...
03. 05. 2010.
10. Kastodi poslovanje
(Programi/Programi)
... materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima kastodi poslovanja sa fokusom na praksu banaka u BiH. Seminar ...
02. 26. 2010.
... za certifikat. Cilj Cilj seminara je doedukacija i usavršavanje znanja u oblastima bankarstva sa fokusom na praksu bankarskog poslovanja u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima ...
02. 26. 2010.
... fizička lica. 2.500 KM + PDV za pravna lica. Način provjere znanja Nema provjere znanja. Certifikat Certificirani od strane Poslovne Akademije. Nastavni materijali predviđeni za polaznike Za seminar učesnici ...
11. 12. 2009.
13. Praćenje radne uspješnosti
(Programi/Programi)
... je aktivno učešće učesnika seminara kroz diskusije, analize slučajeva i radionice. Certifikat Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastavni materijali predviđeni za polaznike ...
11. 12. 2009.
... iz oblasti kreditne analize. Polaznicima će biti obezbijeđeni materijali potrebni za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja iz specijalističke ...
11. 08. 2009.
... će biti obezbijeđeni materijali potrebni za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja iz specijalističke oblasti bankarskih rizika ...
11. 08. 2009.
... materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat. Sadržaj po modulima: Kreditna analiza fizičkih lica – ključne komponente i ciljevi; Kreditni proces – savremeni pristup ...
11. 08. 2009.
... znanja Certifikat Program je certificiran od strane Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.Nastavni materijali predviđeni za polaznike Polaznici će dobiti pripremljen materijal u formi posebne ...
07. 17. 2009.
... znanja.Certifikat Program je certificiran od strane Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastavni materijali predviđeni za polaznike Polaznici će dobiti pripremljen materijal u formi posebne ...
07. 17. 2009.
19. Priprema za PRINCE 2 ispit
(Programi/Programi)
... PDV Način provjere znanja PRINCE2® Foundation ispit Certifikat PRINCE2® Foundation akreditacija Nastavni materijali predviđeni za polaznike Prezentacije PRINCE2® manual, “Managing ...
07. 17. 2009.
20. Napredni projekt menadžment
(Programi/Programi)
... Pravna lica – 9500 KM + PDV (cijena je za grupu od 15 do 20 polaznika) Način provjere znanja Nema. Certifikat Ne, ali dobra priprema za PMI PMP certifikat. Nastavni materijali predviđeni ...
07. 17. 2009.
«Početak«12»Kraj»
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)