Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Traži
Ključna riječ edukacija

Ukupno rezultata: 20.... a institucionalni okvir veoma dinamičan, potražnja za kadrovima postaje sve zahtjevnija zbog ćega se nameće potreba za njihovim kontinuiranim profesionalnim edukacijama i stručnim usavršavanjima. Program ...
05. 07. 2010.
... nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima platnog prometa sa fokusom na praksu banaka u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i ...
03. 22. 2010.
3. Vrednovanje vrijednosnih papira
(Programi/Programi)
... Ova edukacija je preporučena za brokere, dilere, investicijske savjetnike na tržištu kapitala, kao i za one koji to žele postati, uposlenike brokerskih kuća, investicionih fondova, uzajamnih fondova, uposlenike ...
03. 05. 2010.
4. Kastodi poslovanje
(Programi/Programi)
... materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima kastodi poslovanja sa fokusom na praksu banaka u BiH. Seminar ...
02. 26. 2010.
... za certifikat. Cilj Cilj seminara je doedukacija i usavršavanje znanja u oblastima bankarstva sa fokusom na praksu bankarskog poslovanja u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima ...
02. 26. 2010.
... iz oblasti kreditne analize. Polaznicima će biti obezbijeđeni materijali potrebni za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja iz specijalističke ...
11. 08. 2009.
... će biti obezbijeđeni materijali potrebni za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja iz specijalističke oblasti bankarskih rizika ...
11. 08. 2009.
... obrazovanje, motiviranje uposlenika, te praćenje, procjenu i unapređenje sistema kvalitete. Sadržaj Edukacija obuhvata četiri modula: Procesno orijentisani sistemi upravljanja kvalitetom Primjena ...
07. 17. 2009.
9. Voditelji kvalitete u zdravstvu
(Programi/Programi)
... javnim ustanovama u zdravstvu, sa mogućnošću sticanja diplome "Master edukacija u zdravstvenom menadžmentu".  Školovanje obuhvata 7 modula u ukupnom trajanju od 50 sati nastave. Namijenjen je menadžmentu ...
07. 17. 2009.
10. Certificirani bankar za Retail-I
(Programi/Programi)
... je doedukacija i usavršavanje znanja u oblastima bankarstva sa fokusom na praksu bankarskog poslovanja u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima koji žele napredovati u bankarskom ...
07. 17. 2009.
... za certifikat, kao i on-line (DL) pristup svim dodatnim materijalima za pojedina predavanja. Cilj Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima islamskog bankarstva. Seminar ...
07. 17. 2009.
12. Profesionalna edukacija
(Profesionalna edukacija/Osnovno)
OPIS - Profesionalna edukacija – kursevi i seminari - U IZRADI ...
12. 17. 2008.
13. Novosti
(Nekategorizirani sadržaj)
... novih seminara iz oblasti restrukturiranja i reprogramiranja kredita, kreditne analize za fizička i pravna lica, te upravljanja retail kreditnim portfolijom.   Kontinuirana profesionalna edukacija ...
04. 06. 2011.
14. Restrukturiranje problematičnih plasmana 2014
(Nekategorizirani sadržaj)
... 02.10. od 14,00h i petak, 03.10. od 9,00h. 2. Trajanje edukacije: Edukacija obuhvata 13 sati predavanja u okviru sljedećih sedam modula: 1.    Osnovni koncept i proces restrukturiranja/reprogramiranja;  ...
01. 25. 2011.
... kreditni analitičar za fizička lica ” 1. Termini održavanja edukacije: Biće naknadno utvrđeno u dogovoru sa prijavljenim kandidatima. 2. Trajanje edukacije: Edukacija obuhvata predavanja u okviru  ...
04. 08. 2010.
... novu generaciju polaznika pod nazivom “ Certificirani kreditni analitičar za pravne subjekte ” 1. Termini održavanja edukacije: Septembar 2012. 2. Trajanje edukacije: Edukacija obuhvata 16 sati ...
04. 08. 2010.
17. Platni promet
(Nekategorizirani sadržaj)
... za domaći i međunarodni platni promet ” 1. Termini održavanja edukacije: Nije definirano. 2. Trajanje edukacije: Edukacija obuhvata 16 sati predavanja u okviru sljedećih sedam modula: 1.    Organizacija ...
03. 22. 2010.
18. Islamsko bankarstvo
(Nekategorizirani sadržaj)
... bankartsvo – praktična primjena ” 1. Termini održavanja edukacije:       Nije definirano. 2. Trajanje edukacije:      Edukacija obuhvata 30 sati predavanja u okviru deset modula 3. Mjesto održavanja: ...
02. 02. 2010.
19. Risk analize u bankama
(Nekategorizirani sadržaj)
... 14,00; petak, 21.02. u 14,00; subota, 22.02. u 9,00h 2. Trajanje edukacije:      Edukacija obuhvata 16 sati predavanja  u okviru  sljedećih sedam modula: Funkcija upravljanja bankarskim rizicima; ...
02. 01. 2010.
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)