Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Traži
Ključna riječ upravljanje

Ukupno rezultata: 27.Stranica 1 od 2
1. Certificirani risk analitičar za pravne subjekte
(Programi/Programi - English (United Kingdom))
... bankarskim rizicima kroz teorijsko-praktični pristup analizi koncepta rizične vrijednosti VaR u evaluaciji tržišnih i kreditnih rizika; Regulatornom okviru za adekvatno upravljanje bankarskim rizicima ...
11. 08. 2009.
2. Strateški informatički menadžment
(MBA programi/Osnovno)
... poslovanje (dr Ž. Panian, mr T. Zaimović) Strateški informatički menadžment (dr M. Spremić, dr N. Bajgorić) Kompetitivnost i ICT (dr Z. Lagumdžija, dr V. Srića) Upravljanje kontinuitetom poslovanja ...
11. 12. 2009.
Autor i nosilac programa Prof. dr. Nenad Brkić Uvod Seminar “Upravljanje korporativnom reputacijom i korporativni branding” je dizajniran za glavne direktore, druge top-menadžere (članove uprava) i voditelje ...
11. 12. 2009.
... mogu biti korisne u kreditnoj analizi pravnih lica; Upravljanju kreditnim rizicima, stubovima i procesu njihove analize, razvoju scoring sistema za pravna lica i Bazelskim standardima za upravljanje rizicima ...
11. 08. 2009.
... bankarskim rizicima kroz teorijsko-praktični pristup analizi koncepta rizične vrijednosti VaR u evaluaciji tržišnih i kreditnih rizika; Regulatornom okviru za adekvatno upravljanje bankarskim rizicima ...
11. 08. 2009.
... rast preduzeća, upravljanjem preduzećem u kriznim periodima, gdje se kao uzrok krize pojavljuje brzi rast ili pad obima poslovanja preduzeća, adekvatnim upravljanjem troškovima poslovanja u različitim ...
07. 17. 2009.
Autor i nosilac programa Mr. Armin Avdić Uvod Seminar se sastoji od četiri tematske cjeline u čijem su središtu načini rješavanja problema izazvanih rastom preduzeća i to u četiri segmenta: upravljanje ...
07. 17. 2009.
8. Priprema za PRINCE 2 ispit
(Programi/Programi)
...  Organizacija projekta Pokretanje i iniciranje projekta Kvalitet Proizvodi Produktno bazirano planiranje Kontrola Menadžment rizika Kontrola faza Upravljanje promjenama Vođenje projekta ...
07. 17. 2009.
... standardima EU. Cilj Školovanje osposobljava polaznike za uvođenje sistema kvalitete, upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 i smjernicama za poboljšanje efikasnosti IWA2:2003, kao i za ...
07. 17. 2009.
10. Voditelji kvalitete u zdravstvu
(Programi/Programi)
... upravljanje ljudskim resursima, utvrđivanje cijena u zdravstvu, IK tehnologije u zdravstvu, zdravstveno osiguranje, menadžersko računovodstvo, sistem upravljanja kvalitetom u zdravstvu (ISO 9001:2000, ...
07. 17. 2009.
... od karakteristika današnjeg poslovnog okruženja riječ je o širokom setu aktivnosti usmjerenih na jačanje motivacije i zadovoljstva zaposlenih. Jedino na ovakav način posmatran HRM (upravljanje ljudskim ...
07. 17. 2009.
... kroz praktičnu upotrebu MOODLE "web-based learning management system-a (LMS)" koji služi za razvoj online kurseva te za upravljanje online edukacijom putem Interneta. Cilj Cilj seminara je da učesnici ...
07. 17. 2009.
Studij je namjenjen visokoobrazovnim kadrovima koji su uključeni u upravljanje obrazovnim ustanovama, odjelima i odsjecima ili su uključeni u reformu obrazovanja. Svrha studija je dobiti specijalizirano ...
06. 18. 2009.
14. Uvod u Korporativno upravljanje
(Programi/Programi)
Autor i nosilac programa dr Vedad Silajdžić, Rukovodilac centra za korporativno upravljanje Uvod U cilju unapređenja korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini, EFSA-Poslovna akademija/SEEIS ...
02. 03. 2009.
15. Korporativno upravljanje
(Programi/Programi)
Autor i nosilac programa dr Vedad Silajdžić,  Rukovodilac centra za korporativno upravljanje Uvod U cilju unapređenja korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini, EFSA-Poslovna akademija/SEEIS ...
02. 03. 2009.
16. Bankarska akademija
(Centri/Centri)
... i iskustvu velikog broja akademskih radnika i eksperata iz oblasti bankarstva i finansija.  Više... Vijesti   Najava: Upravljanje kreditnim rizicima retail portfolia kroz „Experian’s Risk Simulation ...
01. 13. 2009.
OPIS I DETALJI - LINK Upravljanje kvalitetom u obrazovanjem . U IZRADI.  ...
12. 17. 2008.
Visokoobrazovani kadrovi koji su uključeni u upravljanje zdravstvenim ustanovama i odjelima, ili su uključeni u reformu zdravstva mogu se prijaviti na ovaj Master program. Cilj studija je dobiti specijalizirano ...
12. 17. 2008.
19. Korporativno upravljanje
(MBA programi/MBA)
... kritične mase “upravljača” koji raspolažu sa nadograđenim vještinama, što će im omogućiti efikasnije upravljanje poslovnim sistemima.  ...
12. 17. 2008.
20. Master program "+1"
(MBA programi/Osnovno)
... i izradu magistarske teze. Završetkom studija stiče se stručni naziv Magistar iz oblasti Strateški informatički menadžment   Finansijska revizija Korporativno upravljanje Računovodstvo i porezi Upravljanje ...
12. 17. 2008.
«Početak«12»Kraj»
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)